پنجشنبه 28 فروردين 1393

قیمت میلگرد|لیست قیمت روزانه میلگرد|قیمت میلگرد ذوب آهن|قیمت آهن آلات


قیمت میلگرد پنجشنبه 28 فروردین‌ماه 1393
 
لیست قیمت میلگرد هر روز از ساعت 10:00 الی 13:00 بروزرسانی می‌شود و شامل 2 بخش می‌باشد:
 
قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن:     قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدی:
در این بخش می‌توانید: هر روز از قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن مطلع شوید.
و برای خرید به صورت خرده‌ای،
با دفتر فروش اصفهان آهن تماس بگیرید.
    در این بخش می‌توانید: هر روز از قیمت میلگرد کارخانه های تولیدی میلگرد ایران مطلع شوید.
و برای خرید به صورت ظرفیتی (22تن) با مناسب ترین قیمت، با دفتر فروش اصفهان آهن تماس بگیرید.

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com
 
                                                                                                                               


قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز محل‌تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20800 21000
2 8 کلاف آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن --- ---
3 8 شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن 21700 21900
4 10 کلاف آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
20000 20200
5 12 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
19800 20000
6 14 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
19700 19900
7 16 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
19600 19800
8 18 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
19600 19800
9 20 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
19600 19800
10 22 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
19600 19800
11 25 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
19600 19800
12 28 شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن
(کویر کاشان)
19600 19800
13 خاموت از میلگرد 8 سایزهای‌مختلف بنگاه اصفهان آهن 21900 22100
14 خاموت از میلگرد 10 سایزهای‌مختلف بنگاه اصفهان آهن 20900 21100
15 سیم 1.5 کلاف کوچک 25 کیلویی بنگاه اصفهان آهن 25200 25200
16 سیم 1.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی بنگاه اصفهان آهن 25000 25000
17 سیم 2.5 کلاف کوچک 25 کیلویی بنگاه اصفهان آهن 25200 25200
18 سیم 2.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی بنگاه اصفهان آهن 25000 25000
19 زیگزاگ شاخه   بنگاه اصفهان آهن 21800 21800
20 حرارتی کلاف   بنگاه اصفهان آهن 21800 21800


  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد از بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.قیمت میلگرد در کارخانه
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه|محل‌تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده 2000 کیلویی چین | بندر امام    
2 5.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کره | بندر امام    
3 5.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کویر کاشان    
4 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کویر کاشان    
5 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی یزد    
6 6.5 کلاف ساده 800 کیلویی روس | بندر انزلی 20900 20700
7 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی روس | بندر انزلی    
8 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی چین | بندر امام 20100 20150
9 6.5 کلاف ساده 2000 کیلویی کره | بندر امام    
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 قزوین 19820 19820
2 8 شاخه آجدار A2 پارس آرمان 19820 19820
3 8 شاخه آجدار A2 ظفر بناب 21050 21150
4 8 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
5 8 شاخه آجدار A2 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20800 20900
6 8 شاخه آجدار A2 شاهین‌ بناب 20900  
7 8 شاخه آجدار A3 گلستان    
8 8 شاخه آجدار A3 اهواز    
9 8 شاخه آجدار A3 کویر کاشان   21650
10 8 کلاف آجدار A2 الیگودرز ---  
11 8 کلاف آجدار A2 تاکستان --- ---
12 8 کلاف آجدار A2 نوشهر 20320 20320
13 8 کلاف آجدار A2 اهواز    
14 8 کلاف آجدار A2 کویر کاشان 21000 21000
15 8 کلاف آجدار A2 شیراز ---  
16 8 کلاف آجدار A3 یزد    
17 8 کلاف آجدار A2 گلستان    
18 8 کلاف ساده A2 الیگودرز    
19 8 کلاف ساده A2 کویر کاشان 20500 20500
20 8 کلاف ساده A2 یزد    
21 8 کلاف ساده A2 شیراز 20300  
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 قزوین 19420 19420
2 10 شاخه آجدار A2 پارس‌ آرمان 19420 19420
3 10 شاخه آجدار A2 ظفر بناب 20200 20300
4 10 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
5 10 شاخه آجدار A2 آریان‌ فولاد    
6 10 شاخه آجدار A2 ابهر 19150 19250
7 10 شاخه آجدار A2 اردبیل    
8 10 شاخه آجدار A2 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
20200 20300
9 10 شاخه آجدار A2 البرز 19250 19450
10 10 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان 20400 20500
11 10 شاخه آجدار A2 شاهین‌ بناب 20300  
12 10 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19600 19700
13 10 شاخه آجدار A3 گلستان    
14 10 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
15 10 کلاف آجدار A2 گلستان    
16 10 کلاف آجدار A2 الیگودرز ---  
17 10 کلاف آجدار A2 کویر کاشان 19600 19650
18 10 کلاف آجدار A3 کویر کاشان 19700 19750
19 10 کلاف آجدار A2 شیراز 19700  
20 10 کلاف ساده A2 کویر کاشان 20500 20500
21 10 کلاف ساده A2 یزد    
22 10 کلاف ساده A2 شیراز 20000  
23 10 شاخه ساده A2 قزوین 19470 19470
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A2 قزوین 19420 19420
2 12 شاخه آجدار A2 تاکستان 19220 19220
3 12 شاخه آجدار A2 نوشهر 19170 19170
4 12 شاخه آجدار A2 شیراز 19900  
5 12 شاخه آجدار A2 ابهر 19250 19350
6 12 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
7 12 شاخه آجدار A2 سیرجان 19850 20100
8 12 شاخه آجدار A2 البرز 19250 19450
9 12 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان 19900 20000
10 12 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان    
11 12 شاخه آجدار A3 اهواز    
12 12 شاخه آجدار A3 کویر کاشان ---  
13 12 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 20000 20100
14 12 شاخه آجدار A3 گلستان    
15 12 شاخه آجدار A3  امیرکبیر خزر 19400 19500
16 12 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 20100  
17 12 شاخه آجدار A3 سیرجان 20050 20300
18 12 شاخه آجدار A3 شمس‌ تهران 19300 19300
19 12 شاخه آجدار A3 نیک‌ صدرا طوس 19250 19300
20 12 شاخه آجدار A3 بردسیر کرمان 20100 20200
21 12 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
19900 20000
22 12 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان 19500 19600
23 12 کلاف آجدار A2 کویر کاشان 19000 19000
24 12 کلاف آجدار A2 شیراز 19900  
25 12 کلاف ساده A2 کویر کاشان 20600 20600
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A2 قزوین 19420 19420
2 14 شاخه آجدار A2 نوشهر 19170 19170
3 14 شاخه آجدار A2 شیراز 19900  
4 14 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
5 14 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان 19900 20000
6 14 شاخه آجدار A2 سیرجان 19850 20100
7 14 شاخه آجدار A2 ابهر 19100 19200
8 14 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19900 20000
9 14 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
10 14 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 20000 20100
11 14 شاخه آجدار A3 ارگ‌ تبریز 19300 19700
12 14 شاخه آجدار A3 پرشین‌ فولاد 19300 19400
13 14 شاخه آجدار A3 گلستان    
14 14 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 20000  
15 14 شاخه آجدار A3 اهواز 19400  
16 14 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر --- ---
17 14 شاخه آجدار A3 آریاذوب 19300 19400
18 14 شاخه آجدار A3 البرز 19250 19450
19 14 شاخه آجدار A3 سیرجان 20050 20300
20 14 شاخه آجدار A3 بردسیر کرمان 20100 20200
21 14 شاخه آجدار A3 نیک‌ صدرا طوس 19250 19300
22 14 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
   
23 14 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19150  
24 14 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
19900 20000
25 14 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان 19500 19600
26 14 شاخه آجدار A3 خرم‌دشت تاکستان    
27 14 کلاف آجدار A2 شیراز 20300  
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 16 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
2 16 شاخه آجدار A2 سیرجان 19850 20100
3 16 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان --- 20000
4 16 شاخه آجدار A2 ابهر 19100 19200
5 16 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19530 19800
6 16 شاخه آجدار A3  ظفر بناب 19900 20000
7 16 شاخه آجدار A3 یزد    
8 16 شاخه آجدار A3 کویر کاشان 19550 19650
9 16 شاخه آجدار A3 یزد    
10 16 شاخه آجدار A3 البرز 19250 19450
11 16 شاخه آجدار A3 پرشین‌ فولاد 19300 19400
12 16 شاخه آجدار A3 اهواز 19400  
13 16 شاخه آجدار A3 زاگرس    
14 16 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 20000  
15 16 شاخه آجدار A3 سیرجان 20050 20300
16 16 شاخه آجدار A3 گلستان    
17 16 شاخه آجدار A3 نیک‌ صدرا طوس 19250 19300
18 16 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
   
19 16 شاخه آجدار A3 زنجان    
20 16 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر --- ---
21 16 شاخه آجدار A3 آریاذوب 19300 19400
22 16 شاخه آجدار A3 ارگ‌ تبریز 19300 19700
23 16 شاخه آجدار A3 شاهرود 19300 19500
24 16 شاخه آجدار A3 کرمان    
25 16 شاخه آجدار A3 آلیاژی یزد    
26 16 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19150  
27 16 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
19900 20000
28 16 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان 19500 19600
29 16 شاخه آجدار A3 خرم‌دشت تاکستان 18850 19300
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 18 شاخه آجدار A2 حسن‌ رود
(فولاد گیلان)
   
2 18 شاخه آجدار A2 سیرجان ---  
3 18 شاخه آجدار A2 دانا صنعت فجر 18300 18550
4 18 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان    
5 18 شاخه آجدار A2 ابهر 19100 19200
6 18 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19400 19650
7 18 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 19900 20000
8 18 شاخه آجدار A3 اهواز 19170  
9 18 شاخه آجدار A3 کویر کاشان 19550 19600
10 18 شاخه آجدار A3 پرشین‌ فولاد 19300 19400
11 18 شاخه آجدار A3 گلستان    
12 18 شاخه آجدار A3 یزد    
13 18 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 19800  
14 18 شاخه آجدار A3 شاهرود 19300 19500
15 18 شاخه آجدار A3 سیرجان    
16 18 شاخه آجدار A3 زاگرس 19200 19400
17 18 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19400 19500
18 18 شاخه آجدار A3 نیک‌ صدرا طوس 19250 19300
19 18 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19100 19150
20 18 شاخه آجدار A3 زنجان    
21 18 شاخه آجدار A3 آریاذوب 19300 19400
22 18 شاخه آجدار A3 البرز 19250 19450
23 18 شاخه آجدار A3 ارگ‌ تبریز 19300 19700
24 18 شاخه آجدار A3 بردسیر کرمان    
25 18 شاخه آجدار A3 آلیاژی یزد    
26 18 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19150  
27 18 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
19900 20000
28 18 شاخه آجدار A3 فلز گستر ارشیا
(کردستان)
18600 ---
29 18 شاخه آجدار A3 خرم‌دشت تاکستان 18850 19300
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 20 شاخه آجدار A2 دانا صنعت فجر 18300 18550
2 20 شاخه آجدار A2 ابهر 19100 19200
3 20 شاخه آجدار A2 فلز گستر ارشیا
(کردستان)
18600 18600
4 20 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19350 19550
5 20 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 19900 20000
6 20 شاخه آجدار A3 کویر کاشان ---  
7 20 شاخه آجدار A3 زاگرس    
8 20 شاخه آجدار A3 اهواز 19170  
9 20 شاخه آجدار A3 ارگ‌ تبریز 19300 19700
10 20 شاخه آجدار A3 پرشین‌ فولاد 19300 19400
11 20 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 19800  
12 20 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19100 19150
13 20 شاخه آجدار A3 گلستان    
14 20 شاخه آجدار A3 یزد    
15 20 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر --- ---
16 20 شاخه آجدار A3 آلیاژی یزد    
17 20 شاخه آجدار A3 آریاذوب 19300 19400
18 20 شاخه آجدار A3 البرز 19250 19450
19 20 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19150  
20 20 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
19900 20000
21 20 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان    
22 20 شاخه آجدار A3 فلز گستر ارشیا
(کردستان)
18600 18600
23 20 شاخه آجدار A3 خرم‌دشت تاکستان 18850 19300
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 22 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19300 19550
2 22 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 19900 20000
3 22 شاخه آجدار A3 آریا ذوب 19300 19400
4 22 شاخه آجدار A3 اهواز 19170  
5 22 شاخه آجدار A3 کویر کاشان 19500 19600
6 22 شاخه آجدار A3 یزد    
7 22 شاخه آجدار A3 شاهین‌ بناب 19800  
8 22 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19100 19150
9 22 شاخه آجدار A3 گلستان    
10 22 شاخه آجدار A3 زنجان    
11 22 شاخه آجدار A3 زاگرس 19200 19400
12 22 شاخه آجدار A3 البرز 19250 19450
13 22 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19400 19500
14 22 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19150  
15 22 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
19900 20000
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 25 شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 19300 19650
2 25 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 19900 20000
3 25 شاخه آجدار A3 شاهین بناب 19800  
4 25 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
5 25 شاخه آجدار A3 اهواز 19170  
6 25 شاخه آجدار A3 آریا ذوب 19300 19400
7 25 شاخه آجدار A3 گلستان    
8 25 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19100 19150
9 25 شاخه آجدار A3 البرز 19250 19450
10 25 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19400 19500
11 25 شاخه آجدار A3 زاگرس 19200 19400
12 25 شاخه آجدار A3 میانه
(فولاد آذربایجان)
19150  
13 25 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
19900 20000
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 28 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19600 19700
2 28 شاخه آجدار A3 کویر کاشان 19500 19600
3 28 شاخه آجدار A3 یزد    
4 28 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
19100 19150
5 28 شاخه آجدار A3 اهواز 19170  
6 28 شاخه آجدار A3 شاهین بناب 19800  
7 28 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
19900 20000
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 30 شاخه آجدار A3 اهواز 19170  
2 30 شاخه آجدار A3 شاهین بناب 19800  
3 30 شاخه آجدار A3 امیرکبیر خزر 19600 19700
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 32 شاخه آجدار A3 نیشابور
(فولاد خراسان)
   
2 32 شاخه آجدار A3 اهواز 19170  
3 32 شاخه آجدار A3 شاهین بناب 19800  
4 32 شاخه آجدار A3 کویر کاشان   19600
5 32 شاخه آجدار A3 آذر فولاد امین
(تیکمه‌ داش)
19900 20000
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 36 شاخه آجدار A3 کویر کاشان    
2 36 شاخه آجدار A3 یزد    
3 40 شاخه آجدار A3 آلیاژی‌ یزد    
4 40 شاخه آجدار A3 یزد      توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت اعلامی کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد می‌باشد و حداقل خرید از این بخش، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.

  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.

  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛
در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.

شماره تماس:        03312232676اخبار لحظه ای بازار آهن | قیمت میلگرد | قیمت تیرآهن | قیمت ورق | قیمت محصولات مفتولی | قیمت شمش فولادی


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 633009 28 فروردين 1393 ساعت 08:30 ق.ظ
کلید واژه ها: میلگرد ، قیمت میلگرد ، آهن ، ذوب آهن اصفهان ، قیمت آهن ، قیمت میلگرد ذوب آهن ، قیمت آهن آلات
 

 
کلیه حقوق وب‌سایت برای " اصفهان آهن " محفوظ می‌باشد
"هرگونه کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت پیگرد قانونی دارد"