اخبار لحظه‌ای بازار میلگرد
  آخرین‌بروزرسانی: شنبه 03 مهر 1395  
         
13:40 »  میلگرد A3 فولاد خراسان (نیشابور) 10 تومان افزایش قیمت دارد.
13:13 »  میلگرد ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، در برخی سایزها 20 تا 25 تومان افزایش قیمت دارد.
13:07 »  میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، حدود 5 تا 25 تومان افزایش قیمت دارد.
12:51 »  فولاد یزد، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:34 »  جهان فولاد غرب، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:24 »  هیربد زرندیه، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:23 »  فولاد کاوه تیکمه داش، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
12:15 »  فولاد نیک‌صدرای طوس، میلگرد A3 را 15 تومان افزایش داد.
11:57 »  میلگرد A3 کوثر اهواز، حدود 30 تا 40 تومان افزایش قیمت دارد.
11:45 »  فولاد شیراز، قیمت محصولات خود را بدون تغییر اعلام کرد.
11:44 »  آریا ذوب، میلگرد A3 را 10 تومان کاهش داد.
11:43 »  فولاد گلستان، میلگرد A3 و کلاف آجدار را بدون تغییر اعلام کرد.
11:42 »  فولاد گیلان (حسن‌رود)، میلگرد A2 و A3 را 5 تومان افزایش داد.
11:41 »  آریان فولاد، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:40 »  فولاد الیگودرز، کلاف آجدار را بدون تغییر اعلام کرد.
11:12 »  فولاد بردسیر کرمان، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:09 »  فولاد شاهرود، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:08 »  ظفر بناب، میلگرد A2 و A3 را 5 تومان افزایش داد.
11:07 »  ارگ تبریز، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
11:04 »  فولاد سیرجان، میلگرد A2 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:36 »  فولاد آناهیتا گیلان، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
10:32 »  فولاد قزوین و پارس‌آرمان، قیمت میلگرد A2 را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام کردند.
   
 
   
 
اخبار لحظه‌ای بازار تیرآهن
اخبار لحظه‌ای نبشی‌ناودانی
اخبار لحظه‌ای بازار ورق
اخبار لحظه‌ای بازار لوله
اخبار لحظه‌ای بازار پروفیل
اخبار لحظه‌ای بازار مفتولی
اخبار لحظه‌ای بازار شمش
 
 
 
  آخرین آپدیت: شنبه 03 مهرماه ساعت 15:13  

                                                                                                                                      
 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16000
2 14 شاخه آجدار A3 15800
3 16 شاخه آجدار A3 15900
4 18 شاخه آجدار A3 15700
5 20 شاخه آجدار A3 15700
6 22 شاخه آجدار A3 15500
7 25 شاخه آجدار A3 15700
8 28 شاخه آجدار A3 15500
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3 15500

کویر کاشان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 16300
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3 15600
5 16 شاخه آجدار A3 15600
6 18 شاخه آجدار A3 15500
7 20 شاخه آجدار A3 15500
8 22 شاخه آجدار A3 15500
9 25 شاخه آجدار A3 15500
10 28 شاخه آجدار A3 15500
11 32 شاخه آجدار A3 15500
12 36 شاخه آجدار A3 15600
13 40 شاخه آجدار A3 15600

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15320
2 10 شاخه آجدار A2 14620
3 12 شاخه آجدار A2 14620
4 14 شاخه آجدار A2 14620
5 16 شاخه آجدار A2  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15320
2 10 شاخه آجدار A2 14620
3 12 شاخه آجدار A2 14620
4 14 شاخه آجدار A2 14620
5 16 شاخه آجدار A2  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3 15700
4 14 شاخه آجدار A3 15150
5 16 شاخه آجدار A3 15150
6 18 شاخه آجدار A3 15150
7 20 شاخه آجدار A3 15150
8 25 شاخه آجدار A3 15200
9 28 شاخه آجدار A3 15200
10 32 شاخه آجدار A3 15200

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15550
2 10 شاخه آجدار A2 15450
3 12 شاخه آجدار A3 15150
4 14 شاخه آجدار A3 15150
5 16 شاخه آجدار A3 15150
6 18 شاخه آجدار A3 15150
7 20 شاخه آجدار A3 15150
8 22 شاخه آجدار A3 15150
9 25 شاخه آجدار A3 15150

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16250
2 12 شاخه آجدار A3 15600
3 14 شاخه آجدار A3 15250
4 16 شاخه آجدار A3 15250
5 18 شاخه آجدار A3 15250
6 20 شاخه آجدار A3 15250
7 22 شاخه آجدار A3 15250
8 25 شاخه آجدار A3 15250
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3 15550

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14800
2 16 شاخه آجدار A3 14700
3 18 شاخه آجدار A3 14700
4 20 شاخه آجدار A3 14700
5 22 شاخه آجدار A3 14700
6 25 شاخه آجدار A3 14700

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15550
2 10 شاخه آجدار A2 15400
3 12 شاخه آجدار A3 15050
4 14 شاخه آجدار A3 15050
5 16 شاخه آجدار A3 15050
6 18 شاخه آجدار A3 15050
7 20 شاخه آجدار A3 15050
8 22 شاخه آجدار A3 15050
9 25 شاخه آجدار A3 15050
10 28 شاخه آجدار A3 15050

درپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15650
2 10 شاخه آجدار A2 15450
3 12 شاخه آجدار A3 15050
4 14 شاخه آجدار A3 15050
5 16 شاخه آجدار A3 15050
6 18 شاخه آجدار A3 15050
7 20 شاخه آجدار A3 15050
8 22 شاخه آجدار A3 15050

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15500
2 10 شاخه آجدار A2 15300
3 12 شاخه آجدار A2 15100
4 14 شاخه آجدار A2 15000
5 16 شاخه آجدار A2 15000
6 18 شاخه آجدار A2 15000
7 20 شاخه آجدار A2 15000
8 14 شاخه آجدار A3 15200
9 16 شاخه آجدار A3 15200

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16700
2 12 شاخه آجدار A3 16100
3 14 شاخه آجدار A3 15500
4 16 شاخه آجدار A3 15500
5 18 شاخه آجدار A3 15500
6 20 شاخه آجدار A3 15500
7 22 شاخه آجدار A3 15500
8 25 شاخه آجدار A3 15500
9 28 شاخه آجدار A3 15500
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15600
2 14 شاخه آجدار A3 15350
3 16 شاخه آجدار A3 15350
4 18 شاخه آجدار A3 15350
5 20 شاخه آجدار A3 15350
6 22 شاخه آجدار A3 15350
7 25 شاخه آجدار A3 15350
8 28 شاخه آجدار A3 15350
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16250
2 10 کلاف آجدار A2 16250

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 15900
3 10 کلاف آجدار A2 15900
4 12 کلاف آجدار A2 16200
5 14 کلاف آجدار A2 16200
6 16 کلاف آجدار A2 16200
7 10 شاخه آجدار A2 15200
8 12 شاخه آجدار A2 15100
9 12 شاخه آجدار A3 15100
10 14 شاخه آجدار A2 15000
11 14 شاخه آجدار A3 15000
12 16 شاخه آجدار A2 15000
13 16 شاخه آجدار A3 15000

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14850
2 16 شاخه آجدار A3 14850
3 18 شاخه آجدار A3 14850
4 20 شاخه آجدار A3 14850
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3 14850
7 28 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف آجدار A3  
3 10 شاخه آجدار A3  
4 12 شاخه آجدار A3 16000
5 14 شاخه آجدار A3  
6 16 شاخه آجدار A3  
7 18 شاخه آجدار A3 15300
8 20 شاخه آجدار A3  
9 22 شاخه آجدار A3  
10 25 شاخه آجدار A3 15300
11 28 شاخه آجدار A3 15300
12 32 شاخه آجدار A3 15300

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15850
2 14 شاخه آجدار A3 15500
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 16200
12 40 شاخه آجدار A3 16300

بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15200
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A2 15100
4 12 شاخه آجدار A3  
5 14 شاخه آجدار A2 15000
6 14 شاخه آجدار A3 15000
7 16 شاخه آجدار A2 15000
8 16 شاخه آجدار A3  
9 18 شاخه آجدار A3 15000
10 20 شاخه آجدار A3 15000
11 22 شاخه آجدار A3  
12 25 شاخه آجدار A3 15000
13 32 شاخه آجدار A3  

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17000
2 8 و 10 کلاف آجدار A2 16150
3 8 و 10 کلاف آجدار A3 16250

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16000
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 14950
4 16 شاخه آجدار A3 14950
5 18 شاخه آجدار A3 14950
6 20 شاخه آجدار A3 14950
7 22 شاخه آجدار A3 14950
8 25 شاخه آجدار A3 14950

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15200
2 10 شاخه آجدار A2 14850
3 12 شاخه آجدار A2 14750
4 14 شاخه آجدار A2 14700
5 16 شاخه آجدار A3 14700
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 14650

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1  
2 8 کلاف آجدار A3 16700
3 10 کلاف آجدار A3 16700
4 12 کلاف آجدار A3 16700
5 8 شاخه آجدار A3 16700
6 10 شاخه آجدار A3 16100
7 12 شاخه آجدار A3 15800
8 14 شاخه آجدار A3 15800
9 16 شاخه آجدار A3 15800
10 18 شاخه آجدار A3 15800
11 20 شاخه آجدار A3 15800
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3 15800

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15400
2 10 شاخه آجدار A2 15250
3 12 شاخه آجدار A3 14900
4 14 شاخه آجدار A3 14900
5 16 شاخه آجدار A3 14900
6 18 شاخه آجدار A3 14900
7 20 شاخه آجدار A3 14900
8 22 شاخه آجدار A3 14900
9 25 شاخه آجدار A3 14900
10 28 شاخه آجدار A3 14900
11 32 شاخه آجدار A3 14900

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3 14900
6 20 شاخه آجدار A3 14900
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3 14900
9 28 شاخه آجدار A3 14900

فولاد آذربایجان (میانه)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15850
2 14 شاخه آجدار A3 15150
3 16 شاخه آجدار A3 15150
4 18 شاخه آجدار A3 15150
5 20 شاخه آجدار A3 15150
6 22 شاخه آجدار A3 15150
7 25 شاخه آجدار A3 15150
8 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16900
2 12 شاخه آجدار A3 15600
3 14 شاخه آجدار A3 14900
4 16 شاخه آجدار A3 14900
5 18 شاخه آجدار A3 14900
6 20 شاخه آجدار A3 14900
7 22 شاخه آجدار A3 14900
8 25 شاخه آجدار A3 14900

جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15000
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3  
 

خرم آباد

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام  

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
  جهت رسیدگی سریع‌تر به سفارش خود،
می‌توانید از طریق فرم ثبت سفارش اقدام نموده و منتظر تماس واحد فروش باشید.


  کارشناسان فروش اصفهان‌آهن،
در اولین فرصت ممکن، جهت تآمین آهن‌آلات مورد نیاز شما اقدام نموده و با شما تماس خواهند گرفت ... 


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 2254999
3 مهر 1395 ساعت 03:13 ب.ظ