اخبار لحظه‌ای بازار میلگرد
  آخرین‌بروزرسانی: پنجشنبه 04 شهریور 1395  
         
12:25 »  میلگرد A3 فولاد خراسان (نیشابور) بدون تغییر اعلام شد.
11:47 »  ظفر بناب، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:46 »  فولاد گیلان (حسن‌رود)، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
1132 »  فولاد نطنز، قیمت محصولات خود را بدون تغییر اعلام کرد.
11:31 »  جهان فولاد غرب، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:28 »  فولاد بردسیر کرمان، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:27 »  میلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغییر اعلام شد.
11:25 »  فولاد گلستان، میلگرد A3 و کلاف آجدار را بدون تغییر اعلام کرد.
11:24 »  فولاد آلیاژی یزد، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:23 »  ارگ تبریز، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:21 »  فولاد الیگودرز، کلاف آجدار را 5 تومان افزایش داد.
11:15 »  میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
11:13 »  فولاد نیک‌صدرای طوس، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:06 »  فولاد کاوه تیکمه داش، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:47 »  آریا ذوب، میلگرد A3 را 5 تومان افزایش داد.
10:46 »  صبا فولاد زاگرس، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:45 »  پرشین فولاد، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:44 »  فولاد شاهرود، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:43 »  فولاد آناهیتا گیلان، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:37 »  فولاد سیرجان، میلگرد A2 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:36 »  هیربد زرندیه، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:28 »  فولاد شیراز، قیمت محصولات خود را بدون تغییر اعلام کرد.
10:27 »  فولاد قزوین و پارس‌آرمان، قیمت میلگرد A2 را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند.
08:37 »  عرض سلام و ادب، حضور کاربران همیشه‌همراه اصفهان آهن؛ صبح شما بخیر ...
   
 
   
 
اخبار لحظه‌ای بازار تیرآهن
اخبار لحظه‌ای نبشی‌ناودانی
اخبار لحظه‌ای بازار ورق
اخبار لحظه‌ای بازار لوله
اخبار لحظه‌ای بازار پروفیل
اخبار لحظه‌ای بازار مفتولی
اخبار لحظه‌ای بازار شمش
 
 
 
  آخرین آپدیت: پنجشنبه 04 شهریورماه ساعت 12:49  

                                                                                                                                      
 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15750
2 14 شاخه آجدار A3 15350
3 16 شاخه آجدار A3 15400
4 18 شاخه آجدار A3 15300
5 20 شاخه آجدار A3 15300
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3 15450
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  

کویر کاشان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 15800
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3 15300
5 16 شاخه آجدار A3 15300
6 18 شاخه آجدار A3 15200
7 20 شاخه آجدار A3 15200
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3 15200
10 28 شاخه آجدار A3 15200
11 32 شاخه آجدار A3 15200
12 36 شاخه آجدار A3 15500
13 40 شاخه آجدار A3 15500

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14970
2 10 شاخه آجدار A2 14270
3 12 شاخه آجدار A2 14270

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14970
2 10 شاخه آجدار A2 14270
3 12 شاخه آجدار A2 14270

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A2 15200
4 12 شاخه آجدار A3 15400
5 14 شاخه آجدار A3 14950
6 16 شاخه آجدار A3 14950
7 20 شاخه آجدار A3 14950
8 25 شاخه آجدار A3 14950
9 32 شاخه آجدار A3 14950

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15400
2 10 شاخه آجدار A2 15300
3 12 شاخه آجدار A3 15100
4 14 شاخه آجدار A3 14900
5 16 شاخه آجدار A3 14900
6 18 شاخه آجدار A3 14900
7 20 شاخه آجدار A3 14900
8 22 شاخه آجدار A3 14900
9 25 شاخه آجدار A3 14900

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16000
2 12 شاخه آجدار A3 15350
3 14 شاخه آجدار A3 15000
4 16 شاخه آجدار A3 15000
5 18 شاخه آجدار A3 15000
6 20 شاخه آجدار A3 15000
7 22 شاخه آجدار A3 15000
8 25 شاخه آجدار A3 15000
9 28 شاخه آجدار A3 15000
10 32 شاخه آجدار A3 15300

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 14750
3 18 شاخه آجدار A3 14750
4 20 شاخه آجدار A3 14750
5 22 شاخه آجدار A3 14750
6 25 شاخه آجدار A3 14750

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15200
2 10 شاخه آجدار A2 15100
3 12 شاخه آجدار A3 14900
4 14 شاخه آجدار A3 14900
5 16 شاخه آجدار A3 14900
6 18 شاخه آجدار A3 14900
7 20 شاخه آجدار A3 14900
8 22 شاخه آجدار A3 14900
9 25 شاخه آجدار A3 14900
10 28 شاخه آجدار A3 14900

درپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15650
2 10 شاخه آجدار A2 15450
3 12 شاخه آجدار A3 15050
4 14 شاخه آجدار A3 15050
5 16 شاخه آجدار A3 15050
6 18 شاخه آجدار A3 15050
7 20 شاخه آجدار A3 15050
8 22 شاخه آجدار A3 15050

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15550
2 10 شاخه آجدار A2 15250
3 12 شاخه آجدار A2 14950
4 14 شاخه آجدار A2 14850
5 16 شاخه آجدار A2 14850
6 18 شاخه آجدار A2 14850
7 20 شاخه آجدار A2 14850

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A3 15900
3 12 شاخه آجدار A3 15100
4 14 شاخه آجدار A3 14700
5 16 شاخه آجدار A3 14700
6 18 شاخه آجدار A3 14700
7 20 شاخه آجدار A3 14700

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 15720
3 14 شاخه آجدار A3 15170
4 16 شاخه آجدار A3 15170
5 18 شاخه آجدار A3 15170
6 20 شاخه آجدار A3 15170
7 22 شاخه آجدار A3 15170
8 25 شاخه آجدار A3 15170
9 28 شاخه آجدار A3 15170
10 32 شاخه آجدار A3 15720

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15300
2 14 شاخه آجدار A3 14920
3 16 شاخه آجدار A3 14920
4 18 شاخه آجدار A3 14920
5 20 شاخه آجدار A3 14920
6 22 شاخه آجدار A3 14920
7 25 شاخه آجدار A3 14920
8 28 شاخه آجدار A3 14920
9 32 شاخه آجدار A3 15300

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16100
2 10 کلاف آجدار A2 16100

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 15900
3 10 کلاف آجدار A2 15900
4 12 کلاف آجدار A2 15900
5 14 کلاف آجدار A2 16100
6 16 کلاف آجدار A2 16100
7 10 شاخه آجدار A2 15000
8 12 شاخه آجدار A2 - A3 15000
9 14 شاخه آجدار A2 - A3 14900
10 16 شاخه آجدار A2 - A3 14900

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15000
2 16 شاخه آجدار A3 15000
3 18 شاخه آجدار A3 15000
4 20 شاخه آجدار A3 15000
5 22 شاخه آجدار A3 15000
6 25 شاخه آجدار A3 15000
7 28 شاخه آجدار A3 15000
8 32 شاخه آجدار A3 15000

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف آجدار A3 16350
3 10 شاخه آجدار A3 16500
4 12 شاخه آجدار A3 15650
5 14 شاخه آجدار A3 15300
6 16 شاخه آجدار A3 15200
7 18 شاخه آجدار A3 15100
8 20 شاخه آجدار A3 15100
9 22 شاخه آجدار A3 15100
10 25 شاخه آجدار A3 15100
11 28 شاخه آجدار A3 15100
12 30 شاخه آجدار A3 15100

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15000
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3 14900
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3 14950
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 15850
12 40 شاخه آجدار A3 16050

بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14950
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A2 14850
4 12 شاخه آجدار A3 15000
5 14 شاخه آجدار A2 14750
6 18 شاخه آجدار A3 14750
7 20 شاخه آجدار A3 14750
8 22 شاخه آجدار A3 14750
9 28 شاخه آجدار A3 14750
10 32 شاخه آجدار A3 14750

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17000
2 8 و 10 کلاف آجدار A2 16150
3 8 و 10 کلاف آجدار A3 16250

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16100
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 14850
4 16 شاخه آجدار A3 14850
5 18 شاخه آجدار A3 14850
6 20 شاخه آجدار A3 14850
7 22 شاخه آجدار A3 14850
8 25 شاخه آجدار A3 14850

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15450
2 10 شاخه آجدار A2 14950
3 12 شاخه آجدار A2 14850
4 14 شاخه آجدار A2 14800
5 16 شاخه آجدار A3 14800
6 18 شاخه آجدار A3 14700
7 20 شاخه آجدار A3 14700

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 17100
2 8 کلاف آجدار A3 16700
3 10 کلاف آجدار A3 16700
4 12 کلاف آجدار A3 16700
5 8 شاخه آجدار A3 16700
6 10 شاخه آجدار A3 16100
7 12 شاخه آجدار A3 15800
8 14 شاخه آجدار A3 15800
9 16 شاخه آجدار A3 15800
10 18 شاخه آجدار A3 15800
11 20 شاخه آجدار A3 15800
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3 15800

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15000
2 10 شاخه آجدار A2 14900
3 12 شاخه آجدار A3 14700
4 14 شاخه آجدار A3 14700
5 16 شاخه آجدار A3 14700
6 18 شاخه آجدار A3 14700
7 20 شاخه آجدار A3 14700
8 22 شاخه آجدار A3 14700
9 25 شاخه آجدار A3 14700
10 28 شاخه آجدار A3 14700
11 32 شاخه آجدار A3 14700

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14750
2 12 شاخه آجدار A2 14750
3 14 شاخه آجدار A3 14750
4 16 شاخه آجدار A3 14750
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 14750
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3 14750

فولاد آذربایجان (میانه)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 15850
2 12 شاخه آجدار A3 14950
3 14 شاخه آجدار A3 14650
4 16 شاخه آجدار A3 14650
5 18 شاخه آجدار A3 14650
6 20 شاخه آجدار A3 14650
7 22 شاخه آجدار A3 14650
8 25 شاخه آجدار A3 14650

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15750
2 14 شاخه آجدار A3 15050
3 16 شاخه آجدار A3 15050
4 18 شاخه آجدار A3 15050
5 20 شاخه آجدار A3 15050
6 22 شاخه آجدار A3 15050
7 25 شاخه آجدار A3 15050
8 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 14950
5 20 شاخه آجدار A3 14950
6 22 شاخه آجدار A3 14950
7 25 شاخه آجدار A3  

جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14850
2 16 شاخه آجدار A3 14850
3 18 شاخه آجدار A3 14850
4 20 شاخه آجدار A3 14850
 

خرم آباد

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14250
2 12 شاخه آجدار A2 14250


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام  

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
  جهت رسیدگی سریع‌تر به سفارش خود،
می‌توانید از طریق فرم ثبت سفارش اقدام نموده و منتظر تماس واحد فروش باشید.


  کارشناسان فروش اصفهان‌آهن،
در اولین فرصت ممکن، جهت تآمین آهن‌آلات مورد نیاز شما اقدام نموده و با شما تماس خواهند گرفت ... 


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 2184742
4 شهريور 1395 ساعت 12:49 ب.ظ