آخرین آپدیت: چهارشنبه 04 اسفندماه ساعت 14:37  

                                                                                                                                      
 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16300
2 14 شاخه آجدار A3 16300
3 16 شاخه آجدار A3 16400
4 18 شاخه آجدار A3 16100
5 20 شاخه آجدار A3 16100
6 22 شاخه آجدار A3 16100
7 25 شاخه آجدار A3 16100
8 28 شاخه آجدار A3 16100
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3 16100

کویر کاشان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 16900
2 10 شاخه آجدار A3 16900
3 12 شاخه آجدار A3 16400
4 14 شاخه آجدار A3 16400
5 16 شاخه آجدار A3 16400
6 18 شاخه آجدار A3 16300
7 20 شاخه آجدار A3 16300
8 22 شاخه آجدار A3 16300
9 25 شاخه آجدار A3 16300
10 28 شاخه آجدار A3 16300
11 32 شاخه آجدار A3 16300
12 36 شاخه آجدار A3 16300
13 40 شاخه آجدار A3 16300

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15720
2 10 شاخه آجدار A2 15020
3 12 شاخه آجدار A2 15020
4 14 شاخه آجدار A3 15020
5 16 شاخه آجدار A3 15020
6 18 شاخه آجدار A3 15020
7 20 شاخه آجدار A3 15020

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15770
2 10 شاخه آجدار A2 15070
3 12 شاخه آجدار A2 15070
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16500
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A2 16700
4 8 کلاف آجدار A3  
5 10 کلاف آجدار A3  
6 14 کلاف ساده A3 15300
7 16 شاخه آجدار A3  
8 18 شاخه آجدار A3  
9 20 شاخه آجدار A3 15300
10 25 شاخه آجدار A3  

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16500
2 10 شاخه آجدار A2 16300
3 12 شاخه آجدار A3 16000
4 14 شاخه آجدار A3 16000
5 16 شاخه آجدار A3 16000
6 18 شاخه آجدار A3 16000
7 20 شاخه آجدار A3 16000
8 22 شاخه آجدار A3 16000
9 25 شاخه آجدار A3 16000
10 28 شاخه آجدار A3 16000
11 32 شاخه آجدار A3 16000

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16100
2 10 شاخه آجدار A2 15050
3 12 شاخه آجدار A3 15050
4 14 شاخه آجدار A3 15500
5 16 شاخه آجدار A3 15500
6 18 شاخه آجدار A3 15500
7 20 شاخه آجدار A3 15500
8 22 شاخه آجدار A3 15500
9 25 شاخه آجدار A3 15500

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17000
2 12 شاخه آجدار A3 16300
3 14 شاخه آجدار A3 15900
4 16 شاخه آجدار A3 15900
5 18 شاخه آجدار A3 15900
6 20 شاخه آجدار A3 15900
7 22 شاخه آجدار A3 15900
8 25 شاخه آجدار A3 15900
9 28 شاخه آجدار A3 16250
10 32 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15450
2 16 شاخه آجدار A3 15450
3 18 شاخه آجدار A3 15450
4 20 شاخه آجدار A3 15450
5 22 شاخه آجدار A3 15450
6 25 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16700
2 10 شاخه آجدار A2 16500
3 12 شاخه آجدار A3 16200
4 14 شاخه آجدار A3 16200
5 16 شاخه آجدار A3 16200
6 18 شاخه آجدار A3 16200
7 20 شاخه آجدار A3 16200
8 22 شاخه آجدار A3 16200
9 25 شاخه آجدار A3 16200
10 28 شاخه آجدار A3 16200

درپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16800
2 10 شاخه آجدار A2 16600
3 12 شاخه آجدار A3 16200
4 14 شاخه آجدار A3 16200
5 16 شاخه آجدار A3 16200
6 18 شاخه آجدار A3 16200
7 20 شاخه آجدار A3 16200
8 22 شاخه آجدار A3 16200

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16800
2 10 شاخه آجدار A2 - A3 16400
3 12 شاخه آجدار A2 - A3 16200
4 14 شاخه آجدار A2 - A3 15900
5 16 شاخه آجدار A2 - A3 15900
6 18 شاخه آجدار A2 - A3 15900
7 20 شاخه آجدار A2 - A3 15900
8 22 شاخه آجدار A3 15900
9 25 شاخه آجدار A3 15900

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16000
2 12 شاخه آجدار A3 15500
3 14 شاخه آجدار A3 15300
4 16 شاخه آجدار A3 15300
5 18 شاخه آجدار A3 15300
6 20 شاخه آجدار A3 15300
7 22 شاخه آجدار A3 15300
8 25 شاخه آجدار A3 15300
9 28 شاخه آجدار A3 15300
10 32 شاخه آجدار A3 15500

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17100
2 12 شاخه آجدار A3 16550
3 14 شاخه آجدار A3 16000
4 16 شاخه آجدار A3 16000
5 18 شاخه آجدار A3 16000
6 20 شاخه آجدار A3 16000
7 22 شاخه آجدار A3 16000
8 25 شاخه آجدار A3 16000
9 28 شاخه آجدار A3 16000
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15800
3 16 شاخه آجدار A3 15800
4 18 شاخه آجدار A3 15800
5 20 شاخه آجدار A3 15800
6 22 شاخه آجدار A3 15800
7 25 شاخه آجدار A3 15800
8 28 شاخه آجدار A3 15800
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16300
2 10 کلاف آجدار A2 16300
3 12 شاخه آجدار A2  

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 کلاف ساده A2 16400
2 10 کلاف آجدار A2  
3 12 کلاف آجدار A2 16300
4 14 کلاف آجدار A2 16300
5 16 کلاف آجدار A2 16500
6 10 شاخه آجدار A2 15800
7 12 شاخه آجدار A2 15600
8 12 شاخه آجدار A3  
9 14 شاخه آجدار A3 15600
10 16 شاخه آجدار A3 15600
11 18 شاخه آجدار A3 15600
12 20 شاخه آجدار A3 15600

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15000
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17200
2 8 شاخه آجدار A3  
3 10 شاخه آجدار A3  
4 12 شاخه آجدار A3  
5 14 شاخه آجدار A3 16100
6 16 شاخه آجدار A3  
7 18 شاخه آجدار A3 16000
8 20 شاخه آجدار A3 16000
9 22 شاخه آجدار A3 16000
10 25 شاخه آجدار A3 16000
11 28 شاخه آجدار A3 16000
12 32 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 15850
2 18 شاخه آجدار A3 15750
3 20 شاخه آجدار A3  
4 25 شاخه آجدار A3  
5 36 شاخه آجدار A3 16900
6 40 شاخه آجدار A3 16900

بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16500
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A2 16100
4 12 شاخه آجدار A3 16200
5 14 شاخه آجدار A2 16000
6 14 شاخه آجدار A3 16100
7 16 شاخه آجدار A2 16000
8 16 شاخه آجدار A3 16100
9 18 شاخه آجدار A3 16000
10 20 شاخه آجدار A3 16100
11 22 شاخه آجدار A3 16000
12 25 شاخه آجدار A3 16000
13 28 شاخه آجدار A3 16000
14 32 شاخه آجدار A3 16000

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16800
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A2  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16400
2 12 شاخه آجدار A3 16100
3 14 شاخه آجدار A3 15900
4 16 شاخه آجدار A3 15900
5 18 شاخه آجدار A3 15900
6 20 شاخه آجدار A3 15900
7 22 شاخه آجدار A3 15900
8 25 شاخه آجدار A3 15900
9 28 شاخه آجدار A3 15900
10 32 شاخه آجدار A3  

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16300
2 10 شاخه آجدار A2 15950
3 12 شاخه آجدار A2 15550
4 14 شاخه آجدار A2 15550
5 16 شاخه آجدار A3 15550
6 18 شاخه آجدار A3 15550
7 20 شاخه آجدار A3 15550

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 16700
2 8 کلاف آجدار A3 16700
3 10 کلاف آجدار A3 16700
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A3 16700
6 10 شاخه آجدار A3 16200
7 12 شاخه آجدار A3 16000
8 14 شاخه آجدار A3 16000
9 16 شاخه آجدار A3 16000
10 18 شاخه آجدار A3 16000
11 20 شاخه آجدار A3 16000
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16600
2 10 شاخه آجدار A2 16350
3 12 شاخه آجدار A3 16000
4 14 شاخه آجدار A3 16000
5 16 شاخه آجدار A3 16000
6 18 شاخه آجدار A3 16000
7 20 شاخه آجدار A3 16000
8 22 شاخه آجدار A3 16000
9 25 شاخه آجدار A3 16000
10 28 شاخه آجدار A3 16000
11 32 شاخه آجدار A3 16000

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15250
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3 15050
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 15050
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3 15050

آذر چلیک تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16500
2 14 شاخه آجدار A3 16500
3 16 شاخه آجدار A3 16500
4 18 شاخه آجدار A3 16500
5 20 شاخه آجدار A3 16500
6 22 شاخه آجدار A3 16500
7 25 شاخه آجدار A3 16500

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 16300
3 14 شاخه آجدار A3 15800
4 16 شاخه آجدار A3 15800
5 18 شاخه آجدار A3 15800
6 20 شاخه آجدار A3 15800
7 22 شاخه آجدار A3 15800
8 25 شاخه آجدار A3 15800
9 28 شاخه آجدار (آلیاژی) A3 15800
10 32 شاخه آجدار (آلیاژی) A3 15800

جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15200
2 16 شاخه آجدار A3 15200
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3 15200
5 22 شاخه آجدار A3  
 

صدر فولاد لرستان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16900
2 12 شاخه آجدار A3 16500
3 14 شاخه آجدار A2  
4 14 شاخه آجدار A3 15800
5 16 شاخه آجدار A3 15800
6 18 شاخه آجدار A3 15800
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3 15800
9 25 شاخه آجدار A3 15800

هیربد زرندیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16700
2 12 شاخه آجدار A3 15900
3 14 شاخه آجدار A3 15600
4 16 شاخه آجدار A3 15600
5 18 شاخه آجدار A3 15600
6 20 شاخه آجدار A3 15600
7 22 شاخه آجدار A3 15600
8 25 شاخه آجدار A3 15500
9 28 شاخه آجدار A3 15600
10 32 شاخه آجدار A3 15800
11 25 شاخه آجدار A4 16700


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام  

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:         34045-031
 
  جهت رسیدگی سریع‌تر به سفارش خود،
می‌توانید از طریق فرم ثبت سفارش اقدام نموده و منتظر تماس واحد فروش باشید.


  کارشناسان فروش اصفهان‌آهن،
در اولین فرصت ممکن، جهت تآمین آهن‌آلات مورد نیاز شما اقدام نموده و با شما تماس خواهند گرفت ... 


 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 2799039
4 اسفند 1395 ساعت 02:37 ب.ظ