آخرین آپدیت: شنبه 25 اردیبهشت‌ماه ساعت 14:12


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 16100
3 16 شاخه آجدار A3 16100
4 18 شاخه آجدار A3 15350
5 20 شاخه آجدار A3 15950
6 22 شاخه آجدار A3 15350
7 25 شاخه آجدار A3 15350
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A3 18000
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16220
2 10 شاخه آجدار A2 15520
3 12 شاخه آجدار A2 15520
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16220
2 10 شاخه آجدار A2 15520
3 12 شاخه آجدار A2 15520

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16200
2 10 شاخه آجدار A2 15900
3 12 شاخه آجدار A3 15700
4 14 شاخه آجدار A3 15400
5 16 شاخه آجدار A3 15400
6 18 شاخه آجدار A3 15400
7 20 شاخه آجدار A3 15400
8 22 شاخه آجدار A3 15400
9 25 شاخه آجدار A3 15400

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15350
2 12 شاخه آجدار A2 15350
3 14 شاخه آجدار A3 15050
4 16 شاخه آجدار A3 15050
5 18 شاخه آجدار A3 15050
6 20 شاخه آجدار A3 15050
7 22 شاخه آجدار A3 15050
8 25 شاخه آجدار A3 15050

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 15000
3 18 شاخه آجدار A3 15000
4 20 شاخه آجدار A3 15000
5 22 شاخه آجدار A3 15000
6 25 شاخه آجدار A3 15000
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18900
2 10 شاخه آجدار A2 16700
3 12 شاخه آجدار A3 16000
4 14 شاخه آجدار A3 16000
5 16 شاخه آجدار A3 16000
6 18 شاخه آجدار A3 16000
7 20 شاخه آجدار A3 16000
8 22 شاخه آجدار A3 16000
9 25 شاخه آجدار A3 16000
10 28 شاخه آجدار A3 16000

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16500
2 10 شاخه آجدار A2 16350
3 12 شاخه آجدار A3 15700
4 14 شاخه آجدار A3 15700
5 16 شاخه آجدار A3 15700
6 18 شاخه آجدار A3 15700
7 20 شاخه آجدار A3 15700
8 22 شاخه آجدار A3 15700

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 16750
3 12 شاخه آجدار A2 16550
4 14 شاخه آجدار A2 16550
5 16 شاخه آجدار A2 16550
6 18 شاخه آجدار A2 16550
7 20 شاخه آجدار A2 16550

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17000
2 12 شاخه آجدار A3 15800
3 14 شاخه آجدار A3 15100
4 16 شاخه آجدار A3 15100
5 18 شاخه آجدار A3 15100
6 20 شاخه آجدار A3 15100
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15300
4 16 شاخه آجدار A3 15300
5 18 شاخه آجدار A3 15300
6 20 شاخه آجدار A3 15300
7 22 شاخه آجدار A3 15300
8 25 شاخه آجدار A3 15300
9 28 شاخه آجدار A3 15300
10 32 شاخه آجدار A3 15500

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17950
2 10 کلاف آجدار A2 17950

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2 17400
4 12 کلاف آجدار A2 17400
5 14 کلاف آجدار A2 17400
6 16 کلاف آجدار A2 17400
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 18 شاخه آجدار A3 15600

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 15100
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3 15100
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 شاخه آجدار A3 17300
4 12 شاخه آجدار A3 16500
5 14 شاخه آجدار A3 15800
6 16 شاخه آجدار A3 15800
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3 15300
9 25 شاخه آجدار A3 15300
10 28 شاخه آجدار A3  
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3  
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 15700
5 20 شاخه آجدار A3 15600
6 22 شاخه آجدار A3 15500
7 25 شاخه آجدار A3 15500
8 28 شاخه آجدار A3 15500
9 30 شاخه آجدار A3 15500
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 16250
12 40 شاخه آجدار A3 16250

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17000
2 8 و 10 کلاف آجدار A2 17450
3 10 کلاف آجدار A3  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15600
4 16 شاخه آجدار A3 15600
5 18 شاخه آجدار A3 15600
6 20 شاخه آجدار A3 15600
7 22 شاخه آجدار A3 15600
8 25 شاخه آجدار A3 15600

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16150
2 10 شاخه آجدار A2 15900
3 12 شاخه آجدار A2 15300
4 14 شاخه آجدار A2 15300
5 16 شاخه آجدار A2 15300
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 17900
2 8 کلاف آجدار A3 17700
3 10 کلاف آجدار A3 17700
4 12 کلاف آجدار A3 17700
5 8 شاخه آجدار A3 17700
6 10 شاخه آجدار A3  
7 12 شاخه آجدار A3 16800
8 14 شاخه آجدار A3 16800
9 16 شاخه آجدار A3 16800
10 18 شاخه آجدار A3 16800
11 20 شاخه آجدار A3 16800
12 22 شاخه آجدار A3 16800
13 25 شاخه آجدار A3 16800

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15400
2 12 شاخه آجدار A2 15400
3 14 شاخه آجدار A3 15050
4 16 شاخه آجدار A3 15050
5 18 شاخه آجدار A3 15050
6 20 شاخه آجدار A3 15050
7 22 شاخه آجدار A3 15050
8 25 شاخه آجدار A3 15050
9 28 شاخه آجدار A3 15050

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3 16700
4 14 شاخه آجدار A3 15700
5 16 شاخه آجدار A3 15700
6 18 شاخه آجدار A3 15700
7 20 شاخه آجدار A3 15700
8 22 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15400
2 14 شاخه آجدار A3 14900
3 16 شاخه آجدار A3 14900
4 18 شاخه آجدار A3 14900
5 20 شاخه آجدار A3 14900
6 22 شاخه آجدار A3 14900
7 25 شاخه آجدار A3 14900
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15350
2 12 شاخه آجدار A2 15350


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18800
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16500

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 234
26 ارديبهشت 1395 ساعت 10:11 ق.ظ