جمعه 3 مرداد 1393

قیمت میلگرد|لیست قیمت روزانه میلگرد|قیمت میلگرد ذوب آهن|قیمت آهن آلات

قیمت میلگرد پنجشنبه 2 مردادماه 1393
لیست قیمت میلگرد هر روز از ساعت 10:00 الی 13:00 بروزرسانی می‌شود و شامل 2 بخش می‌باشد:
 
قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن:     قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدی:
در این بخش می‌توانید: هر روز از قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن مطلع شوید.
و برای خرید به صورت خرده‌ای،
با دفتر فروش اصفهان آهن تماس بگیرید.
    در این بخش می‌توانید: هر روز از قیمت میلگرد کارخانه های تولیدی میلگرد ایران مطلع شوید.
و برای خرید به صورت ظرفیتی (22تن) با مناسب ترین قیمت، با دفتر فروش اصفهان آهن تماس بگیرید.

Telefax: 031-42232676          Email: info@esfahanahan.com
 
                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن - پنجشنبه 2 مردادماه 1393

 
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت بنگاه
(ریال)
1 10
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 20450
2 12
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 19500
3 14
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 19150
4 16
(ذوب آهن اصفهان)
شاخه آجدار A3 18750
5 18
(ذوب آهن اصفهان)
شاخه آجدار A3 18700
6 20
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18550
7 22
(ذوب آهن اصفهان)
شاخه آجدار A3 18750
8 25
(ذوب آهن اصفهان)
شاخه آجدار A3 18750
9 28
(ذوب آهن اصفهان)
شاخه آجدار A3 18750
10 خاموت از میلگرد 8 سایزهای‌مختلف 20950
11 خاموت از میلگرد 10 سایزهای‌مختلف 19950
12 سیم 1.5 کلاف کوچک 25 کیلویی 24250
13 سیم 1.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی 24250
14 سیم 2.5 کلاف کوچک 25 کیلویی 24250
15 سیم 2.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی 24250
16 زیگزاگ شاخه   22200
17 حرارتی کلاف   22200


  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد از بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
قیمت میلگرد در کارخانه - پنجشنبه 2 مردادماه 1393

 
         

ذوب آهن اصفهان


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 18900
3 16 شاخه آجدار A3 18500
4 18 شاخه آجدار A3 18350
5 20 شاخه آجدار A3 18400
6 22 شاخه آجدار A3 18300
7 25 شاخه آجدار A3 18350
8 28 شاخه آجدار A3  

 
       

کویر کاشان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده A2 21150
2 6.5 کلاف ساده A2  
3 8 کلاف ساده A2 21150
4 10 کلاف ساده A2 21150
5 12 کلاف ساده A3 21150
6 10 کلاف آجدار A2 20350
7 10 کلاف آجدار A3 20450
8 12 کلاف آجدار A2 20450
9 14 شاخه آجدار A3 18750
10 16 شاخه آجدار A3  
11 18 شاخه آجدار A3 18650
12 20 شاخه آجدار A3 18650
13 22 شاخه آجدار A3 18650
14 25 شاخه آجدار A3 18650
15 28 شاخه آجدار A3 18650
16 32 شاخه آجدار A3 18700

 
       

فولاد قزوین

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18570
2 10 شاخه آجدار A2 17920
5 12 شاخه آجدار A2 17920
6 14 شاخه آجدار A2 17920
7 10 شاخه ساده A2 17970
         

 
       

پارس‌آرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18570
2 10 شاخه آجدار A2 17920

 
       

تاکستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 19120
2 12 شاخه آجدار A2 17920

 
       

نوشهر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 19120
2 12 شاخه آجدار A2 17770
3 14 شاخه آجدار A2 17770
         

 
       

آذر فولاد امین

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18950
2 10 شاخه آجدار A2 18550
3 12 شاخه آجدار A3 18400
4 14 شاخه آجدار A3 18400
5 16 شاخه آجدار A3 18250
6 18 شاخه آجدار A3 18250
7 20 شاخه آجدار A3 18250
8 22 شاخه آجدار A3 18250
9 25 شاخه آجدار A3 18250
10 28 شاخه آجدار A3 18250
11 32 شاخه آجدار A3 18400
         

 
       

ارگ تبریز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A3 18250
2 16 شاخه آجدار A3 18100
3 18 شاخه آجدار A3 18100
4 20 شاخه آجدار A3 18100
5 22 شاخه آجدار A3 18100
6 25 شاخه آجدار A3 18100

 
       

ظفر بناب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19100
2 10 شاخه آجدار A2 18400
3 12 شاخه آجدار A3 18200
4 14 شاخه آجدار A3 18200
5 16 شاخه آجدار A3 18150
6 18 شاخه آجدار A3 18150
7 20 شاخه آجدار A3 18150
8 22 شاخه آجدار A3 18150
9 25 شاخه آجدار A3 18150
         

 
       

سیرجان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A2 18300
2 14 شاخه آجدار A2 18300
3 16 شاخه آجدار A2 18300
4 18 شاخه آجدار A2 18300
5 12 شاخه آجدار A3  
6 14 شاخه آجدار A3 18550

 
       

امیرکبیر خزر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A3 18600
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 18200
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 18200
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  

 
       

نیشابور (فولادخراسان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 18150
3 16 شاخه آجدار A3 18150
4 18 شاخه آجدار A3 18150
5 20 شاخه آجدار A3 18150
6 22 شاخه آجدار A3 18150
7 25 شاخه آجدار A3 18150
8 28 شاخه آجدار A3 18150

 
       

نیک‌صدرای‌طوس

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18700
2 14 شاخه آجدار A3 18500
3 16 شاخه آجدار A3 18500
4 18 شاخه آجدار A3 18500
5 20 شاخه آجدار A3 18500
6 22 شاخه آجدار A3 18500
7 25 شاخه آجدار A3 18500
8 28 شاخه آجدار A3 18500

 
       

الیگودرز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 کلاف آجدار A2 19600
2 12 شاخه آجدار A2 18200

 
       

شیراز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف ساده A2 19850
2 10 کلاف ساده A2 19650
3 8 کلاف آجدار A2  
4 10 کلاف آجدار A2 19500
5 12 کلاف آجدار A2 19000
6 14 کلاف آجدار A2 19700
7 12 شاخه آجدار A2 18400
8 14 شاخه آجدار A2 18400

 
       

حسن‌رود (فولادگیلان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19600
2 10 شاخه آجدار A2 18450
3 12 شاخه آجدار A2 18250
4 14 شاخه آجدار A2 18150
5 16 شاخه آجدار A2 18150
6 18 شاخه آجدار A2  

 
       

گلستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 20700
2 8 کلاف ساده A2 20500
3 8 کلاف آجدار A2 20000
4 10 کلاف آجدار A2 20000
5 8 شاخه آجدار A3 20500
6 10 شاخه آجدار A3 20000
7 12 شاخه آجدار A3 19800
8 14 شاخه آجدار A3 19600
9 16 شاخه آجدار A3 19600
10 18 شاخه آجدار A3 19600
11 28 شاخه آجدار A3 19600
         

 
       

البرز


 
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 18000
         

 
       

خرم‌دشت‌تاکستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 18200
3 18 شاخه آجدار A3 18200
4 20 شاخه آجدار A3 18200
5 22 شاخه آجدار A3 18200
6 25 شاخه آجدار A3  

 
       

کاوه‌تیکمه‌داش

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 شاخه آجدار A2 19050
2 10 شاخه آجدار A2 18700
3 12 شاخه آجدار A3 18500
4 14 شاخه آجدار A3 18500
5 16 شاخه آجدار A3 18350
6 18 شاخه آجدار A3 18350
7 20 شاخه آجدار A3 18350
8 22 شاخه آجدار A3 18350
9 25 شاخه آجدار A3 18350
10 28 شاخه آجدار A3 18350
11 32 شاخه آجدار A3 18500
         

 
       

شاهرود

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A3 18350
2 16 شاخه آجدار A3 18350
3 18 شاخه آجدار A3 18350
4 20 شاخه آجدار A3 18350
5 22 شاخه آجدار A3 18350
6 25 شاخه آجدار A3 18350

 
       

کرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 18100
2 16 شاخه آجدار A3 17900

 
       

بردسیر کرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 18800
2 12 شاخه آجدار A2 18300
3 14 شاخه آجدار A2 18300
4 16 شاخه آجدار A2 18300
5 18 شاخه آجدار A2 18300
6 16 شاخه آجدار A3 18500

 
       

آریا ذوب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 18950
2 10 شاخه آجدار A3 18400
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3 18250
5 16 شاخه آجدار A3 18250
6 18 شاخه آجدار A3 18250
7 20 شاخه آجدار A3 18250
8 22 شاخه آجدار A3 18250
9 25 شاخه آجدار A3 18250

 
       

شاهین بناب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19150
2 10 شاخه آجدار A2 18450
3 12 شاخه آجدار A3 18350
4 14 شاخه آجدار A3 18300
5 16 شاخه آجدار A3 18300
6 18 شاخه آجدار A3 18250
7 20 شاخه آجدار A3 18250
8 22 شاخه آجدار A3 18250
9 25 شاخه آجدار A3 18250
10 28 شاخه آجدار A3 18250
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 18400

 
       

سیادن ابهر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A2 17850
2 12 شاخه آجدار A2 17850
3 14 شاخه آجدار A2 18050
4 16 شاخه آجدار A2  
5 18 شاخه آجدار A2 18050
6 20 شاخه آجدار A2 18050

 
       

پرشین‌فولاد

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 18200
2 16 شاخه آجدار A3 18200
3 18 شاخه آجدار A3 18200
4 20 شاخه آجدار A3 18200
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3 18200

 
       

صدر فولاد لرستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A3 18600
2 14 شاخه آجدار A3 18100
3 16 شاخه آجدار A3 18200
4 18 شاخه آجدار A3 18150
5 20 شاخه آجدار A3 18250
6 25 شاخه آجدار A3  

 
       

صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18400
2 14 شاخه آجدار A3 18300
3 16 شاخه آجدار A3 18300
4 18 شاخه آجدار A3 18300
5 20 شاخه آجدار A3 18300
6 22 شاخه آجدار A3 18300
7 25 شاخه آجدار A3 18300
8 28 شاخه آجدار A3 18400
9 32 شاخه آجدار A3 18400
         

 
       

کوثر اهواز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A2 18170
2 16 شاخه آجدار A3 18170
3 18 شاخه آجدار A3 18170
4 20 شاخه آجدار A3 18170
5 22 شاخه آجدار A3 18170
6 25 شاخه آجدار A3 18170
7 28 شاخه آجدار A3  
8 30 شاخه آجدار A3  

 
       

فولاد یزد

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 18300
4 20 شاخه آجدار A3 18250
5 22 شاخه آجدار A3 18200
6 36 شاخه آجدار A3  

 
       

آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 18250
3 16 شاخه آجدار A3 18250
         

 
       

فردوس ارومیه

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A3 18050
2 16 شاخه آجدار A3 18050
3 18 شاخه آجدار A3 18050
4 20 شاخه آجدار A3 18050

 
       

میانه (فولادآذربایجان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A3 18500
2 16 شاخه آجدار A3 18500
3 18 شاخه آجدار A3 18500
4 20 شاخه آجدار A3 18500
5 22 شاخه آجدار A3 18500
6 25 شاخه آجدار A3 18500
7 28 شاخه آجدار A3 18700
8 32 شاخه آجدار A3 18700

 
       

فلز گستر ارشیا


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 17600
2 18 شاخه آجدار A3 17600


 
     

قیمت میلگرد در بنادر ایران


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر عباس  
3 6.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی 20300
4 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 20100  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت اعلامی کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد می‌باشد و حداقل خرید از این بخش، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.

  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.

  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛
در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.

شماره تماس:        42232676-031اخبار لحظه ای بازار آهن | قیمت میلگرد | قیمت تیرآهن | قیمت ورق | قیمت شمش فولادی


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 826075 2 مرداد 1393 ساعت 08:30 ق.ظ
کلید واژه ها: میلگرد ، قیمت میلگرد ، آهن ، ذوب آهن اصفهان ، قیمت آهن ، قیمت میلگرد ذوب آهن ، قیمت آهن آلات
 

 
کلیه حقوق وب‌سایت برای " اصفهان آهن " محفوظ می‌باشد
"هرگونه کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت پیگرد قانونی دارد"