آخرین آپدیت: سه‌شنبه 7 بهمن‌ماه ساعت 12:27  


 
 
فولاد کویر کاشان :
فروشگاه اینترنتی فولاد کویر کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 5.5 کلاف ساده A2  
2 6.5 کلاف ساده A2 16800
3 8 کلاف ساده A2 17900
4 10 کلاف ساده A2 17900
5 12 کلاف ساده A2 17900
6 8 کلاف آجدار A2 16600
7 8 کلاف آجدار A3 16600
8 10 کلاف آجدار A3 16600
9 8 شاخه آجدار A3 17500
10 10 شاخه آجدار A3 17950
11 12 شاخه آجدار A3 16900
12 14 شاخه آجدار A3 16950
13 16 شاخه آجدار A3 16950
14 18 شاخه آجدار A3 16950
15 20 شاخه آجدار A3 16950
16 22 شاخه آجدار A3 16950
17 25 شاخه آجدار A3 16950
18 28 شاخه آجدار A3 16950
19 30 شاخه آجدار A3 16950
20 32 شاخه آجدار A3 16950
 
  درباره کویر کاشان راهنمای خرید پرداخت آنلاین ثبت سفارش

توضیحات فروشگاه اینترنتی:
- این فروشگاه به کارخانه فولاد کویر کاشان اختصاص دارد و 24 ساعته فعال می‌باشد.
- خریداران محترم می‌توانند محصولات مورد نظر خود را از طریق این بخش از وب‌سایت اصفهان آهن به صورت آنلاین و با قیمت مندرج خرید نمایند.
 

                                                                                                                                        
قیمت میلگرد در دیگر کارخانه‌های تولیدکننده :

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 17000
3 16 شاخه آجدار A3 16650
4 18 شاخه آجدار A3 16500
5 20 شاخه آجدار A3 16900
6 22 شاخه آجدار A3 16900
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16420
2 10 شاخه آجدار A2 15870
5 12 شاخه آجدار A2 15870
6 14 شاخه آجدار A2 15870
7 10 شاخه ساده A2  
         

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16420
2 10 شاخه آجدار A2 15870

تاکستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  

نوشهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A2  
         

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17150
2 10 شاخه آجدار A2 16850
3 12 شاخه آجدار A3 16600
4 14 شاخه آجدار A3 16600
5 16 شاخه آجدار A3 16600
6 18 شاخه آجدار A3 16600
7 20 شاخه آجدار A3 16600
8 22 شاخه آجدار A3 16600
9 25 شاخه آجدار A3 16600
10 28 شاخه آجدار A3 16600
11 32 شاخه آجدار A3 16600
         

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 17100
3 12 شاخه آجدار A3 16600
4 14 شاخه آجدار A3 16200
5 16 شاخه آجدار A3 16200
6 18 شاخه آجدار A3 16200
7 20 شاخه آجدار A3 16200
8 22 شاخه آجدار A3 16200
9 25 شاخه آجدار A3 16200
         

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15800
2 12 شاخه آجدار A2 16100
3 14 شاخه آجدار A2 15750
4 16 شاخه آجدار A2 15750
5 18 شاخه آجدار A2 15750
6 20 شاخه آجدار A2 15750

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16700
2 14 شاخه آجدار A3 16100
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 16000
5 20 شاخه آجدار A3 16000
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
         

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 16000
3 18 شاخه آجدار A3 16000
4 20 شاخه آجدار A3 16000
5 22 شاخه آجدار A3 16000
6 25 شاخه آجدار A3 16000

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17000
2 10 شاخه آجدار A2 16800
3 12 شاخه آجدار A3 16500
4 14 شاخه آجدار A3 16500
5 16 شاخه آجدار A3 16500
6 18 شاخه آجدار A3 16500
7 20 شاخه آجدار A3 16500
8 22 شاخه آجدار A3 16500
9 25 شاخه آجدار A3 16500
  28 شاخه آجدار A3 16800

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18800
2 10 شاخه آجدار A2 17700
3 12 شاخه آجدار A2 16500
4 14 شاخه آجدار A2 16500
5 16 شاخه آجدار A2 16500
6 18 شاخه آجدار A2 16500
7 20 شاخه آجدار A2 16500
8 14 شاخه آجدار A3  

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17100
2 12 شاخه آجدار A3 16600
3 14 شاخه آجدار A3 16050
4 16 شاخه آجدار A3 16050
5 18 شاخه آجدار A3 16050
6 22 شاخه آجدار A3 16050
7 25 شاخه آجدار A3 16050
8 28 شاخه آجدار A3 16050

نیشابور (فولاد خراسان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 16280
3 18 شاخه آجدار A3 16280
4 20 شاخه آجدار A3 16280
5 22 شاخه آجدار A3 16280
6 25 شاخه آجدار A3 16280
7 28 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16550
2 14 شاخه آجدار A3 16350
3 16 شاخه آجدار A3 16350
4 18 شاخه آجدار A3 16350
5 20 شاخه آجدار A3 16350
6 22 شاخه آجدار A3 16350
7 25 شاخه آجدار A3 16350
8 28 شاخه آجدار A3 16350

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16400
2 10 کلاف آجدار A2 16400

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2 19200
2 10 کلاف ساده A2 19000
3 10 کلاف آجدار A2 18800
4 12 کلاف آجدار A2 18550
5 14 کلاف آجدار A2 19150
6 10 شاخه آجدار A2 18300
7 12 شاخه آجدار A2 18050
8 14 شاخه آجدار A2 18050

حسن‌رود (فولاد گیلان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19850
2 10 شاخه آجدار A2 18700
3 12 شاخه آجدار A2 18300
4 14 شاخه آجدار A2 18100
5 16 شاخه آجدار A2 18100
6 18 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف ساده A2  
3 8 شاخه آجدار A3 18700
4 10 شاخه آجدار A3 17700
5 12 شاخه آجدار A3 16900
6 14 شاخه آجدار A3 16900
7 16 شاخه آجدار A3 16900
8 18 شاخه آجدار A3 16900
9 20 شاخه آجدار A3 16900
10 22 شاخه آجدار A3 16900
11 25 شاخه آجدار A3 16900
12 28 شاخه آجدار A3 16900

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17250
2 10 شاخه آجدار A2 17100
3 12 شاخه آجدار A3 16900
4 14 شاخه آجدار A3 16900
5 16 شاخه آجدار A3 16750
6 18 شاخه آجدار A3 16900
7 20 شاخه آجدار A3 16900
8 22 شاخه آجدار A3 16900
9 25 شاخه آجدار A3 16900
10 28 شاخه آجدار A3 16900
11 32 شاخه آجدار A3 16900
         

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17050
2 12 شاخه آجدار A3 16600
3 14 شاخه آجدار A3 16350
4 16 شاخه آجدار A3 16350
5 18 شاخه آجدار A3 16350
6 20 شاخه آجدار A3 16350
7 22 شاخه آجدار A3 16350
8 25 شاخه آجدار A3 16350

کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3  

بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17200
2 12 شاخه آجدار A2 16700
3 14 شاخه آجدار A2 16700
4 16 شاخه آجدار A2 16700
5 18 شاخه آجدار A2 16700
6 20 شاخه آجدار A2 16700
7 12 شاخه آجدار A3 16850
8 14 شاخه آجدار A3 16850

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3 16250
5 16 شاخه آجدار A3 16250
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 16250
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  

شاهین بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17350
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3 16750
4 14 شاخه آجدار A3 16750
5 16 شاخه آجدار A3 16750
6 18 شاخه آجدار A3 16750
7 20 شاخه آجدار A3 16750
8 22 شاخه آجدار A3 16750
9 25 شاخه آجدار A3 16750
10 28 شاخه آجدار A3 17250
11 30 شاخه آجدار A3 17250
12 32 شاخه آجدار A3 17250

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 16250
3 16 شاخه آجدار A3 16250
4 18 شاخه آجدار A3 16250
5 20 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 16840
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 16550
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3 16550
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  
         

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A2 16900
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3 16900
4 20 شاخه آجدار A3 16900
5 22 شاخه آجدار A3 16900
6 25 شاخه آجدار A3 16900
7 28 شاخه آجدار A3 16900
8 32 شاخه آجدار A3  


فولاد آذربایجان (میانه)

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 16700
3 14 شاخه آجدار A3 16700
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3 16700
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3 16700
8 25 شاخه آجدار A3 16700
9 28 شاخه آجدار A3 16700
10 32 شاخه آجدار A3 16700
 

دُرپاد تبریز

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17100
2 10 شاخه آجدار A2 16850
3 12 شاخه آجدار A3 16550
4 14 شاخه آجدار A3 16550
5 16 شاخه آجدار A3 16550
6 18 شاخه آجدار A3 16550

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛ در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.
شماره تماس:    36268888-031
 

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15500
2 5.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  
3 6.5  (800کیلویی) کلاف ساده روس | بندر انزلی  
4 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15500
 
  قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن :
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت بنگاه (ریال)
1 10 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 18300
2 12 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 17200
3 14 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 17200
4 16 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 17200
5 18 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 17200
6 20 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 17200
7 22 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 17200
8 25 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 17200
9 28 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 17200
10 خاموت از میلگرد 8 سایزهای مختلف 19900
11 خاموت از میلگرد 10 سایزهای مختلف 18100
         

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 1000640
7 بهمن 1393 ساعت 12:27 ب.ظ 
    خرید آنلاین آهن آلات از طریق: پرداخت با کارت‌های شبکه شتاب
 
    خرید آنلاین آهن آلات از طریق: سامانه پرداخت امن پاسارگاد
 
   
راهنمای سامانه

ورود به سامانه