بازار دیروز در یک نگـاه
 
 
میلگرد
 
تیرآهن
 
نبشی‌ناودانی
 
ورق
 
لوله
 
قوطی‌پروفیل
 
مفتولی
 
شمش
 
  برخی‌کارخانه‌ها5تا10کاهش
ذوبی‌بدون‌تغییر
  بدون‌تغییر   بدون‌تغییر   بدون‌تغییر   بدون‌تغییر   بدون‌تغییر   بدون‌تغییر   بدون‌تغییر  

10:07 »  ورق سیاه اهواز (ضخامت 2 میلیمتر، عرض 55) جهت مصرف تولیدکنندگان لوله و پروفیل به قیمت 1755 تومان موجود است.
10:00 »  قوطی 20*20 ضخامت 2.5 به قیمت 1910 تومان در انبار اصفهان موجود است. (حداقل بارگیری 2 تن)
11:44 »  پروفیل Z ضخامت 2.5 و 3 میلیمتر، حدود 10 تومان افزایش قیمت دارد.
10:29 »  قیمت پروفیل Z ضخامت 2.5 و 3 میلیمتر، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.
10:23 »  نرخ قوطی در بازار اصفهان، در ضخامت‌های مختلف بدون تغییر است.

10:06 »  ورق سیاه اهواز (ضخامت 2 میلیمتر، عرض 55) جهت مصرف تولیدکنندگان لوله و پروفیل به قیمت 1755 تومان موجود است.
10:00 »  لوله داربستی ضخامت 2.5 به قیمت 1910 تومان در انبار اصفهان موجود است. (حداقل بارگیری 2 تن)
10:26 »  نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان لوله صنعتی، بدون تغییر اعلام شد.
10:23 »  قیمت لوله داربستی در بازار اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
10:00 »  انواع لوله ضخامت 2 میلیمتر (عمده یا خرده‌فروشی) از انبار اصفهان آهن آماده بارگیری می‌باشد.

13:45 »  نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به دیروز حدود 5 تا 15 تومان کاهش دارد.
14:51 »  نرخ پیشنهادی برخی از تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به دیروز حدود 5 تا 15 تومان افزایش دارد.
13:20 »  نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
11:13 »  شمش 150 12متری 5sp فولاد خوزستان به قیمت 1310 تومان، از کارخانه آماده بارگیری است. (حداقل بارگیری 200 تن)
11:00 »  200 تن شمش 130 6متری 5sp تحویل یزد، به قیمت 1240 تومان، آماده بارگیری می‌باشد.

12:39 »  تیرآهن سبک و سنگین ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، بدون تغییر اعلام شد.
12:36 »  تیرآهن سبک و سنگین ذوب‌آهن در کارخانه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
13:09 »  600 تن تیرآهن 16 بال پهن (H) ذوب‌آهن، از اصفهان آماده بارگیری می‌باشد.
                                                                     (نو - آفتاب‌خورده - زرد و مشکی)    قیمت : توافقی
13:18 »  تیرآهن سنگین ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، بدون تغییر اعلام شد.
13:17 »  تیرآهن سبک ذوب‌آهن در کارخانه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
13:30 »  فولاد کوثر اهواز، قیمت تیرآهن را بدون تغییر اعلام کرد.
13:30 »  فولاد یزد، قیمت تیرآهن 14 تا 20 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:30 »  فولاد یزد، تیرآهن 14 تا 18 را در محدوده 1480 تا 1520 تومان اعلام کرد.
11:52 »  تیرآهن سنگین ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، بدون تغییر اعلام شد.
11:51 »  تیرآهن سبک ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
12:27 »  تیرآهن سنگین ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به دیروز بدون تغییر اعلام شد.
12:26 »  تیرآهن سبک ذوب‌آهن در کارخانه، حدود 5 تا 10 تومان افزایش قیمت دارد.
12:23 »  تیرآهن سنگین ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، بدون تغییر است.
12:22 »  تیرآهن سبک ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، 1 هزار تومان در هر شاخه کاهش قیمت دارد.
12:41 »  تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، حدود 5 تومان کاهش قیمت دارد.
12:26 »  تیرآهن سبک و سنگین ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، حدود 1 تا 4 هزار تومان در هر شاخه افزایش دارد.
13:01 »  تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، بدون تغییر اعلام شد.
13:00 »  تیرآهن سبک و سنگین ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، در اکثر سایزها بدون تغییر است.
11:31 »  جهان فولاد غرب، قیمت تیرآهن را بدون تغییر اعلام کرد.
10:57 »  آریان فولاد، تیرآهن سبک و سنگین را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام کرد.

09:17 »  کنار ورق سایز 2 میلیمتر، عرض 1 الی 2 سانتیمتر، به قیمت 1400 تومان آماده بارگیری می‌باشد.
10:30 »  قیمت حرارتی و زیگزاگ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
10:27 »  سیم مفتولی سیاه 1.5 و 2.5 در بازار اصفهان، تهران و شیراز بدون تغییر اعلام شد.

12:21 »  ورق فولاد مبارکه در بنگاه اصفهان، در ضخامت‌های بالا حدود 5 تومان کاهش قیمت دارد.
10:36 »  ورق سیاه فولاد سبا در بنگاه اصفهان، بدون تغییر اعلام شد.
10:33 »  ورق سیاه فولاد مبارکه در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
10:00 »  ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر، عرض 1.25 متر فولاد مبارکه اصفهان موجود می‌باشد.
12:35 »  روند بازار ورق کاهشی است و در اکثر سایزها حدود 5 تا 15 تومان پایین‌تر از روز گذشته پیشنهاد می‌شود.

14:20 »  قیمت نبشی و ناودانی در بنگاه اصفهان، نسبت به ساعتی پیش حدود 10 تا 20 تومان کاهش یافت.
10:49 »  نرخ ناودانی در بنگاه اصفهان، بدون تغییر اعلام شد.
10:47 »  قیمت نبشی در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.

12:18 »  کلاف 6.5 ساده در بندر امام، 1740 تومان و کلاف 5.5 ساده 1750 تومان پیشنهاد شد.
12:33 »  میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، در اکثر سایزها بدون تغییر است.
12:33 »  میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
12:53 »  میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، حدود 5 تا 15 تومان افزایش قیمت دارد.
12:30 »  فولاد کاوه تیکمه داش، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:29 »  فولاد نطنز، قیمت محصولات خود را بدون تغییر اعلام کرد.
12:27 »  جهان فولاد غرب، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
13:15 »  میلگرد ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، در محدوده 1595 تا 1630 تومان اعلام شد.
13:03 »  میلگرد ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
11:00 »  میلگرد کویر کاشان در بنگاه اصفهان، در محدوده 1545 تا 1650 تومان اعلام شد.
12:05 »  فولاد شیراز، قیمت محصولات خود را بدون تغییر اعلام کرد.
12:12 »  فولاد الیگودرز، کلاف آجدار را بدون تغییر اعلام کرد.
12:05 »  فولاد گلستان، میلگرد A3 و کلاف آجدار را بدون تغییر اعلام کرد.
11:58 »  کیان کاشان، میلگرد A2 را 10 تومان کاهش داد.
11:57 »  فولاد گیلان (حسن‌رود)، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:46 »  هیربد زرندیه، میلگرد A3 را 5 تومان کاهش داد.
11:44 »  فولاد شاهرود، میلگرد A3 را 5 تا 10 تومان کاهش داد.
11:41 »  فولاد نور یزد، میلگرد A3 را 10 تومان کاهش داد.
11:41 »  فولاد یزد، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:41 »  فولاد آلیاژی یزد، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:39 »  درپاد تبریز، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:18 »  امیرکبیر خزر، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:37 »  ارگ تبریز، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:57 »  ظفر بناب، میلگرد A2 و A3 را 5 تا 10 تومان افزایش داد.
12:55 »  پرشین فولاد، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:34 »  صبا فولاد زاگرس، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:24 »  سیادن ابهر، میلگرد A2 و A3 را 5 تومان کاهش داد.
11:18 »  آریا ذوب، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:57 »  آریان فولاد، میلگرد A2 و A3 را 20 تومان افزایش داد.
10:53 »  فولاد آناهیتا گیلان، میلگرد A2 و A3 را 5 تومان کاهش داد.
10:50 »  فولاد سیرجان، میلگرد A2 را 5 تومان افزایش داد.
11:53 »  فولاد بردسیر کرمان، میلگرد A2 و A3 را 20 تا 30 تومان افزایش داد.
10:43 »  فولاد نیک‌صدرای طوس، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:40 »  میلگرد A3 فولاد خراسان (نیشابور) بدون تغییر اعلام شد.
10:40 »  میلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغییر اعلام شد.
10:37 »  ذوب‌آهن ارومیه، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:37 »  کویر کاشان، میلگرد A3 را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کرد.
10:26 »  فولاد قزوین و پارس‌آرمان، قیمت میلگرد A2 را 5 تومان کاهش دادند.
10:23 »  فولاد قزوین و پارس‌آرمان، قیمت میلگرد A2 را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند.
08:40 »  عرض سلام و ادب، حضور کاربران همیشه‌همراه اصفهان آهن؛ صبح شما بخیر ...                                                       اخبار لحظه‌ای امروز

 
بازدید از این صفحه : 329011
24 تير 1395 ساعت 08:37 ق.ظ