بازار دیروز در یک نگـاه
 
 
میلگرد
 
تیرآهن
 
نبشی‌ناودانی
 
ورق
 
لوله
 
قوطی‌پروفیل
 
مفتولی
 
شمش
 
  برخی‌کارخانه‌ها
5تومان‌کاهش
  سبک5افزایش
سنگین‌بدون‌تغییر
  بدون تغییر   بدون تغییر   بدون تغییر   بدون تغییر   بدون تغییر   بدون تغییر  

13:40 »  اکثر تولیدکنندگان شمش، قیمت محصولات خود را بدون تغییر اعلام کردند.
13:25 »  تیرآهن سبک و سنگین ذوب آهن در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
13:22 »  آریان فولاد، نرخ تیرآهن را بدون تغییر اعلام کرد.
13:20 »  تیرآهن سبک ذوب آهن اصفهان در کارخانه، حدود 5 تومان افزایش دارد و تیر سنگین بدون تغییر است.
13:15 »  میلگرد A3 و کلاف آجدار کوثر اهواز، بدون تغییر اعلام شد.
13:12 »  ذوب‌آهن ارومیه، قیمت میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
13:10 »  میلگرد A3 فولاد خراسان (نیشابور) بدون تغییر اعلام شد.
13:07 »  فولاد الیگودرز، کلاف آجدار را 5 تومان کاهش داد.
13:05 »  امیرکبیر خزر، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
13:02 »  نرخ ورق فولاد سبا، در اکثر سایزها بدون تغییر اعلام شد.
13:00 »  ورق فولاد مبارکه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
12:59 »  نرخ ورق گالوانیزه و رنگی در بنگاه اصفهان، بدون تغییر اعلام می‌شود.
12:56 »  صبا فولاد زاگرس، قیمت میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:52 »  فولاد شاهرود، قیمت میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:44 »  کلاف 5.5 ساده چین در بندر امام، بدون تغییر قیمت، 1665 تومان اعلام شد.
12:41 »  کلاف 6.5 ساده چین در بندر امام، با 5 تومان افزایش قیمت، 1650 تومان پیشنهاد می‌شود.
12:32 »  میلگرد ذوب‌آهن اصفهان، در اکثر سایزها بدون تغییر است.
12:24 »  فولاد سیرجان، قیمت میلگرد A2 را 5 تومان کاهش داد.
12:20 »  فولاد هیربد، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:15 »  آریا ذوب، میلگرد A3 را 5 تومان کاهش داد.
12:12 »  آریان فولاد، میلگرد A2 و A3 را 5 تومان کاهش داد.
12:04 »  نرخ پیشنهادی تولیدکنندگان قوطی و پروفیل، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
12:00 »  تولیدکنندگان لوله صنعتی، نرخ محصولات خود را بدون تغییر اعلام کردند.
11:56 »  فولاد کاوه تیکمه داش، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:45 »  نرخ محصولات مفتولی در بنگاه اصفهان، بدون تغییر اعلام می‌شود.
11:30 »  فولاد دُرپاد تبریز، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:22 »  کارخانه ناب تبریز، قیمت نبشی و ناودانی را بدون تغییر اعلام کرد.
11:09 »  نرخ میلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
11:05 »  ظفر بناب، میلگرد A2 و A3 را 10 تومان کاهش داد.
11:00 »  ارگ تبریز، میلگرد A3 را 10 تومان کاهش داد.
10:30 »  فولاد سیادن ابهر، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:26 »  فولاد آناهیتا گیلان، میلگرد A2 و A3 را 5 تومان کاهش داد.
10:21 »  فولاد قزوین و پارس‌آرمان، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کردند.
10:14 »  پرشین فولاد آریا، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
09:52 »  فولاد نیک صدرای طوس (مشهد)، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
08:35 »  عرض سلام و ادب، حضور کاربران همیشه‌همراه اصفهان آهن؛ صبح شما بخیر ...                                                           اخبار لحظه‌ای امروز

 
بازدید از این صفحه : 309902
5 شهريور 1394 ساعت 08:38 ق.ظ