آخرین آپدیت: سه‌شنبه 25 خردادماه ساعت 15:15


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16000
2 14 شاخه آجدار A3 15800
3 16 شاخه آجدار A3 15700
4 18 شاخه آجدار A3 15300
5 20 شاخه آجدار A3 15400
6 22 شاخه آجدار A3 15250
7 25 شاخه آجدار A3 15400
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17100
2 14 شاخه آجدار A3 15400
3 16 شاخه آجدار A3 15500

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15820
2 10 شاخه آجدار A2 15120
3 12 شاخه آجدار A2 15120
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15820
2 10 شاخه آجدار A2 15120
3 12 شاخه آجدار A2 15120

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16200
2 10 شاخه آجدار A2 16000
3 12 شاخه آجدار A3 15800
4 14 شاخه آجدار A3 15500
5 16 شاخه آجدار A3 15500
6 18 شاخه آجدار A3 15500
7 20 شاخه آجدار A3 15500
8 22 شاخه آجدار A3 15500
9 25 شاخه آجدار A3 15500

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15150
2 12 شاخه آجدار A2 15150
3 14 شاخه آجدار A3 15100
4 16 شاخه آجدار A3 15100
5 18 شاخه آجدار A3 15100
6 20 شاخه آجدار A3 15100
7 22 شاخه آجدار A3 15100
8 25 شاخه آجدار A3 15100

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16650
2 12 شاخه آجدار A3 15700
3 14 شاخه آجدار A3 15000
4 16 شاخه آجدار A3 15000
5 18 شاخه آجدار A3 15000
6 20 شاخه آجدار A3 15000
7 22 شاخه آجدار A3 15000
8 25 شاخه آجدار A3 15000

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 15100
3 18 شاخه آجدار A3 15100
4 20 شاخه آجدار A3 15100
5 22 شاخه آجدار A3 15100
6 25 شاخه آجدار A3 15100
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16650
2 10 شاخه آجدار A2 16450
3 12 شاخه آجدار A3 16050
4 14 شاخه آجدار A3 16050
5 16 شاخه آجدار A3 16050
6 18 شاخه آجدار A3 16050
7 20 شاخه آجدار A3 16050
8 22 شاخه آجدار A3 16050
9 25 شاخه آجدار A3 16050
10 28 شاخه آجدار A3 16050

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16250
2 10 شاخه آجدار A2 16050
3 12 شاخه آجدار A3 15550
4 14 شاخه آجدار A3 15550
5 16 شاخه آجدار A3 15550
6 18 شاخه آجدار A3 15550
7 20 شاخه آجدار A3 15550
8 22 شاخه آجدار A3 15550

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 15950
3 12 شاخه آجدار A2 15750
4 14 شاخه آجدار A2 15750
5 16 شاخه آجدار A2 15750
6 18 شاخه آجدار A2 15750
7 20 شاخه آجدار A2 15750

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16200
2 12 شاخه آجدار A3 15600
3 14 شاخه آجدار A3 15200
4 16 شاخه آجدار A3 15200
5 18 شاخه آجدار A3 15200
6 20 شاخه آجدار A3 15200
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15250
4 16 شاخه آجدار A3 15250
5 18 شاخه آجدار A3 15250
6 20 شاخه آجدار A3 15250
7 22 شاخه آجدار A3 15250
8 25 شاخه آجدار A3 15250
9 28 شاخه آجدار A3 15250
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16800
2 10 کلاف آجدار A2 16800

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A2  
5 14 کلاف آجدار A2  
6 16 کلاف آجدار A2  
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 18 شاخه آجدار A3  

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14950
2 16 شاخه آجدار A3 14950
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3  
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 شاخه آجدار A3  
4 12 شاخه آجدار A3 16100
5 14 شاخه آجدار A3  
6 16 شاخه آجدار A3 15300
7 18 شاخه آجدار A3 15200
8 22 شاخه آجدار A3 15200
9 25 شاخه آجدار A3 15200
10 28 شاخه آجدار A3  
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 15200
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15550
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 15050
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3 15050
7 25 شاخه آجدار A3 15100
8 28 شاخه آجدار A3 15050
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 16200
12 40 شاخه آجدار A3 16200

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17300
2 8 و 10 کلاف آجدار A2 16600
3 8 و 10 کلاف آجدار A3 16600

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17000
2 12 شاخه آجدار A3 15950
3 14 شاخه آجدار A3 15300
4 16 شاخه آجدار A3 15300
5 18 شاخه آجدار A3 15300
6 20 شاخه آجدار A3 15300
7 22 شاخه آجدار A3 15300
8 25 شاخه آجدار A3 15300

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16100
2 10 شاخه آجدار A2 15900
3 12 شاخه آجدار A2 15700
4 14 شاخه آجدار A2 15400
5 16 شاخه آجدار A2 15400
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1  
2 8 کلاف آجدار A3 17100
3 10 کلاف آجدار A3 17100
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A3 17100
6 10 شاخه آجدار A3 16500
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3 16200
9 16 شاخه آجدار A3 16200
10 18 شاخه آجدار A3 16200
11 20 شاخه آجدار A3 16200
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3 16200

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15450
2 12 شاخه آجدار A2 15450
3 14 شاخه آجدار A3 15150
4 16 شاخه آجدار A3 15150
5 18 شاخه آجدار A3 15150
6 20 شاخه آجدار A3 15150
7 22 شاخه آجدار A3 15150
8 25 شاخه آجدار A3 15150
9 28 شاخه آجدار A3 15150

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 15800
2 18 شاخه آجدار A3 15500
3 30 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15100
4 16 شاخه آجدار A3 15100
5 18 شاخه آجدار A3 15100
6 20 شاخه آجدار A3 15100
7 22 شاخه آجدار A3 15100
8 25 شاخه آجدار A3 15100
9 28 شاخه آجدار A3  
10 36 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 14900
4 18 شاخه آجدار A3 14900
5 20 شاخه آجدار A3 14900
6 22 شاخه آجدار A3 14900
7 25 شاخه آجدار A3  

جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 14900
2 18 شاخه آجدار A3  
3 20 شاخه آجدار A3  
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15250
2 12 شاخه آجدار A2 15250


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17950
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17450

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
  جهت رسیدگی سریع‌تر به سفارش خود،
می‌توانید از طریق فرم ثبت سفارش اقدام نموده و منتظر تماس واحد فروش باشید.


  کارشناسان فروش اصفهان‌آهن،
در اولین فرصت ممکن، جهت تآمین آهن‌آلات مورد نیاز شما اقدام نموده و با شما تماس خواهند گرفت ... 


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 96
25 خرداد 1395 ساعت 03:06 ب.ظ