مبادلات فولادی بورس کالای ایران، امروز با عرضه میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی پیگیری خواهد شد. تالار فولاد بورس کالا، امروز سه‌شنبه بیستم بهمن‌ماه 1394 شاهد عرضه سبد 14965 تنی میلگرد، سبد 6600 تنی تیرآهن و سبد 1840 تنی نبشی و ناودانی شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود.

مبادلات فولادی امروز دوشنبه نوزدهم بهمن‌ماه 1394 در تالار فولاد بورس کالای ایران، که با عرضه میلگرد، تیرآهن، ورق، شمش و تختال دنبال شده بود؛ با مبادله 523 تن میلگرد ذوب‌آهن اصفهان، 37307 تن ورق فولاد مبارکه و 80400 تن شمش و تختال فولاد خوزستان به پایان رسید. تیرآهن ذوبی در معاملات امروز بدون خریدار ماند.

مبادلات فولادی بورس کالای ایران، امروز با عرضه میلگرد، تیرآهن، ورق، شمش و تختال پیگیری خواهد شد. تالار فولاد بورس کالا، امروز دوشنبه نوزدهم بهمن‌ماه 1394 شاهد عرضه سبد 14402 تنی میلگرد و تیرآهن شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان، 130000 تن شمش و تختال فولاد خوزستان و 1100 تن ورق نورد و تولید قطعات فولادی خواهد بود.