آخرین آپدیت: چهارشنبه 08 اردیبهشت‌ماه ساعت 14:41


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 17100
3 16 شاخه آجدار A3 16800
4 18 شاخه آجدار A3 15900
5 20 شاخه آجدار A3 16750
6 22 شاخه آجدار A3 15900
7 25 شاخه آجدار A3 15900
8 28 شاخه آجدار A3 16300
9 30 شاخه آجدار A3 -
10 32 شاخه آجدار A3 -
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3 17300
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17320
2 10 شاخه آجدار A2 16620
3 12 شاخه آجدار A2 16620
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17320
2 10 شاخه آجدار A2 16620
3 12 شاخه آجدار A2 16620

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17400
2 10 شاخه آجدار A2 17200
3 12 شاخه آجدار A3 16900
4 14 شاخه آجدار A3 16600
5 16 شاخه آجدار A3 16600
6 18 شاخه آجدار A3 16600
7 20 شاخه آجدار A3 16600
8 22 شاخه آجدار A3 16600
9 25 شاخه آجدار A3 16600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16550
2 12 شاخه آجدار A2 16550
3 14 شاخه آجدار A3 16250
4 16 شاخه آجدار A3 16250
5 18 شاخه آجدار A3 16250
6 20 شاخه آجدار A3 16250
7 22 شاخه آجدار A3 16250
8 25 شاخه آجدار A3 16250

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16950
2 12 شاخه آجدار A3 16950
3 14 شاخه آجدار A3 16450
4 16 شاخه آجدار A3 16450
5 18 شاخه آجدار A3 16450
6 20 شاخه آجدار A3 16450
7 22 شاخه آجدار A3 16450
8 25 شاخه آجدار A3 16450

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 16300
3 18 شاخه آجدار A3 16300
4 20 شاخه آجدار A3 16300
5 22 شاخه آجدار A3 16300
6 25 شاخه آجدار A3 16300
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17450
2 10 شاخه آجدار A2 17250
3 12 شاخه آجدار A3 16650
4 14 شاخه آجدار A3 16650
5 16 شاخه آجدار A3 16650
6 18 شاخه آجدار A3 16650
7 20 شاخه آجدار A3 16650
8 22 شاخه آجدار A3 16650
9 25 شاخه آجدار A3 16650
10 28 شاخه آجدار A3 16650

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17400
2 10 شاخه آجدار A2 17200
3 12 شاخه آجدار A3 16700
4 14 شاخه آجدار A3 16700
5 16 شاخه آجدار A3 16700
6 18 شاخه آجدار A3 16700
7 20 شاخه آجدار A3 16700
8 22 شاخه آجدار A3 16700

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18150
2 10 شاخه آجدار A2 17150
3 12 شاخه آجدار A2 16950
4 14 شاخه آجدار A2 16950
5 16 شاخه آجدار A2 16950
6 18 شاخه آجدار A2 16950
7 20 شاخه آجدار A2 16950

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 16800
3 14 شاخه آجدار A3 16400
4 16 شاخه آجدار A3 16400
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 16400
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3 16400

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 16100
4 16 شاخه آجدار A3 16100
5 18 شاخه آجدار A3 16100
6 20 شاخه آجدار A3 16100
7 22 شاخه آجدار A3 16100
8 25 شاخه آجدار A3 16100
9 28 شاخه آجدار A3 16100
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 18400
2 10 کلاف آجدار A2 18400

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2 18000
4 12 کلاف آجدار A2 18000
5 14 کلاف آجدار A2 18000
6 16 کلاف آجدار A2 18000
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 16 شاخه آجدار A2  

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 16300
3 16 شاخه آجدار A3 16300
4 18 شاخه آجدار A3 16300
5 20 شاخه آجدار A3 16300
6 22 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A3  
2 10 کلاف آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3 16000
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 16000
8 22 شاخه آجدار A3 16000
9 25 شاخه آجدار A3 16000
10 28 شاخه آجدار A3  
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 16000
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 16050
5 20 شاخه آجدار A3 16050
6 22 شاخه آجدار A3 16050
7 25 شاخه آجدار A3 16050
8 28 شاخه آجدار A3 16050
9 30 شاخه آجدار A3 16050
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 16850
12 40 شاخه آجدار A3 16850

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17550
2 8 کلاف آجدار A2 17800
3 10 کلاف آجدار A2 17800

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 16400
3 14 شاخه آجدار A3 16100
4 16 شاخه آجدار A3 16100
5 18 شاخه آجدار A3 16100
6 20 شاخه آجدار A3 16100
7 22 شاخه آجدار A3 16100
8 25 شاخه آجدار A3 16100

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17350
2 10 شاخه آجدار A2 17150
3 12 شاخه آجدار A2 16500
4 14 شاخه آجدار A2 16500
5 16 شاخه آجدار A2 16500
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 18400
2 8 کلاف آجدار A3 18400
3 10 کلاف آجدار A3 18400
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A3  
6 10 شاخه آجدار A3  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3 17600
9 16 شاخه آجدار A3 17600
10 18 شاخه آجدار A3 17600
11 20 شاخه آجدار A3 17600

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16650
2 12 شاخه آجدار A2 16650
3 14 شاخه آجدار A3 16250
4 16 شاخه آجدار A3 16250
5 18 شاخه آجدار A3 16250
6 20 شاخه آجدار A3 16250
7 22 شاخه آجدار A3 16250
8 25 شاخه آجدار A3 16250
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3 17500
4 14 شاخه آجدار A3 16900
5 16 شاخه آجدار A3 16900
6 18 شاخه آجدار A3 16550
7 20 شاخه آجدار A3 16550
8 22 شاخه آجدار A3 16550
9 28 شاخه آجدار A3 16800
10 32 شاخه آجدار A3 16800


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16100
2 14 شاخه آجدار A3 16000
3 16 شاخه آجدار A3 16000
4 18 شاخه آجدار A3 16000
5 20 شاخه آجدار A3 16000
6 22 شاخه آجدار A3 16000
7 25 شاخه آجدار A3 16000
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16550
2 12 شاخه آجدار A2 16550


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 19400
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17600

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 389
8 ارديبهشت 1395 ساعت 03:52 ب.ظ