اخبار لحظه‌ای بازار میلگرد
  آخرین‌بروزرسانی: چهارشنبه 17 آذر 1395  
         
14:15 »  آذر چلیک تبریز، میلگرد A3 را 40 تومان افزایش داد.
13:10 »  فولاد گلستان، میلگرد A3 و کلاف آجدار را 30 تومان افزایش داد.
13:05 »  فولاد یزد، قیمت میلگرد A3 را 20 تومان افزایش داد.
13:04 »  ارگ تبریز، میلگرد A3 را 50 تومان افزایش داد.
13:03 »  فولاد نطنز، کلاف 6.5 ساده را 10 تومان افزایش داد.
12:55 »  فولاد نیک‌صدرای طوس، میلگرد A3 را 20 تا 30 تومان افزایش داد.
12:47 »  پرشین فولاد، میلگرد A3 را 60 تومان افزایش داد.
12:40 »  صدر فولاد لرستان، میلگرد A2 و A3 را 30 تا 40 تومان افزایش داد.
12:31 »  میلگرد ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
12:29 »  میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، حدود 10 تا 20 تومان افزایش قیمت دارد.
12:27 »  فولاد کاوه تیکمه داش، میلگرد A2 و A3 را 35 تا 40 تومان افزایش داد.
12:26 »  میلگرد A3 فولاد خراسان (نیشابور) 45 تومان افزایش قیمت دارد.
12:24 »  فولاد بردسیر کرمان، میلگرد A2 و A3 را 10 تومان افزایش داد.
12:15 »  جهان فولاد غرب، میلگرد A3 را 50 تومان افزایش داد.
11:57 »  فولاد گیلان (حسن‌رود)، میلگرد A2 و A3 را 25 تا 30 تومان افزایش داد.
11:53 »  صبا فولاد زاگرس، میلگرد A3 را 15 تومان افزایش داد.
11:34 »  فولاد شیراز، قیمت محصولات خود را 30 تومان افزایش داد.
11:22 »  ظفر بناب، میلگرد A2 و A3 را 30 تومان افزایش داد.
11:21 »  فولاد الیگودرز، کلاف آجدار را بدون تغییر اعلام کرد.
11:20 »  فولاد سیرجان، میلگرد A2 را 40 تومان افزایش داد.
11:09 »  سیادن ابهر، میلگرد A2 و A3 را 55 تا 60 تومان افزایش داد.
10:30 »  فولاد قزوین و پارس‌آرمان، قیمت میلگرد A2 را نسبت به روز گذشته 15 تومان افزایش دادند.
08:39 »  عرض سلام و ادب، حضور کاربران همیشه‌همراه اصفهان آهن؛ صبح شما بخیر ...
   
 
   
 
اخبار لحظه‌ای بازار تیرآهن
اخبار لحظه‌ای نبشی‌ناودانی
اخبار لحظه‌ای بازار ورق
اخبار لحظه‌ای بازار لوله
اخبار لحظه‌ای بازار پروفیل
اخبار لحظه‌ای بازار مفتولی
اخبار لحظه‌ای بازار شمش
 
 
 
  آخرین آپدیت: چهارشنبه 17 آذرماه ساعت 15:13  

                                                                                                                                      
 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18450
2 14 شاخه آجدار A3 18450
3 16 شاخه آجدار A3 18750
4 18 شاخه آجدار A3 18050
5 20 شاخه آجدار A3 18050
6 22 شاخه آجدار A3 18050
7 25 شاخه آجدار A3 18050
8 28 شاخه آجدار A3 17750
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3 17750

کویر کاشان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 18300
2 10 شاخه آجدار A3 18500
3 12 شاخه آجدار A3 18300
4 14 شاخه آجدار A3 18000
5 16 شاخه آجدار A3 18000
6 18 شاخه آجدار A3 17800
7 20 شاخه آجدار A3 17800
8 22 شاخه آجدار A3 17800
9 25 شاخه آجدار A3 17800
10 28 شاخه آجدار A3 17800
11 32 شاخه آجدار A3 17800
12 36 شاخه آجدار A3 17800

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17170
2 10 شاخه آجدار A2 16470
3 12 شاخه آجدار A2 16470
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17220
2 10 شاخه آجدار A2 16520
3 12 شاخه آجدار A2 16520
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3 17250
3 10 کلاف آجدار A3 17250
4 14 شاخه آجدار A3 16950
5 16 شاخه آجدار A3 16950
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17500
2 10 شاخه آجدار A2 17400
3 12 شاخه آجدار A3 17100
4 14 شاخه آجدار A3 17100
5 16 شاخه آجدار A3 17100
6 18 شاخه آجدار A3 17100
7 20 شاخه آجدار A3 17100
8 22 شاخه آجدار A3 17100
9 25 شاخه آجدار A3 17100

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16800
2 12 شاخه آجدار A2 16800
3 14 شاخه آجدار A3 17200
4 16 شاخه آجدار A3 17200
5 18 شاخه آجدار A3 17200
6 20 شاخه آجدار A3 17200
7 22 شاخه آجدار A3 17200
8 25 شاخه آجدار A3 17200

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 18800
2 12 شاخه آجدار A3 18100
3 14 شاخه آجدار A3 17700
4 16 شاخه آجدار A3 17700
5 18 شاخه آجدار A3 17700
6 20 شاخه آجدار A3 17700
7 22 شاخه آجدار A3 17700
8 25 شاخه آجدار A3 17700
9 28 شاخه آجدار A3 17700
10 32 شاخه آجدار A3 18000

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 17000
3 18 شاخه آجدار A3 17000
4 20 شاخه آجدار A3 17000
5 22 شاخه آجدار A3 17000
6 25 شاخه آجدار A3 17000

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18000
2 10 شاخه آجدار A2 17800
3 12 شاخه آجدار A3 17500
4 14 شاخه آجدار A3 17500
5 16 شاخه آجدار A3 17500
6 18 شاخه آجدار A3 17500
7 20 شاخه آجدار A3 17500
8 22 شاخه آجدار A3 17500
9 25 شاخه آجدار A3 17500
10 28 شاخه آجدار A3 17500

درپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15650
2 10 شاخه آجدار A2 15450
3 12 شاخه آجدار A3 15050
4 14 شاخه آجدار A3 15050
5 16 شاخه آجدار A3 15050
6 18 شاخه آجدار A3 15050
7 20 شاخه آجدار A3 15050
8 22 شاخه آجدار A3 15050

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18400
2 10 شاخه آجدار A2 17900
3 12 شاخه آجدار A2 17600
4 14 شاخه آجدار A2 17500
5 16 شاخه آجدار A2 17500
6 18 شاخه آجدار A2 17500
7 20 شاخه آجدار A2 17500

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17300
2 12 شاخه آجدار A3 17200
3 14 شاخه آجدار A3 16900
4 16 شاخه آجدار A3 16900
5 18 شاخه آجدار A3 16900
6 20 شاخه آجدار A3 16900
7 22 شاخه آجدار A3 16900
8 25 شاخه آجدار A3 16900
9 28 شاخه آجدار A3 16900
10 32 شاخه آجدار A3 17100

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 18750
2 12 شاخه آجدار A3 18200
3 14 شاخه آجدار A3 17650
4 16 شاخه آجدار A3 17650
5 18 شاخه آجدار A3 17650
6 20 شاخه آجدار A3 17650
7 22 شاخه آجدار A3 17650
8 25 شاخه آجدار A3 17650
9 28 شاخه آجدار A3 17650
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17800
2 14 شاخه آجدار A3 17500
3 16 شاخه آجدار A3 17500
4 18 شاخه آجدار A3 17500
5 20 شاخه آجدار A3 17500
6 22 شاخه آجدار A3 17500
7 25 شاخه آجدار A3 17500
8 28 شاخه آجدار A3 17500
9 32 شاخه آجدار A3 17800

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17800
2 10 کلاف آجدار A2 17800
3 12 شاخه آجدار A2  

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 کلاف ساده A2 18400
2 10 کلاف آجدار A2  
3 12 کلاف آجدار A2 18300
4 14 کلاف آجدار A2 18300
5 16 کلاف آجدار A2 18300
6 10 شاخه آجدار A2 17600
7 12 شاخه آجدار A2 17500
8 12 شاخه آجدار A3 17500
9 14 شاخه آجدار A2 17400
10 14 شاخه آجدار A3 17400
11 16 شاخه آجدار A2 17400
12 16 شاخه آجدار A3 17400

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 17000
2 16 شاخه آجدار A3 17000
3 18 شاخه آجدار A3 17000
4 22 شاخه آجدار A3  
5 32 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 شاخه آجدار A3 18300
4 12 شاخه آجدار A3 17900
5 14 شاخه آجدار A3 17600
6 16 شاخه آجدار A3 17600
7 18 شاخه آجدار A3 17500
8 20 شاخه آجدار A3 17500
9 22 شاخه آجدار A3 17500
10 25 شاخه آجدار A3 17500
11 28 شاخه آجدار A3 17500
12 32 شاخه آجدار A3 17500

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 17500
2 18 شاخه آجدار A3 17500
3 34 شاخه آجدار A3 18200
4 36 شاخه آجدار A3 18200
5 40 شاخه آجدار A3 18200

بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17600
2 10 شاخه آجدار A3 17900
3 12 شاخه آجدار A2 17400
4 12 شاخه آجدار A3 17500
5 14 شاخه آجدار A2 17300
6 14 شاخه آجدار A3 17400
7 16 شاخه آجدار A2 17300
8 16 شاخه آجدار A3 17400
9 18 شاخه آجدار A3 17300
10 20 شاخه آجدار A3 17300
11 22 شاخه آجدار A3 17300
12 25 شاخه آجدار A3 17300
13 28 شاخه آجدار A3 17300
14 32 شاخه آجدار A3 17600

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 19300
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A2  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17700
2 12 شاخه آجدار A3 17400
3 14 شاخه آجدار A3 17200
4 16 شاخه آجدار A3 17200
5 18 شاخه آجدار A3 17200
6 20 شاخه آجدار A3 17200
7 22 شاخه آجدار A3 17200
8 25 شاخه آجدار A3 17200

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17500
2 10 شاخه آجدار A2 17300
3 12 شاخه آجدار A2 17100
4 14 شاخه آجدار A2 17000
5 16 شاخه آجدار A3 17000
6 18 شاخه آجدار A3 17000
7 20 شاخه آجدار A3 17000

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 19800
2 8 کلاف آجدار A3 19000
3 10 کلاف آجدار A3 19000
4 12 کلاف آجدار A3 19000
5 8 شاخه آجدار A3 19000
6 10 شاخه آجدار A3 18400
7 12 شاخه آجدار A3 18100
8 14 شاخه آجدار A3 18100
9 16 شاخه آجدار A3 18100
10 18 شاخه آجدار A3 18100
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3 18100

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17750
2 10 شاخه آجدار A2 17550
3 12 شاخه آجدار A3 17300
4 14 شاخه آجدار A3 17300
5 16 شاخه آجدار A3 17300
6 18 شاخه آجدار A3 17300
7 20 شاخه آجدار A3 17300
8 22 شاخه آجدار A3 17300
9 25 شاخه آجدار A3 17300
10 28 شاخه آجدار A3 17300
11 32 شاخه آجدار A3 17300

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16900
2 12 شاخه آجدار A2 16900
3 14 شاخه آجدار A3 16800
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3 16800
6 20 شاخه آجدار A3 16800
7 22 شاخه آجدار A3 16800
8 25 شاخه آجدار A3 16800
9 28 شاخه آجدار A3 16800

آذر چلیک تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17300
2 14 شاخه آجدار A3 17300
3 16 شاخه آجدار A3 17300
4 18 شاخه آجدار A3 17300
5 20 شاخه آجدار A3 17300
6 22 شاخه آجدار A3 17300
7 25 شاخه آجدار A3 17300

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 17450
3 16 شاخه آجدار A3 17450
4 18 شاخه آجدار A3 17450
5 20 شاخه آجدار A3 17450
6 22 شاخه آجدار A3 17450
7 25 شاخه آجدار A3 17450
8 28 شاخه آجدار A3 17450
9 32 شاخه آجدار A3 17450
10 36 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19400
2 12 شاخه آجدار A3 18100
3 14 شاخه آجدار A3 17400
4 16 شاخه آجدار A3 17400
5 18 شاخه آجدار A3 17400
6 20 شاخه آجدار A3 17400
7 22 شاخه آجدار A3 17400
8 25 شاخه آجدار A3 17400
9 28 شاخه آجدار A3 17400
10 32 شاخه آجدار A3 17600
11 25 شاخه آجدار A4 18500

جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 17400
2 16 شاخه آجدار A3 17400
3 18 شاخه آجدار A3 17400
4 20 شاخه آجدار A3  
 

صدر فولاد لرستان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 18700
2 12 شاخه آجدار A3 18400
3 14 شاخه آجدار A2 17200
4 14 شاخه آجدار A3 17400
5 16 شاخه آجدار A3 17400
6 18 شاخه آجدار A3 17300
7 20 شاخه آجدار A3 17300
8 22 شاخه آجدار A3 17300
9 25 شاخه آجدار A3 17300


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام  

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:         34045-031
 
  جهت رسیدگی سریع‌تر به سفارش خود،
می‌توانید از طریق فرم ثبت سفارش اقدام نموده و منتظر تماس واحد فروش باشید.


  کارشناسان فروش اصفهان‌آهن،
در اولین فرصت ممکن، جهت تآمین آهن‌آلات مورد نیاز شما اقدام نموده و با شما تماس خواهند گرفت ... 


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 2500919
17 آذر 1395 ساعت 03:13 ب.ظ