آخرین آپدیت: یکشنبه 16 خردادماه ساعت 15:19


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16500
2 14 شاخه آجدار A3 15900
3 16 شاخه آجدار A3 15800
4 18 شاخه آجدار A3 15500
5 20 شاخه آجدار A3 15700
6 22 شاخه آجدار A3 15400
7 25 شاخه آجدار A3 15600
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17200
2 10 کلاف آجدار A3  
3 12 کلاف آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16020
2 10 شاخه آجدار A2 15320
3 12 شاخه آجدار A2 15320
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16020
2 10 شاخه آجدار A2 15320
3 12 شاخه آجدار A2 15320

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16400
2 10 شاخه آجدار A2 16100
3 12 شاخه آجدار A3 15900
4 14 شاخه آجدار A3 15600
5 16 شاخه آجدار A3 15600
6 18 شاخه آجدار A3 15600
7 20 شاخه آجدار A3 15600
8 22 شاخه آجدار A3 15600
9 25 شاخه آجدار A3 15600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15100
2 12 شاخه آجدار A2 15100
3 14 شاخه آجدار A3 15050
4 16 شاخه آجدار A3 15050
5 18 شاخه آجدار A3 15050
6 20 شاخه آجدار A3 15050
7 22 شاخه آجدار A3 15050
8 25 شاخه آجدار A3 15050

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 15100
3 18 شاخه آجدار A3 15100
4 20 شاخه آجدار A3 15100
5 22 شاخه آجدار A3 15100
6 25 شاخه آجدار A3 15100
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16750
2 10 شاخه آجدار A2 16550
3 12 شاخه آجدار A3 16150
4 14 شاخه آجدار A3 16150
5 16 شاخه آجدار A3 16150
6 18 شاخه آجدار A3 16150
7 20 شاخه آجدار A3 16150
8 22 شاخه آجدار A3 16150
9 25 شاخه آجدار A3 16150
10 28 شاخه آجدار A3 16150

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16700
2 10 شاخه آجدار A2 16500
3 12 شاخه آجدار A3 16000
4 14 شاخه آجدار A3 16000
5 16 شاخه آجدار A3 16000
6 18 شاخه آجدار A3 16000
7 20 شاخه آجدار A3 16000
8 22 شاخه آجدار A3 16000

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 15900
3 12 شاخه آجدار A2 15700
4 14 شاخه آجدار A2 15700
5 16 شاخه آجدار A2 15700
6 18 شاخه آجدار A2 15700
7 20 شاخه آجدار A2 15700

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16300
2 12 شاخه آجدار A3 15400
3 14 شاخه آجدار A3 15200
4 16 شاخه آجدار A3 15200
5 18 شاخه آجدار A3 15200
6 20 شاخه آجدار A3 15000
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15220
4 16 شاخه آجدار A3 15220
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 15220
7 22 شاخه آجدار A3 15220
8 25 شاخه آجدار A3 15220
9 28 شاخه آجدار A3 15220
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2  

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2 17000
4 12 کلاف آجدار A2 17000
5 14 کلاف آجدار A2 17000
6 16 کلاف آجدار A2 17000
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 18 شاخه آجدار A3 15200

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15100
2 16 شاخه آجدار A3 15100
3 18 شاخه آجدار A3 15100
4 20 شاخه آجدار A3 15100
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 شاخه آجدار A3  
4 12 شاخه آجدار A3  
5 14 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3 15200
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3 15200
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3 15200
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3  
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15850
2 14 شاخه آجدار A3 15650
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 15150
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3 15150
7 25 شاخه آجدار A3 15150
8 28 شاخه آجدار A3 15150
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 16350
12 40 شاخه آجدار A3 16350

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17600
2 8 و 10 کلاف آجدار A2 16750
3 8 و 10 کلاف آجدار A3  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17000
2 12 شاخه آجدار A3 15600
3 14 شاخه آجدار A3 15000
4 16 شاخه آجدار A3 15000
5 18 شاخه آجدار A3 15000
6 20 شاخه آجدار A3 15000
7 22 شاخه آجدار A3 15000
8 25 شاخه آجدار A3 15000

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16300
2 10 شاخه آجدار A2 16000
3 12 شاخه آجدار A2 15750
4 14 شاخه آجدار A2 15450
5 16 شاخه آجدار A2 15450
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 17300
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A3 17100
4 12 کلاف آجدار A3 17100
5 8 شاخه آجدار A3  
6 10 شاخه آجدار A3 16500
7 12 شاخه آجدار A3 16200
8 14 شاخه آجدار A3 16200
9 16 شاخه آجدار A3 16200
10 18 شاخه آجدار A3 16200
11 20 شاخه آجدار A3 16200
12 22 شاخه آجدار A3 16200
13 25 شاخه آجدار A3 16200

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15600
2 12 شاخه آجدار A2 15600
3 14 شاخه آجدار A3 15350
4 16 شاخه آجدار A3 15350
5 18 شاخه آجدار A3 15350
6 20 شاخه آجدار A3 15350
7 22 شاخه آجدار A3 15350
8 25 شاخه آجدار A3 15350
9 28 شاخه آجدار A3 15350

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 16000
2 18 شاخه آجدار A3 15800
3 30 شاخه آجدار A3 16000

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 36 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  

جهان فولاد غرب
         
1 16 شاخه آجدار A3  
2 18 شاخه آجدار A3  
3 20 شاخه آجدار A3  
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18400
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18100

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
  جهت رسیدگی سریع‌تر به سفارش خود،
می‌توانید از طریق فرم ثبت سفارش اقدام نموده و منتظر تماس واحد فروش باشید.


  کارشناسان فروش اصفهان‌آهن،
در اولین فرصت ممکن، جهت تآمین آهن‌آلات مورد نیاز شما اقدام نموده و با شما تماس خواهند گرفت ... 


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 136
16 خرداد 1395 ساعت 03:18 ب.ظ