پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393

قیمت میلگرد|لیست قیمت روزانه میلگرد|قیمت میلگرد ذوب آهن|قیمت آهن آلات

قیمت میلگرد چهارشنبه 3 اردیبهشت‌ماه 1393
لیست قیمت میلگرد هر روز از ساعت 10:00 الی 13:00 بروزرسانی می‌شود و شامل 2 بخش می‌باشد:
 
قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن:     قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدی:
در این بخش می‌توانید: هر روز از قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن مطلع شوید.
و برای خرید به صورت خرده‌ای،
با دفتر فروش اصفهان آهن تماس بگیرید.
    در این بخش می‌توانید: هر روز از قیمت میلگرد کارخانه های تولیدی میلگرد ایران مطلع شوید.
و برای خرید به صورت ظرفیتی (22تن) با مناسب ترین قیمت، با دفتر فروش اصفهان آهن تماس بگیرید.

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com
 
                                                                                                                               


قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز محل‌تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
21250 21850
2 8 کلاف آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن ---  
3 8 شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن 22150 22750
4 10 کلاف آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20450 21050
5 12 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20250 20850
6 14 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20150 20750
7 16 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20050 20650
8 18 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20050 20650
9 20 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20050 20650
10 22 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20050 20650
11 25 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20050 20650
12 28 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20050 20650
13 خاموت از میلگرد 8 سایزهای‌مختلف بنگاه اصفهان آهن 22350 22950
14 خاموت از میلگرد 10 سایزهای‌مختلف بنگاه اصفهان آهن 21350 21950
15 سیم 1.5 کلاف کوچک 25 کیلویی بنگاه اصفهان آهن 25500 25700
16 سیم 1.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی بنگاه اصفهان آهن 25500 25700
17 سیم 2.5 کلاف کوچک 25 کیلویی بنگاه اصفهان آهن 25500 25700
18 سیم 2.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی بنگاه اصفهان آهن 25500 25700
19 زیگزاگ شاخه   بنگاه اصفهان آهن 22500 22800
20 حرارتی کلاف   بنگاه اصفهان آهن 22500 22800


  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد از بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.قیمت میلگرد در کارخانه
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه|محل‌تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده 2000 کیلویی چین | بندر امام    
2 5.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کره | بندر امام    
3 5.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کویر کاشان    
4 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کویر کاشان    
5 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی یزد ---  
6 6.5 کلاف ساده 800 کیلویی روس | بندر انزلی 21100 21300
7 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی روس | بندر انزلی    
8 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی چین | بندر امام   21400
9 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کره | بندر امام    
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 قزوین 20320 20620
2 8 شاخه آجدار A2 پارس آرمان 20320 20620
3 8 شاخه آجدار A2 ظفر بناب 21350 21450
4 8 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
5 8 شاخه آجدار A2 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
21200 21600
6 8 شاخه آجدار A2 شاهین‌ بناب 21300  
7 8 شاخه آجدار A2 ابهر 21200  
8 8 شاخه آجدار A3 اهواز    
9 8 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
10 8 کلاف آجدار A2 الیگودرز    
11 8 کلاف آجدار A2 تاکستان    
12 8 کلاف آجدار A2 نوشهر 20920 21120
13 8 کلاف آجدار A2 اهواز    
14 8 کلاف آجدار A2 کویر کاشان    
15 8 کلاف آجدار A2 شیراز ---  
16 8 کلاف آجدار A3 یزد    
17 8 کلاف آجدار A2 گلستان    
18 8 کلاف ساده A2 الیگودرز    
19 8 کلاف ساده A2 کویر کاشان    
20 8 کلاف ساده A2 یزد    
21 8 کلاف ساده A2 شیراز 20800 21000
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 قزوین 19820 20120
2 10 شاخه آجدار A2 پارس‌ آرمان 19820 20120
3 10 شاخه آجدار A2 ظفر بناب 20500 20600
4 10 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
5 10 شاخه آجدار A2 آریان‌ فولاد    
6 10 شاخه آجدار A2 ابهر 20400  
7 10 شاخه آجدار A2 اردبیل    
8 10 شاخه آجدار A2 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20400 20800
9 10 شاخه آجدار A2 البرز    
10 10 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان    
11 10 شاخه آجدار A2 شاهین‌ بناب 20600  
12 10 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 20000 20100
13 10 شاخه آجدار A3 گلستان    
14 10 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
15 10 کلاف آجدار A2 گلستان    
16 10 کلاف آجدار A2 الیگودرز    
17 10 کلاف آجدار A2 کویر کاشان    
18 10 کلاف آجدار A3 کویر کاشان    
19 10 کلاف آجدار A2 شیراز ---  
20 10 کلاف ساده A2 کویر کاشان    
21 10 کلاف ساده A2 یزد    
22 10 کلاف ساده A2 شیراز 20500 20700
23 10 شاخه ساده A2 قزوین 19870 20170
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A2 قزوین 19820 20120
2 12 شاخه آجدار A2 تاکستان 19720 20020
3 12 شاخه آجدار A2 نوشهر 19670 19970
4 12 شاخه آجدار A2 شیراز 20400 20700
5 12 شاخه آجدار A2 ابهر    
6 12 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
7 12 شاخه آجدار A2 سیرجان   20700
8 12 شاخه آجدار A2 البرز    
9 12 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان    
10 12 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان    
11 12 شاخه آجدار A3 اهواز    
12 12 شاخه آجدار A3 یزد    
13 12 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 20200 20200
14 12 شاخه آجدار A3 گلستان    
15 12 شاخه آجدار A3  امیرکبیر خزر 19800 19900
16 12 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 20400  
17 12 شاخه آجدار A3 سیرجان   20900
18 12 شاخه آجدار A3 شمس‌ تهران 19800 20100
19 12 شاخه آجدار A3 نیک‌ صدرا طوس 19550 19850
20 12 شاخه آجدار A3 بردسیر کرمان    
21 12 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20100 20500
22 12 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان    
23 12 کلاف آجدار A2 کویر کاشان    
24 12 کلاف آجدار A2 شیراز 20400 20600
25 12 کلاف ساده A2 کویر کاشان    
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A2 قزوین 19820 20120
2 14 شاخه آجدار A2 نوشهر 19670 19970
3 14 شاخه آجدار A2 شیراز 20400 20700
4 14 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
5 14 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان    
6 14 شاخه آجدار A2 سیرجان   20700
7 14 شاخه آجدار A2 ابهر 19850  
8 14 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان   20700
9 14 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
10 14 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 20200 20200
11 14 شاخه آجدار A3 ارگ‌ تبریز 19600 20000
12 14 شاخه آجدار A3 پرشین‌ فولاد 19600  
13 14 شاخه آجدار A3 گلستان    
14 14 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 20200  
15 14 شاخه آجدار A3 اهواز 19700 19900
16 14 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19800 19900
17 14 شاخه آجدار A3 آریاذوب 19700  
18 14 شاخه آجدار A3 البرز    
19 14 شاخه آجدار A3 سیرجان   20900
20 14 شاخه آجدار A3 بردسیر کرمان    
21 14 شاخه آجدار A3 نیک‌ صدرا طوس 19550 19850
22 14 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
   
23 14 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19500  
24 14 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20100 20500
25 14 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان 20000  
26 14 شاخه آجدار A3 خرم‌دشت تاکستان    
27 14 کلاف آجدار A2 شیراز 20800 21000
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 16 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
2 16 شاخه آجدار A2 سیرجان   20700
3 16 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان    
4 16 شاخه آجدار A2 ابهر 19850  
5 16 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 20000 20400
6 16 شاخه آجدار A3  ظفر بناب 20100 20100
7 16 شاخه آجدار A3 یزد    
8 16 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
9 16 شاخه آجدار A3 یزد    
10 16 شاخه آجدار A3 البرز    
11 16 شاخه آجدار A3 پرشین‌ فولاد 19600  
12 16 شاخه آجدار A3 اهواز 19700 19900
13 16 شاخه آجدار A3 زاگرس    
14 16 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 20200  
15 16 شاخه آجدار A3 سیرجان   20900
16 16 شاخه آجدار A3 گلستان    
17 16 شاخه آجدار A3 نیک‌ صدرا طوس 19550 19850
18 16 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
   
19 16 شاخه آجدار A3 زنجان    
20 16 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19800 19900
21 16 شاخه آجدار A3 آریاذوب 19700  
22 16 شاخه آجدار A3 ارگ‌ تبریز 19600 20000
23 16 شاخه آجدار A3 شاهرود 19700  
24 16 شاخه آجدار A3 کرمان    
25 16 شاخه آجدار A3 بردسیر کرمان    
26 16 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19500  
27 16 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20100 20500
28 16 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان 20000  
29 16 شاخه آجدار A3 خرم‌دشت تاکستان   19700
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 18 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
2 18 شاخه آجدار A2 سیرجان   20700
3 18 شاخه آجدار A2 دانا صنعت فجر 18800 19100
4 18 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان    
5 18 شاخه آجدار A2 ابهر 19850  
6 18 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19930 20200
7 18 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 20100 20100
8 18 شاخه آجدار A3 اهواز 19550 19800
9 18 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
10 18 شاخه آجدار A3 پرشین‌ فولاد 19600  
11 18 شاخه آجدار A3 گلستان    
12 18 شاخه آجدار A3 یزد    
13 18 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 20100  
14 18 شاخه آجدار A3 شاهرود    
15 18 شاخه آجدار A3 سیرجان   20900
16 18 شاخه آجدار A3 زاگرس    
17 18 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19800 19900
18 18 شاخه آجدار A3 نیک‌ صدرا طوس 19550 19850
19 18 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19350 19650
20 18 شاخه آجدار A3 زنجان    
21 18 شاخه آجدار A3 آریاذوب 19700  
22 18 شاخه آجدار A3 البرز    
23 18 شاخه آجدار A3 ارگ‌ تبریز --- 20000
24 18 شاخه آجدار A3 بردسیر کرمان    
25 18 شاخه آجدار A3 آلیاژی یزد    
26 18 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19500  
27 18 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20100 20500
28 18 شاخه آجدار A3 فلز گستر ارشیا
(کردستان)
   
29 18 شاخه آجدار A3 خرم‌دشت تاکستان 19350 19700
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 20 شاخه آجدار A2 دانا صنعت فجر 18800 19100
2 20 شاخه آجدار A2 ابهر 19850  
3 20 شاخه آجدار A2 فلز گستر ارشیا
(کردستان)
   
4 20 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19930 20200
5 20 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 20100 20100
6 20 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
7 20 شاخه آجدار A3 زاگرس    
8 20 شاخه آجدار A3 اهواز 19550 19800
9 20 شاخه آجدار A3 ارگ‌ تبریز 19600 20000
10 20 شاخه آجدار A3 پرشین‌ فولاد 19600  
11 20 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 20100  
12 20 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19350 19650
13 20 شاخه آجدار A3 گلستان    
14 20 شاخه آجدار A3 یزد    
15 20 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19800 19900
16 20 شاخه آجدار A3 آلیاژی یزد   20050
17 20 شاخه آجدار A3 آریاذوب 19700  
18 20 شاخه آجدار A3 البرز    
19 20 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19500  
20 20 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20100 20500
21 20 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان    
22 20 شاخه آجدار A3 فلز گستر ارشیا
(کردستان)
19600 19650
23 20 شاخه آجدار A3 خرم‌دشت تاکستان 19350  
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 22 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان   20200
2 22 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 20100 20100
3 22 شاخه آجدار A3 آریا ذوب 19700  
4 22 شاخه آجدار A3 اهواز 19550 19550
5 22 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز 19600 20000
6 22 شاخه آجدار A3 یزد 19400  
7 22 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 20100  
8 22 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19350 19650
9 22 شاخه آجدار A3 گلستان    
10 22 شاخه آجدار A3 زنجان    
11 22 شاخه آجدار A3 زاگرس 19400 19800
12 22 شاخه آجدار A3 البرز    
13 22 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19800 19900
14 22 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19500  
15 22 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20100 20500
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 25 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19850 20200
2 25 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 20100 20100
3 25 شاخه آجدار A3 شاهین بناب 20100  
4 25 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز 19600  
5 25 شاخه آجدار A3 اهواز 19550 19550
6 25 شاخه آجدار A3 آریا ذوب 19700  
7 25 شاخه آجدار A3 گلستان    
8 25 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19350 19650
9 25 شاخه آجدار A3 البرز    
10 25 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19800 19900
11 25 شاخه آجدار A3 زاگرس 19400 19800
12 25 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19500  
13 25 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20100 20500
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 28 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 20000 20100
2 28 شاخه آجدار A3 شاهین بناب 20100  
3 28 شاخه آجدار A3 زاگرس 19400 19800
4 28 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19350 19650
5 28 شاخه آجدار A3 اهواز 19550 19550
6 28 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان    
7 28 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20100 20500
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 30 شاخه آجدار A3 اهواز 19550 19550
2 30 شاخه آجدار A3 شاهین بناب 20100  
3 30 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر    
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 32 شاخه آجدار A3 یزد 19500  
2 32 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 20000 20100
3 32 شاخه آجدار A3 زاگرس 19400 19800
4 32 شاخه آجدار A3 شاهین بناب 20100  
5 32 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20100 20500
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 36 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
2 36 شاخه آجدار A3 یزد 20000  
3 40 شاخه آجدار A3 آلیاژی‌ یزد    
4 40 شاخه آجدار A3 یزد 20000    توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت اعلامی کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد می‌باشد و حداقل خرید از این بخش، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.

  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.

  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛
در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.

شماره تماس:        03312232676اخبار لحظه ای بازار آهن | قیمت میلگرد | قیمت تیرآهن | قیمت ورق | قیمت محصولات مفتولی | قیمت شمش فولادی


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 652373 3 ارديبهشت 1393 ساعت 08:30 ق.ظ
کلید واژه ها: میلگرد ، قیمت میلگرد ، آهن ، ذوب آهن اصفهان ، قیمت آهن ، قیمت میلگرد ذوب آهن ، قیمت آهن آلات
 

 
کلیه حقوق وب‌سایت برای " اصفهان آهن " محفوظ می‌باشد
"هرگونه کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت پیگرد قانونی دارد"