آخرین آپدیت: چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه ساعت 15:45


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15500
3 16 شاخه آجدار A3 15400
4 18 شاخه آجدار A3 14800
5 20 شاخه آجدار A3 15400
6 22 شاخه آجدار A3 14800
7 25 شاخه آجدار A3 14800
8 28 شاخه آجدار A3 14800
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17300
2 10 کلاف آجدار A3 17300

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15420
2 10 شاخه آجدار A2 14720
3 12 شاخه آجدار A2 14720
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15420
2 10 شاخه آجدار A2 14720
3 12 شاخه آجدار A2 14720

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15500
2 10 شاخه آجدار A2 15100
3 12 شاخه آجدار A3 14900
4 14 شاخه آجدار A3 14600
5 16 شاخه آجدار A3 14600
6 18 شاخه آجدار A3 14600
7 20 شاخه آجدار A3 14600
8 22 شاخه آجدار A3 14600
9 25 شاخه آجدار A3 14600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14500
2 12 شاخه آجدار A2 14500
3 14 شاخه آجدار A3 14150
4 16 شاخه آجدار A3 14150
5 18 شاخه آجدار A3 14150
6 20 شاخه آجدار A3 14150
7 22 شاخه آجدار A3 14150
8 25 شاخه آجدار A3 14150

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A3 14700
3 14 شاخه آجدار A3 14100
4 16 شاخه آجدار A3 14100
5 18 شاخه آجدار A3 14100
6 20 شاخه آجدار A3 14100
7 22 شاخه آجدار A3 14100
8 25 شاخه آجدار A3 14100

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 14000
3 18 شاخه آجدار A3 14000
4 20 شاخه آجدار A3 14000
5 22 شاخه آجدار A3 14000
6 25 شاخه آجدار A3 14000
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15950
2 10 شاخه آجدار A2 15750
3 12 شاخه آجدار A3 15050
4 14 شاخه آجدار A3 15050
5 16 شاخه آجدار A3 15050
6 18 شاخه آجدار A3 15050
7 20 شاخه آجدار A3 15050
8 22 شاخه آجدار A3 15050
9 25 شاخه آجدار A3 15050
10 28 شاخه آجدار A3 15050

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15750
2 10 شاخه آجدار A2 15600
3 12 شاخه آجدار A3 14950
4 14 شاخه آجدار A3 14950
5 16 شاخه آجدار A3 14950
6 18 شاخه آجدار A3 14950
7 20 شاخه آجدار A3 14950
8 22 شاخه آجدار A3 14950

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2  
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  
6 18 شاخه آجدار A2  
7 20 شاخه آجدار A2  

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16600
2 12 شاخه آجدار A3 15400
3 14 شاخه آجدار A3 14300
4 16 شاخه آجدار A3 14300
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 14300
7 25 شاخه آجدار A3 14300
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 14600
4 16 شاخه آجدار A3 14600
5 18 شاخه آجدار A3 14600
6 20 شاخه آجدار A3 14600
7 22 شاخه آجدار A3 14600
8 25 شاخه آجدار A3 14600
9 28 شاخه آجدار A3 14600
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17000
2 10 کلاف آجدار A2 17000

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2 16600
4 12 کلاف آجدار A2 16600
5 14 کلاف آجدار A2 16600
6 16 کلاف آجدار A2 16600
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 18 شاخه آجدار A3 14800

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 14100
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3 14100
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 شاخه آجدار A3 17300
4 12 شاخه آجدار A3  
5 14 شاخه آجدار A3 15400
6 16 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3 15100
9 25 شاخه آجدار A3 15100
10 28 شاخه آجدار A3  
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3  
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 15100
4 18 شاخه آجدار A3 15100
5 20 شاخه آجدار A3 15100
6 22 شاخه آجدار A3 15100
7 25 شاخه آجدار A3 15100
8 28 شاخه آجدار A3 15100
9 30 شاخه آجدار A3 15100
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 16100
12 40 شاخه آجدار A3 16100

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16400
2 8 و 10 کلاف آجدار A2 16850
3 10 کلاف آجدار A3 16900

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17000
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15000
4 16 شاخه آجدار A3 15000
5 18 شاخه آجدار A3 15000
6 20 شاخه آجدار A3 15000
7 22 شاخه آجدار A3 15000
8 25 شاخه آجدار A3 15000

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15350
2 10 شاخه آجدار A2 15100
3 12 شاخه آجدار A2 14700
4 14 شاخه آجدار A2 14500
5 16 شاخه آجدار A2 14500
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 17500
2 8 کلاف آجدار A3 17300
3 10 کلاف آجدار A3 17300
4 12 کلاف آجدار A3 17300
5 8 شاخه آجدار A3 17300
6 10 شاخه آجدار A3 16700
7 12 شاخه آجدار A3 16400
8 14 شاخه آجدار A3 16400
9 16 شاخه آجدار A3 16400
10 18 شاخه آجدار A3 16400
11 20 شاخه آجدار A3 16400
12 22 شاخه آجدار A3 16400
13 25 شاخه آجدار A3 16400

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 14800
2 18 شاخه آجدار A3 14500

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 14700
4 16 شاخه آجدار A3 14700
5 18 شاخه آجدار A3 14200
6 20 شاخه آجدار A3 14200
7 22 شاخه آجدار A3 14200
8 25 شاخه آجدار A3 14200
9 36 شاخه آجدار A3  
10 40 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 14700
2 14 شاخه آجدار A3 14000
3 16 شاخه آجدار A3 14000
4 18 شاخه آجدار A3 14000
5 20 شاخه آجدار A3 14000
6 22 شاخه آجدار A3 14000
7 25 شاخه آجدار A3 14000

جهان فولاد غرب
         
1 16 شاخه آجدار A3 14000
2 18 شاخه آجدار A3 14000
3 20 شاخه آجدار A3  
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14450
2 12 شاخه آجدار A2 14450


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18400
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16100

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 111
29 ارديبهشت 1395 ساعت 03:43 ب.ظ