آخرین آپدیت: دوشنبه 06 اردیبهشت‌ماه ساعت 12:35


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
اخبار لحظه‌ای بازار آهن، قیمت انواع آهن‌آلات و تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن
را همه‌روزه در کانال تلگرام اصفهان آهن دنبال کنید.

 
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17700
2 14 شاخه آجدار A3 17550
3 16 شاخه آجدار A3 17550
4 18 شاخه آجدار A3 16900
5 20 شاخه آجدار A3 17200
6 22 شاخه آجدار A3 16900
7 25 شاخه آجدار A3 16900
8 28 شاخه آجدار A3 -
9 30 شاخه آجدار A3 -
10 32 شاخه آجدار A3 -
 

کوثر اهواز
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17720
2 10 شاخه آجدار A2 17020
3 12 شاخه آجدار A2 17020
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17720
2 10 شاخه آجدار A2 17020
3 12 شاخه آجدار A2 17020

 

آناهیتا گیلان
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18200
2 10 شاخه آجدار A2 18000
3 12 شاخه آجدار A3 17600
4 14 شاخه آجدار A3 17300
5 16 شاخه آجدار A3 17300
6 18 شاخه آجدار A3 17300
7 20 شاخه آجدار A3 17300
8 22 شاخه آجدار A3 17300
9 25 شاخه آجدار A3 17300

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17250
2 12 شاخه آجدار A2 17250
3 14 شاخه آجدار A3 16850
4 16 شاخه آجدار A3 16850
5 18 شاخه آجدار A3 16850
6 20 شاخه آجدار A3 16850
7 22 شاخه آجدار A3 16850
8 25 شاخه آجدار A3 16850

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17000
2 12 شاخه آجدار A3 17000
3 14 شاخه آجدار A3 16650
4 16 شاخه آجدار A3 16650
5 18 شاخه آجدار A3 16650
6 20 شاخه آجدار A3 16650
7 22 شاخه آجدار A3 16650
8 25 شاخه آجدار A3 16650

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 16750
3 18 شاخه آجدار A3 16750
4 20 شاخه آجدار A3 16750
5 22 شاخه آجدار A3 16750
6 25 شاخه آجدار A3 16750
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17800
2 10 شاخه آجدار A2 17600
3 12 شاخه آجدار A3 17100
4 14 شاخه آجدار A3 17100
5 16 شاخه آجدار A3 17100
6 18 شاخه آجدار A3 17100
7 20 شاخه آجدار A3 17100
8 22 شاخه آجدار A3 17100
9 25 شاخه آجدار A3 17100
10 28 شاخه آجدار A3 17100

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17900
2 10 شاخه آجدار A2 17700
3 12 شاخه آجدار A3 17200
4 14 شاخه آجدار A3 17200
5 16 شاخه آجدار A3 17200
6 18 شاخه آجدار A3 17200
7 20 شاخه آجدار A3 17200
8 22 شاخه آجدار A3 17200

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2 17350
4 14 شاخه آجدار A2 17350
5 16 شاخه آجدار A2 17350
6 18 شاخه آجدار A2 17350
7 20 شاخه آجدار A2 17350

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 17100
3 14 شاخه آجدار A3 16700
4 16 شاخه آجدار A3 16700
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 16700
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3 16700

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 17000
4 16 شاخه آجدار A3 17000
5 18 شاخه آجدار A3 17000
6 20 شاخه آجدار A3 17000
7 22 شاخه آجدار A3 17000
8 25 شاخه آجدار A3 17000
9 28 شاخه آجدار A3 17000
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 18700
2 10 کلاف آجدار A2  

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 18600
3 10 کلاف آجدار A2 18600
4 12 کلاف آجدار A2 18600
5 14 کلاف آجدار A2 18600
6 16 کلاف آجدار A2 18600
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 16 شاخه آجدار A2  

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 16300
4 18 شاخه آجدار A3 16300
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A3  
2 10 کلاف آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3 16550
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 16550
8 22 شاخه آجدار A3 16550
9 25 شاخه آجدار A3 16550
10 28 شاخه آجدار A3  
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 16550
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3 16700
6 22 شاخه آجدار A3 16700
7 25 شاخه آجدار A3 16700
8 28 شاخه آجدار A3 16700
9 30 شاخه آجدار A3 16700
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3 17500
12 40 شاخه آجدار A3 17500

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 18000
2 8 کلاف آجدار A2 18000
3 10 کلاف آجدار A2 18000

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17600
2 10 شاخه آجدار A2 17200
3 12 شاخه آجدار A2 16750
4 14 شاخه آجدار A2 16750
5 16 شاخه آجدار A2 16750
6 20 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A1 18700
2 8 کلاف آجدار A3 18700
3 10 کلاف آجدار A3 18700
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A3 18400
6 10 شاخه آجدار A3 18000
7 12 شاخه آجدار A3 17400
8 14 شاخه آجدار A3 17400
9 16 شاخه آجدار A3 17400
10 18 شاخه آجدار A3 17400
11 20 شاخه آجدار A3 17400

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17900
2 10 شاخه آجدار A2 17700
3 12 شاخه آجدار A3 17200
4 14 شاخه آجدار A3 17200
5 16 شاخه آجدار A3 17200
6 18 شاخه آجدار A3 17200
7 20 شاخه آجدار A3 17200
8 22 شاخه آجدار A3 17200
9 25 شاخه آجدار A3 17200
10 28 شاخه آجدار A3 17200
11 32 شاخه آجدار A3 17200

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17350
2 12 شاخه آجدار A2 17350
3 14 شاخه آجدار A3 17150
4 16 شاخه آجدار A3 17150
5 18 شاخه آجدار A3 17150
6 20 شاخه آجدار A3 17150
7 22 شاخه آجدار A3 17150
8 25 شاخه آجدار A3 17150
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3 18000
4 14 شاخه آجدار A3 17150
5 16 شاخه آجدار A3 17150
6 18 شاخه آجدار A3 17000
7 20 شاخه آجدار A3 17000
8 22 شاخه آجدار A3 17000
9 25 شاخه آجدار A3 17000
10 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17100
2 14 شاخه آجدار A3 16600
3 16 شاخه آجدار A3 16600
4 18 شاخه آجدار A3 16600
5 20 شاخه آجدار A3 16600
6 22 شاخه آجدار A3 16600
7 25 شاخه آجدار A3 16600
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17400
2 12 شاخه آجدار A2 17400


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 19400
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18100

  توضیحات:                            
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 297
7 ارديبهشت 1395 ساعت 08:43 ق.ظ