آخرین آپدیت: شنبه 08 خردادماه ساعت 15:33


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15800
2 14 شاخه آجدار A3 15200
3 16 شاخه آجدار A3 15100
4 18 شاخه آجدار A3 14700
5 20 شاخه آجدار A3 15000
6 22 شاخه آجدار A3 14700
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17300
2 10 کلاف آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15420
2 10 شاخه آجدار A2 14720
3 12 شاخه آجدار A2 14720
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15420
2 10 شاخه آجدار A2 14720
3 12 شاخه آجدار A2 14720

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15800
2 10 شاخه آجدار A2 15500
3 12 شاخه آجدار A3 15300
4 14 شاخه آجدار A3 15000
5 16 شاخه آجدار A3 15000
6 18 شاخه آجدار A3 15000
7 20 شاخه آجدار A3 15000
8 22 شاخه آجدار A3 15000
9 25 شاخه آجدار A3 15000

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14600
2 12 شاخه آجدار A2 14600
3 14 شاخه آجدار A3 14500
4 16 شاخه آجدار A3 14500
5 18 شاخه آجدار A3 14500
6 20 شاخه آجدار A3 14500
7 22 شاخه آجدار A3 14500
8 25 شاخه آجدار A3 14500

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 14600
3 18 شاخه آجدار A3 14600
4 20 شاخه آجدار A3 14600
5 22 شاخه آجدار A3 14600
6 25 شاخه آجدار A3 14600
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15950
2 10 شاخه آجدار A2 15750
3 12 شاخه آجدار A3 15350
4 14 شاخه آجدار A3 15350
5 16 شاخه آجدار A3 15350
6 18 شاخه آجدار A3 15350
7 20 شاخه آجدار A3 15350
8 22 شاخه آجدار A3 15350
9 25 شاخه آجدار A3 15350
10 28 شاخه آجدار A3 15350

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16000
2 10 شاخه آجدار A2 15800
3 12 شاخه آجدار A3 15300
4 14 شاخه آجدار A3 15300
5 16 شاخه آجدار A3 15300
6 18 شاخه آجدار A3 15300
7 20 شاخه آجدار A3 15300
8 22 شاخه آجدار A3 15300

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2  
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  
6 18 شاخه آجدار A2  
7 20 شاخه آجدار A2  

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16920
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 14720
4 16 شاخه آجدار A3 14720
5 18 شاخه آجدار A3 14720
6 20 شاخه آجدار A3 14720
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15200
4 16 شاخه آجدار A3 15200
5 18 شاخه آجدار A3 15200
6 20 شاخه آجدار A3 15200
7 22 شاخه آجدار A3 15200
8 25 شاخه آجدار A3 15200
9 28 شاخه آجدار A3 15200
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17000
2 10 کلاف آجدار A2 17000

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2 16600
4 12 کلاف آجدار A2 16600
5 14 کلاف آجدار A2 16600
6 16 کلاف آجدار A2 16600
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 16 شاخه آجدار A3  

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3 14500
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 شاخه آجدار A3 17300
4 12 شاخه آجدار A3  
5 14 شاخه آجدار A3 15300
6 18 شاخه آجدار A3 15100
7 20 شاخه آجدار A3 15100
8 22 شاخه آجدار A3 15100
9 25 شاخه آجدار A3 15100
10 28 شاخه آجدار A3 15100
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3  
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15600
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 15200
4 18 شاخه آجدار A3 14900
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3 14900
7 25 شاخه آجدار A3 14900
8 28 شاخه آجدار A3 14900
9 30 شاخه آجدار A3 14900
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 14100
12 40 شاخه آجدار A3 14100

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16350
2 8 و 10 کلاف آجدار A2 16750
3 8 و 10 کلاف آجدار A3 16850

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17200
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15200
4 16 شاخه آجدار A3 15200
5 18 شاخه آجدار A3 15200
6 20 شاخه آجدار A3 15200
7 22 شاخه آجدار A3 15200
8 25 شاخه آجدار A3 15200

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15800
2 10 شاخه آجدار A2 15450
3 12 شاخه آجدار A2 15250
4 14 شاخه آجدار A2 14900
5 16 شاخه آجدار A2 14900
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 17400
2 8 کلاف آجدار A3 17200
3 10 کلاف آجدار A3 17200
4 12 کلاف آجدار A3 17200
5 8 شاخه آجدار A3 17200
6 10 شاخه آجدار A3 16600
7 12 شاخه آجدار A3 16300
8 14 شاخه آجدار A3 16300
9 16 شاخه آجدار A3 16300
10 18 شاخه آجدار A3 16300
11 20 شاخه آجدار A3 16300
12 22 شاخه آجدار A3 16300
13 25 شاخه آجدار A3 16300

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 16200
2 18 شاخه آجدار A3 16000

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17100
2 12 شاخه آجدار A3 15700
3 14 شاخه آجدار A3 15100
4 16 شاخه آجدار A3 15100
5 18 شاخه آجدار A3 14800
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3 14800
8 25 شاخه آجدار A3  
9 36 شاخه آجدار A3  
10 40 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 14800
2 14 شاخه آجدار A3 14300
3 16 شاخه آجدار A3 14300
4 18 شاخه آجدار A3 14300
5 20 شاخه آجدار A3 14300
6 22 شاخه آجدار A3 14300
7 25 شاخه آجدار A3 14300

جهان فولاد غرب
         
1 16 شاخه آجدار A3  
2 18 شاخه آجدار A3  
3 20 شاخه آجدار A3  
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14600
2 12 شاخه آجدار A2 14600


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18400
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16400

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
  جهت رسیدگی سریع‌تر به سفارش خود،
می‌توانید از طریق فرم ثبت سفارش اقدام نموده و منتظر تماس واحد فروش باشید.


  کارشناسان فروش اصفهان‌آهن،
در اولین فرصت ممکن، جهت تآمین آهن‌آلات مورد نیاز شما اقدام نموده و با شما تماس خواهند گرفت ... 


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 126
8 خرداد 1395 ساعت 03:33 ب.ظ