آخرین آپدیت: سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه ساعت 15:50


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15500
3 16 شاخه آجدار A3 15500
4 18 شاخه آجدار A3 14800
5 20 شاخه آجدار A3 15400
6 22 شاخه آجدار A3 14800
7 25 شاخه آجدار A3 14800
8 28 شاخه آجدار A3 15000
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 کلاف آجدار A3  
2 25 شاخه آجدار A3 15500

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15620
2 10 شاخه آجدار A2 14920
3 12 شاخه آجدار A2 14920
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15620
2 10 شاخه آجدار A2 14920
3 12 شاخه آجدار A2 14920

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15600
2 10 شاخه آجدار A2 15300
3 12 شاخه آجدار A3 15100
4 14 شاخه آجدار A3 14800
5 16 شاخه آجدار A3 14800
6 18 شاخه آجدار A3 14800
7 20 شاخه آجدار A3 14800
8 22 شاخه آجدار A3 14800
9 25 شاخه آجدار A3 14800

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14700
2 12 شاخه آجدار A2 14700
3 14 شاخه آجدار A3 14400
4 16 شاخه آجدار A3 14400
5 18 شاخه آجدار A3 14400
6 20 شاخه آجدار A3 14400
7 22 شاخه آجدار A3 14400
8 25 شاخه آجدار A3 14400

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 14300
3 18 شاخه آجدار A3 14300
4 20 شاخه آجدار A3 14300
5 22 شاخه آجدار A3 14300
6 25 شاخه آجدار A3 14300
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15950
2 10 شاخه آجدار A2 15750
3 12 شاخه آجدار A3 15050
4 14 شاخه آجدار A3 15050
5 16 شاخه آجدار A3 15050
6 18 شاخه آجدار A3 15050
7 20 شاخه آجدار A3 15050
8 22 شاخه آجدار A3 15050
9 25 شاخه آجدار A3 15050
10 28 شاخه آجدار A3 15050

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16000
2 10 شاخه آجدار A2 15850
3 12 شاخه آجدار A3 15200
4 14 شاخه آجدار A3 15200
5 16 شاخه آجدار A3 15200
6 18 شاخه آجدار A3 15200
7 20 شاخه آجدار A3 15200
8 22 شاخه آجدار A3 15200

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 15950
3 12 شاخه آجدار A2 15750
4 14 شاخه آجدار A2 15750
5 16 شاخه آجدار A2 15750
6 18 شاخه آجدار A2 15750
7 20 شاخه آجدار A2 15750

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16800
2 12 شاخه آجدار A3 15500
3 14 شاخه آجدار A3 14500
4 16 شاخه آجدار A3 14500
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 14500
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 14800
4 16 شاخه آجدار A3 14800
5 18 شاخه آجدار A3 14800
6 20 شاخه آجدار A3 14800
7 22 شاخه آجدار A3 14800
8 25 شاخه آجدار A3 14800
9 28 شاخه آجدار A3 14800
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17100
2 10 کلاف آجدار A2 17100

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2 16800
4 12 کلاف آجدار A2 16800
5 14 کلاف آجدار A2 16800
6 16 کلاف آجدار A2 16800
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 18 شاخه آجدار A3 15000

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 14300
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3 14300
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2 17150
3 10 شاخه آجدار A3 17300
4 12 شاخه آجدار A3  
5 14 شاخه آجدار A3 15500
6 16 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3 15200
9 25 شاخه آجدار A3 15200
10 28 شاخه آجدار A3  
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3  
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 15100
4 18 شاخه آجدار A3 15100
5 20 شاخه آجدار A3 15100
6 22 شاخه آجدار A3 15100
7 25 شاخه آجدار A3 15100
8 28 شاخه آجدار A3 15100
9 30 شاخه آجدار A3 15100
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 16100
12 40 شاخه آجدار A3 16100

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16400
2 8 و 10 کلاف آجدار A2 16850
3 10 کلاف آجدار A3 16850

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17000
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15200
4 16 شاخه آجدار A3 15200
5 18 شاخه آجدار A3 15200
6 20 شاخه آجدار A3 15200
7 22 شاخه آجدار A3 15200
8 25 شاخه آجدار A3 15200

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15550
2 10 شاخه آجدار A2 15300
3 12 شاخه آجدار A2 14700
4 14 شاخه آجدار A2 14700
5 16 شاخه آجدار A2 14700
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 17500
2 8 کلاف آجدار A3 17300
3 10 کلاف آجدار A3 17300
4 12 کلاف آجدار A3 17300
5 8 شاخه آجدار A3 17300
6 10 شاخه آجدار A3 16700
7 12 شاخه آجدار A3 16400
8 14 شاخه آجدار A3 16400
9 16 شاخه آجدار A3 16400
10 18 شاخه آجدار A3 16400
11 20 شاخه آجدار A3 16400
12 22 شاخه آجدار A3 16400
13 25 شاخه آجدار A3 16400

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14850
2 12 شاخه آجدار A2 14850
3 14 شاخه آجدار A3 14450
4 16 شاخه آجدار A3 14450
5 18 شاخه آجدار A3 14450
6 20 شاخه آجدار A3 14450
7 22 شاخه آجدار A3 14450
8 25 شاخه آجدار A3 14450
9 28 شاخه آجدار A3 14450

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 16200
2 18 شاخه آجدار A3 16000

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 14800
4 16 شاخه آجدار A3 14800
5 18 شاخه آجدار A3 14800
6 20 شاخه آجدار A3 14800
7 28 شاخه آجدار A3 15000
8 32 شاخه آجدار A3  
9 36 شاخه آجدار A3 15500
10 40 شاخه آجدار A3 15500


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 14800
2 14 شاخه آجدار A3 14300
3 16 شاخه آجدار A3 14300
4 18 شاخه آجدار A3 14300
5 20 شاخه آجدار A3 14300
6 22 شاخه آجدار A3 14300
7 25 شاخه آجدار A3 14300

جهان فولاد غرب
         
1 16 شاخه آجدار A3 14600
2 18 شاخه آجدار A3 14600
3 20 شاخه آجدار A3 14600
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14800
2 12 شاخه آجدار A2 14800


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18400
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16100

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 101
28 ارديبهشت 1395 ساعت 03:49 ب.ظ