آخرین آپدیت: دوشنبه 13 اردیبهشت‌ماه ساعت 15:30


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16800
2 14 شاخه آجدار A3 16200
3 16 شاخه آجدار A3 16250
4 18 شاخه آجدار A3 15400
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3 15400
7 25 شاخه آجدار A3 15400
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16520
2 10 شاخه آجدار A2 15820
3 12 شاخه آجدار A2 15820
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16520
2 10 شاخه آجدار A2 15820
3 12 شاخه آجدار A2 15820

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16400
2 10 شاخه آجدار A2 16100
3 12 شاخه آجدار A3 15900
4 14 شاخه آجدار A3 15600
5 16 شاخه آجدار A3 15600
6 18 شاخه آجدار A3 15600
7 20 شاخه آجدار A3 15600
8 22 شاخه آجدار A3 15600
9 25 شاخه آجدار A3 15600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15900
2 12 شاخه آجدار A3 15900
3 14 شاخه آجدار A3 15500
4 16 شاخه آجدار A3 15500
5 18 شاخه آجدار A3 15500
6 20 شاخه آجدار A3 15500
7 22 شاخه آجدار A3 15500
8 25 شاخه آجدار A3 15500

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 15600
3 18 شاخه آجدار A3 15600
4 20 شاخه آجدار A3 15600
5 22 شاخه آجدار A3 15600
6 25 شاخه آجدار A3 15600
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16800
2 10 شاخه آجدار A2 16450
3 12 شاخه آجدار A3 15900
4 14 شاخه آجدار A3 15900
5 16 شاخه آجدار A3 15900
6 18 شاخه آجدار A3 15900
7 20 شاخه آجدار A3 15900
8 22 شاخه آجدار A3 15900
9 25 شاخه آجدار A3 15900
10 28 شاخه آجدار A3 15900

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16900
2 10 شاخه آجدار A2 16700
3 12 شاخه آجدار A3 16000
4 14 شاخه آجدار A3 16000
5 16 شاخه آجدار A3 16000
6 18 شاخه آجدار A3 16000
7 20 شاخه آجدار A3 16000
8 22 شاخه آجدار A3 16000

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 16350
3 12 شاخه آجدار A2 16150
4 14 شاخه آجدار A2 16150
5 16 شاخه آجدار A2 16150
6 18 شاخه آجدار A2 16150
7 20 شاخه آجدار A2 16150

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 15850
3 14 شاخه آجدار A3 15350
4 16 شاخه آجدار A3 15350
5 18 شاخه آجدار A3 15350
6 20 شاخه آجدار A3 15350
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3 15550

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17700
2 10 کلاف آجدار A2 17700

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2 17200
4 12 کلاف آجدار A2 17200
5 14 کلاف آجدار A2 17200
6 16 کلاف آجدار A2 17200
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 16 شاخه آجدار A2  

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15350
2 16 شاخه آجدار A3 15350
3 18 شاخه آجدار A3 15350
4 20 شاخه آجدار A3 15350
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A3 17700
2 10 کلاف آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3  
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 15200
5 20 شاخه آجدار A3 15200
6 22 شاخه آجدار A3 15200
7 25 شاخه آجدار A3 15200
8 28 شاخه آجدار A3 15200
9 30 شاخه آجدار A3 15200
10 32 شاخه آجدار A3 15200
11 36 شاخه آجدار A3 15950
12 40 شاخه آجدار A3 15950

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17300
2 8 کلاف آجدار A2 17650
3 10 کلاف آجدار A3 17650

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15600
4 16 شاخه آجدار A3 15600
5 18 شاخه آجدار A3 15600
6 20 شاخه آجدار A3 15600
7 22 شاخه آجدار A3 15600
8 25 شاخه آجدار A3 15600

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16250
2 10 شاخه آجدار A2 16050
3 12 شاخه آجدار A2 15600
4 14 شاخه آجدار A2 15600
5 16 شاخه آجدار A2 15600
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 18600
2 8 کلاف آجدار A3 18000
3 10 کلاف آجدار A3 18000
4 12 کلاف آجدار A3 18000
5 8 شاخه آجدار A3 18000
6 10 شاخه آجدار A3 17400
7 12 شاخه آجدار A3 17100
8 14 شاخه آجدار A3 17100
9 16 شاخه آجدار A3 17100
10 18 شاخه آجدار A3 17100
11 20 شاخه آجدار A3 17100
12 22 شاخه آجدار A3 17100
13 25 شاخه آجدار A3 17100

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16800
2 10 شاخه آجدار A2 16450
3 12 شاخه آجدار A3 15900
4 14 شاخه آجدار A3 15900
5 16 شاخه آجدار A3 15900
6 18 شاخه آجدار A3 15900
7 20 شاخه آجدار A3 15900
8 22 شاخه آجدار A3 15900
9 25 شاخه آجدار A3 15900
10 28 شاخه آجدار A3 15900
11 32 شاخه آجدار A3 15900

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15950
2 12 شاخه آجدار A2 15950
3 14 شاخه آجدار A3 15850
4 16 شاخه آجدار A3 15850
5 18 شاخه آجدار A3 15850
6 20 شاخه آجدار A3 15850
7 22 شاخه آجدار A3 15850
8 25 شاخه آجدار A3 15850
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3 17650
3 12 شاخه آجدار A3 16650
4 14 شاخه آجدار A3 15750
5 16 شاخه آجدار A3 15750
6 18 شاخه آجدار A3 15650
7 20 شاخه آجدار A3 15650
8 22 شاخه آجدار A3 15650
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15400
3 16 شاخه آجدار A3 15400
4 18 شاخه آجدار A3 15400
5 20 شاخه آجدار A3 15400
6 22 شاخه آجدار A3 15400
7 25 شاخه آجدار A3 15400
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15700
2 12 شاخه آجدار A2 15700


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18900
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16700

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 293
13 ارديبهشت 1395 ساعت 03:22 ب.ظ