اخبار لحظه‌ای بازار میلگرد
  آخرین‌بروزرسانی: سه‌شنبه 05 مرداد 1395  
         
13:23 »  درپاد تبریز، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:56 »  میلگرد ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، در محدوده 1555 تا 1645 تومان اعلام شد.
12:45 »  میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، در برخی سایزها 5 تومان کاهش قیمت دارد.
12:29 »  جهان فولاد غرب، میلگرد A3 را 15 تومان کاهش داد.
12:23 »  فولاد نطنز، قیمت محصولات خود را بدون تغییر اعلام کرد.
12:21 »  ارگ تبریز، میلگرد A3 را 5 تومان کاهش داد.
12:16 »  فولاد یزد، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:10 »  میلگرد A3 کوثر اهواز، 5 تومان کاهش قیمت دارد.
12:05 »  صبا فولاد زاگرس، میلگرد A3 را 10 تومان کاهش داد.
11:58 »  فولاد سیرجان، میلگرد A2 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:53 »  فولاد الیگودرز، کلاف آجدار را بدون تغییر اعلام کرد.
11:49 »  ظفر بناب، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:44 »  آریان فولاد، میلگرد A2 و A3 را 15 تومان کاهش داد.
11:43 »  پرشین فولاد، میلگرد A3 را 5 تومان کاهش داد.
11:42 »  فولاد گیلان (حسن‌رود)، میلگرد A2 را 5 تومان کاهش داد.
11:37 »  امیرکبیر خزر، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:30 »  میلگرد کویر کاشان در بنگاه اصفهان، در محدوده 1540 تا 1670 تومان اعلام شد.
11:23 »  فولاد شیراز، قیمت محصولات خود را 10 تومان کاهش داد.
11:18 »  هیربد زرندیه، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:11 »  فولاد شاهرود، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:00 »  فولاد آناهیتا گیلان، میلگرد A2 و A3 را 5 تومان کاهش داد.
10:54 »  کویر کاشان، قیمت محصولات خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کرد.
10:23 »  فولاد قزوین و پارس‌آرمان، قیمت میلگرد A2 را 5 تومان کاهش دادند.
08:35 »  عرض سلام و ادب، حضور کاربران همیشه‌همراه اصفهان آهن؛ صبح شما بخیر ...
   
 
   
 
اخبار لحظه‌ای بازار تیرآهن
اخبار لحظه‌ای نبشی‌ناودانی
اخبار لحظه‌ای بازار ورق
اخبار لحظه‌ای بازار لوله
اخبار لحظه‌ای بازار پروفیل
اخبار لحظه‌ای بازار مفتولی
اخبار لحظه‌ای بازار شمش
 
 
 
  آخرین آپدیت: سه‌شنبه 05 مردادماه ساعت 14:30  

                                                                                                                                      
 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15750
2 14 شاخه آجدار A3 15300
3 16 شاخه آجدار A3 15200
4 18 شاخه آجدار A3 15100
5 20 شاخه آجدار A3 15350
6 22 شاخه آجدار A3 15100
7 25 شاخه آجدار A3 15100
8 28 شاخه آجدار A3 15100
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  

کویر کاشان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16000
2 10 شاخه آجدار A3 16500
3 12 شاخه آجدار A3 16000
4 14 شاخه آجدار A3 15400
5 16 شاخه آجدار A3 15400
6 18 شاخه آجدار A3 15200
7 20 شاخه آجدار A3 15300
8 22 شاخه آجدار A3 15200
9 25 شاخه آجدار A3 15300
10 28 شاخه آجدار A3 15300
11 32 شاخه آجدار A3 15300
12 36 شاخه آجدار A3 15500
13 40 شاخه آجدار A3 15500

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15220
2 10 شاخه آجدار A2 14520
3 12 شاخه آجدار A2 14520

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15220
2 10 شاخه آجدار A2 14520
3 12 شاخه آجدار A2 14520

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15300
4 16 شاخه آجدار A3 15300
5 20 شاخه آجدار A3 15300
6 25 شاخه آجدار A3 15300

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15400
2 10 شاخه آجدار A2 15300
3 12 شاخه آجدار A3 15100
4 14 شاخه آجدار A3 14900
5 16 شاخه آجدار A3 14900
6 18 شاخه آجدار A3 14900
7 20 شاخه آجدار A3 14900
8 22 شاخه آجدار A3 14900
9 25 شاخه آجدار A3 14900

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14800
2 12 شاخه آجدار A2 14800
3 14 شاخه آجدار A3 14800
4 16 شاخه آجدار A3 14800
5 18 شاخه آجدار A3 14800
6 20 شاخه آجدار A3 14800
7 22 شاخه آجدار A3 14800
8 25 شاخه آجدار A3 14800

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 15300
3 14 شاخه آجدار A3 14700
4 16 شاخه آجدار A3 14600
5 18 شاخه آجدار A3 14600
6 20 شاخه آجدار A3 14600
7 22 شاخه آجدار A3 14600
8 25 شاخه آجدار A3 14600
9 28 شاخه آجدار A3 14800
10 32 شاخه آجدار A3 14900

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 14500
3 18 شاخه آجدار A3 14500
4 20 شاخه آجدار A3 14500
5 22 شاخه آجدار A3 14500
6 25 شاخه آجدار A3 14500

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15900
2 10 شاخه آجدار A2 15700
3 12 شاخه آجدار A3 15300
4 14 شاخه آجدار A3 15300
5 16 شاخه آجدار A3 15300
6 18 شاخه آجدار A3 15300
7 20 شاخه آجدار A3 15300
8 22 شاخه آجدار A3 15300
9 25 شاخه آجدار A3 15300
10 28 شاخه آجدار A3 15300

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15650
2 10 شاخه آجدار A2 15450
3 12 شاخه آجدار A3 15050
4 14 شاخه آجدار A3 15050
5 16 شاخه آجدار A3 15050
6 18 شاخه آجدار A3 15050
7 20 شاخه آجدار A3 15050
8 22 شاخه آجدار A3 15050

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15650
2 10 شاخه آجدار A2 15300
3 12 شاخه آجدار A2 15100
4 14 شاخه آجدار A2 14850
5 16 شاخه آجدار A2 14850
6 18 شاخه آجدار A2 14850
7 20 شاخه آجدار A2 14850

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15100
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3 15000
4 14 شاخه آجدار A3 14600
5 16 شاخه آجدار A3 14600
6 18 شاخه آجدار A3 14600
7 20 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 15150
4 16 شاخه آجدار A3 15150
5 18 شاخه آجدار A3 15150
6 20 شاخه آجدار A3 15150
7 22 شاخه آجدار A3 15150
8 25 شاخه آجدار A3 15150
9 28 شاخه آجدار A3 15150
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15200
3 16 شاخه آجدار A3 15200
4 18 شاخه آجدار A3 15200
5 20 شاخه آجدار A3 15200
6 22 شاخه آجدار A3 15200
7 25 شاخه آجدار A3 15200
8 28 شاخه آجدار A3 15200
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16200
2 10 کلاف آجدار A2 16200

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 15900
3 10 کلاف آجدار A2 15900
4 12 کلاف آجدار A2 15900
5 14 کلاف آجدار A2 16100
6 16 کلاف آجدار A2 16100
7 10 شاخه آجدار A2 - A3 15000
8 12 شاخه آجدار A2 - A3 14800
9 14 شاخه آجدار A2 - A3 14700
10 16 شاخه آجدار A2 - A3 14700

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14550
2 16 شاخه آجدار A3 14550
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3 14550
5 22 شاخه آجدار A3 14550
6 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2  
3 8 کلاف آجدار A3 16400
4 10 شاخه آجدار A3  
5 14 شاخه آجدار A3  
6 16 شاخه آجدار A3  
7 18 شاخه آجدار A3 15100
8 20 شاخه آجدار A3  
9 22 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3 15100
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15200
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 14950
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3 14950
7 25 شاخه آجدار A3 14950
8 28 شاخه آجدار A3 15000
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 15800
12 40 شاخه آجدار A3 16050

نور یزد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15000
2 16 شاخه آجدار A3 14800
3 18 شاخه آجدار A3 14800

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17000
2 8 و 10 کلاف آجدار A2 16150
3 8 و 10 کلاف آجدار A3 16300

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16600
2 12 شاخه آجدار A3 15700
3 14 شاخه آجدار A3 15150
4 16 شاخه آجدار A3 15150
5 18 شاخه آجدار A3 15150
6 20 شاخه آجدار A3 15150
7 22 شاخه آجدار A3 15150
8 25 شاخه آجدار A3 15150

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15350
2 10 شاخه آجدار A2 15000
3 12 شاخه آجدار A2 14900
4 14 شاخه آجدار A2 14600
5 16 شاخه آجدار A2 14600

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1  
2 8 کلاف آجدار A3 16900
3 10 کلاف آجدار A3  
4 12 کلاف آجدار A3 16900
5 8 شاخه آجدار A3 16900
6 10 شاخه آجدار A3 16300
7 12 شاخه آجدار A3 16000
8 14 شاخه آجدار A3 16000
9 16 شاخه آجدار A3 16000
10 18 شاخه آجدار A3 16000
11 20 شاخه آجدار A3 16000
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3 16000

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15450
2 10 شاخه آجدار A2 15350
3 12 شاخه آجدار A3 15150
4 14 شاخه آجدار A3 15150
5 16 شاخه آجدار A3 15150
6 18 شاخه آجدار A3 15150
7 20 شاخه آجدار A3 15150
8 22 شاخه آجدار A3 15150
9 25 شاخه آجدار A3 15150
10 28 شاخه آجدار A3 15150
11 32 شاخه آجدار A3 15150

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14850
2 12 شاخه آجدار A2 14850
3 14 شاخه آجدار A3 14650
4 16 شاخه آجدار A3 14650
5 18 شاخه آجدار A3 14650
6 20 شاخه آجدار A3 14650
7 22 شاخه آجدار A3 14650
8 25 شاخه آجدار A3 14650
9 28 شاخه آجدار A3 14650

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 15500
2 18 شاخه آجدار A3 15300

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14900
2 16 شاخه آجدار A3 14900
3 18 شاخه آجدار A3 14900
4 20 شاخه آجدار A3 14900
5 22 شاخه آجدار A3 14900
6 25 شاخه آجدار A3 14900
7 28 شاخه آجدار A3 15000
8 32 شاخه آجدار A3 15100


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 14550
3 16 شاخه آجدار A3 14550
4 18 شاخه آجدار A3 14550
5 20 شاخه آجدار A3 14550
6 22 شاخه آجدار A3 14550
7 25 شاخه آجدار A3 14550

جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14500
2 16 شاخه آجدار A3 14500
3 18 شاخه آجدار A3 14500
4 20 شاخه آجدار A3 14500
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14900
2 12 شاخه آجدار A2 14900


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17500
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17400

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
  جهت رسیدگی سریع‌تر به سفارش خود،
می‌توانید از طریق فرم ثبت سفارش اقدام نموده و منتظر تماس واحد فروش باشید.


  کارشناسان فروش اصفهان‌آهن،
در اولین فرصت ممکن، جهت تآمین آهن‌آلات مورد نیاز شما اقدام نموده و با شما تماس خواهند گرفت ... 


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 2116804
5 مرداد 1395 ساعت 02:30 ب.ظ