آخرین آپدیت: سه‌شنبه 07 اردیبهشت‌ماه ساعت 13:50


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17400
2 14 شاخه آجدار A3 17100
3 16 شاخه آجدار A3 17100
4 18 شاخه آجدار A3 16350
5 20 شاخه آجدار A3 16800
6 22 شاخه آجدار A3 16350
7 25 شاخه آجدار A3 16350
8 28 شاخه آجدار A3 -
9 30 شاخه آجدار A3 -
10 32 شاخه آجدار A3 -
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17520
2 10 شاخه آجدار A2 16820
3 12 شاخه آجدار A2 16820
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17520
2 10 شاخه آجدار A2 16820
3 12 شاخه آجدار A2 16820

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17500
2 10 شاخه آجدار A2 17300
3 12 شاخه آجدار A3 17000
4 14 شاخه آجدار A3 16700
5 16 شاخه آجدار A3 16700
6 18 شاخه آجدار A3 16700
7 20 شاخه آجدار A3 16700
8 22 شاخه آجدار A3 16700
9 25 شاخه آجدار A3 16700

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16750
2 12 شاخه آجدار A2 16750
3 14 شاخه آجدار A3 16450
4 16 شاخه آجدار A3 16450
5 18 شاخه آجدار A3 16450
6 20 شاخه آجدار A3 16450
7 22 شاخه آجدار A3 16450
8 25 شاخه آجدار A3 16450

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16950
2 12 شاخه آجدار A3 16950
3 14 شاخه آجدار A3 16600
4 16 شاخه آجدار A3 16600
5 18 شاخه آجدار A3 16600
6 20 شاخه آجدار A3 16600
7 22 شاخه آجدار A3 16600
8 25 شاخه آجدار A3 16600

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 16750
3 18 شاخه آجدار A3 16750
4 20 شاخه آجدار A3 16750
5 22 شاخه آجدار A3 16750
6 25 شاخه آجدار A3 16750
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17800
2 10 شاخه آجدار A2 17600
3 12 شاخه آجدار A3 17100
4 14 شاخه آجدار A3 17100
5 16 شاخه آجدار A3 17100
6 18 شاخه آجدار A3 17100
7 20 شاخه آجدار A3 17100
8 22 شاخه آجدار A3 17100
9 25 شاخه آجدار A3 17100
10 28 شاخه آجدار A3 17100

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17500
2 10 شاخه آجدار A2 17300
3 12 شاخه آجدار A3 16800
4 14 شاخه آجدار A3 16800
5 16 شاخه آجدار A3 16800
6 18 شاخه آجدار A3 16800
7 20 شاخه آجدار A3 16800
8 22 شاخه آجدار A3 16800

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2 17150
4 14 شاخه آجدار A2 17150
5 16 شاخه آجدار A2 17150
6 18 شاخه آجدار A2 17150
7 20 شاخه آجدار A2 17150

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 16900
3 14 شاخه آجدار A3 16500
4 16 شاخه آجدار A3 16500
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 16500
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3 16500

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 17000
4 16 شاخه آجدار A3 17000
5 18 شاخه آجدار A3 17000
6 20 شاخه آجدار A3 17000
7 22 شاخه آجدار A3 17000
8 25 شاخه آجدار A3 17000
9 28 شاخه آجدار A3 17000
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 18500
2 10 کلاف آجدار A2 18500

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 18400
3 10 کلاف آجدار A2 18400
4 12 کلاف آجدار A2 18400
5 14 کلاف آجدار A2 18400
6 16 کلاف آجدار A2 18400
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 16 شاخه آجدار A2  

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 16300
4 18 شاخه آجدار A3 16300
5 20 شاخه آجدار A3 16300
6 22 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A3 18100
2 10 کلاف آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3 16550
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 16550
8 22 شاخه آجدار A3 16550
9 25 شاخه آجدار A3 16550
10 28 شاخه آجدار A3  
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 16550
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 16350
5 20 شاخه آجدار A3 16350
6 22 شاخه آجدار A3 16350
7 25 شاخه آجدار A3 16350
8 28 شاخه آجدار A3 16350
9 30 شاخه آجدار A3 16350
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 17150
12 40 شاخه آجدار A3 17150

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17750
2 8 کلاف آجدار A2 17800
3 10 کلاف آجدار A2 17800

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17500
2 10 شاخه آجدار A2 17200
3 12 شاخه آجدار A2 16750
4 14 شاخه آجدار A2 16750
5 16 شاخه آجدار A2 16750
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 18700
2 8 کلاف آجدار A3 18700
3 10 کلاف آجدار A3 18700
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A3 18400
6 10 شاخه آجدار A3 18000
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3 17600
9 16 شاخه آجدار A3 17600
10 18 شاخه آجدار A3 17600
11 20 شاخه آجدار A3 17600

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17900
2 10 شاخه آجدار A2 17700
3 12 شاخه آجدار A3 17200
4 14 شاخه آجدار A3 17200
5 16 شاخه آجدار A3 17200
6 18 شاخه آجدار A3 17200
7 20 شاخه آجدار A3 17200
8 22 شاخه آجدار A3 17200
9 25 شاخه آجدار A3 17200
10 28 شاخه آجدار A3 17200
11 32 شاخه آجدار A3 17200

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17100
2 12 شاخه آجدار A2 17100
3 14 شاخه آجدار A3 16950
4 16 شاخه آجدار A3 16950
5 18 شاخه آجدار A3 16950
6 20 شاخه آجدار A3 16950
7 22 شاخه آجدار A3 16950
8 25 شاخه آجدار A3 16950
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3 16700
7 20 شاخه آجدار A3 16700
8 22 شاخه آجدار A3 16700
9 25 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16900
2 14 شاخه آجدار A3 16400
3 16 شاخه آجدار A3 16400
4 18 شاخه آجدار A3 16400
5 20 شاخه آجدار A3 16400
6 22 شاخه آجدار A3 16400
7 25 شاخه آجدار A3 16400
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16850
2 12 شاخه آجدار A2 16850


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 19400
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17600

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 318
8 ارديبهشت 1395 ساعت 08:54 ق.ظ