آخرین آپدیت: یکشنبه 12 اردیبهشت‌ماه ساعت 13:43


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 16600
3 16 شاخه آجدار A3 16300
4 18 شاخه آجدار A3 15550
5 20 شاخه آجدار A3 16100
6 22 شاخه آجدار A3 15550
7 25 شاخه آجدار A3 15550
8 28 شاخه آجدار A3 15550
9 30 شاخه آجدار A3 -
10 32 شاخه آجدار A3 15550
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16700
2 10 شاخه آجدار A2 16020
3 12 شاخه آجدار A2 16020
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16700
2 10 شاخه آجدار A2 16020
3 12 شاخه آجدار A2  

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16400
2 10 شاخه آجدار A2 16100
3 12 شاخه آجدار A3 15900
4 14 شاخه آجدار A3 15600
5 16 شاخه آجدار A3 15600
6 18 شاخه آجدار A3 15600
7 20 شاخه آجدار A3 15600
8 22 شاخه آجدار A3 15600
9 25 شاخه آجدار A3 15600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15850
2 12 شاخه آجدار A2 15850
3 14 شاخه آجدار A3 15450
4 16 شاخه آجدار A3 15450
5 18 شاخه آجدار A3 15450
6 20 شاخه آجدار A3 15450
7 22 شاخه آجدار A3 15450
8 25 شاخه آجدار A3 15450

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16200
2 12 شاخه آجدار A3 16200
3 14 شاخه آجدار A3 15800
4 16 شاخه آجدار A3 15800
5 18 شاخه آجدار A3 15800
6 20 شاخه آجدار A3 15800
7 22 شاخه آجدار A3 15800
8 25 شاخه آجدار A3 15800

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 15600
3 18 شاخه آجدار A3 15600
4 20 شاخه آجدار A3 15600
5 22 شاخه آجدار A3 15600
6 25 شاخه آجدار A3 15600
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16800
2 10 شاخه آجدار A2 16450
3 12 شاخه آجدار A3 15900
4 14 شاخه آجدار A3 15900
5 16 شاخه آجدار A3 15900
6 18 شاخه آجدار A3 15900
7 20 شاخه آجدار A3 15900
8 22 شاخه آجدار A3 15900
9 25 شاخه آجدار A3 15900
10 28 شاخه آجدار A3 15900

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16900
2 10 شاخه آجدار A2 16700
3 12 شاخه آجدار A3 16000
4 14 شاخه آجدار A3 16000
5 16 شاخه آجدار A3 16000
6 18 شاخه آجدار A3 16000
7 20 شاخه آجدار A3 16000
8 22 شاخه آجدار A3 16000

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 16500
3 12 شاخه آجدار A2 16350
4 14 شاخه آجدار A2 16350
5 16 شاخه آجدار A2 16350
6 18 شاخه آجدار A2 16350
7 20 شاخه آجدار A2 16350

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 15900
3 14 شاخه آجدار A3 15350
4 16 شاخه آجدار A3 15350
5 18 شاخه آجدار A3 15350
6 20 شاخه آجدار A3 15350
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17800
2 10 کلاف آجدار A2  

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2 17200
4 12 کلاف آجدار A2 17200
5 14 کلاف آجدار A2 17200
6 16 کلاف آجدار A2 17200
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 16 شاخه آجدار A2  

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15450
2 16 شاخه آجدار A3 15450
3 18 شاخه آجدار A3 15450
4 20 شاخه آجدار A3 15450
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A3  
2 10 کلاف آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3 15850
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3 15550
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 15550
8 22 شاخه آجدار A3 15550
9 25 شاخه آجدار A3 15550
10 28 شاخه آجدار A3  
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 15550
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 15600
5 20 شاخه آجدار A3 15600
6 22 شاخه آجدار A3 15600
7 25 شاخه آجدار A3 15600
8 28 شاخه آجدار A3 15600
9 30 شاخه آجدار A3 15600
10 32 شاخه آجدار A3 15600
11 36 شاخه آجدار A3 16350
12 40 شاخه آجدار A3 16350

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17300
2 8 کلاف آجدار A2 17650
3 10 کلاف آجدار A2 17650

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15700
4 16 شاخه آجدار A3 15700
5 18 شاخه آجدار A3 15700
6 20 شاخه آجدار A3 15700
7 22 شاخه آجدار A3 15700
8 25 شاخه آجدار A3 15700

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16250
2 10 شاخه آجدار A2 16050
3 12 شاخه آجدار A2 15600
4 14 شاخه آجدار A2 15600
5 16 شاخه آجدار A2 15600
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 18600
2 8 کلاف آجدار A3 18400
3 10 کلاف آجدار A3 18400
4 12 کلاف آجدار A3 18400
5 8 شاخه آجدار A3  
6 10 شاخه آجدار A3  
7 12 شاخه آجدار A3 17300
8 14 شاخه آجدار A3 17300
9 16 شاخه آجدار A3 17300
10 18 شاخه آجدار A3 17300
11 20 شاخه آجدار A3 17300

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16800
2 10 شاخه آجدار A2 16450
3 12 شاخه آجدار A3 15900
4 14 شاخه آجدار A3 15900
5 16 شاخه آجدار A3 15900
6 18 شاخه آجدار A3 15900
7 20 شاخه آجدار A3 15900
8 22 شاخه آجدار A3 15900
9 25 شاخه آجدار A3 15900
10 28 شاخه آجدار A3 15900
11 32 شاخه آجدار A3 15900

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15950
2 12 شاخه آجدار A2 15950
3 14 شاخه آجدار A3 15850
4 16 شاخه آجدار A3 15850
5 18 شاخه آجدار A3 15850
6 20 شاخه آجدار A3 15850
7 22 شاخه آجدار A3 15850
8 25 شاخه آجدار A3 15850
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3 17650
3 12 شاخه آجدار A3 16650
4 14 شاخه آجدار A3 15750
5 16 شاخه آجدار A3 15750
6 18 شاخه آجدار A3 15650
7 20 شاخه آجدار A3 15650
8 22 شاخه آجدار A3 15650
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15500
3 16 شاخه آجدار A3 15500
4 18 شاخه آجدار A3 15500
5 20 شاخه آجدار A3 15500
6 22 شاخه آجدار A3 15500
7 25 شاخه آجدار A3 15500
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15900
2 12 شاخه آجدار A2 15900


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18900
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17000

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 320
13 ارديبهشت 1395 ساعت 10:02 ق.ظ