آخرین آپدیت: چهارشنبه 10 تیرماه ساعت 12:38  
 
                                                                                                                                        
 
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
 
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 کارخانه کیلو  
2 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 انبار تهران شاخه 2470000
3 12 ترک (سنگین)     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 کارخانه کیلو 17030
2 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار اصفهان شاخه 2670000
3 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار تهران شاخه 2670000
4 14 کرمانشاه     انبار اصفهان شاخه 2450000
5 14 ناب تبریز     کارخانه کیلو 17700
6 14 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 16300
7 14 اهواز     انبار اصفهان شاخه 2390000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 کارخانه کیلو 16970
2 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار اصفهان شاخه 3270000
3 16 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
4 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار تهران شاخه 3270000
5 16 فولاد اهواز     انبار اصفهان شاخه  
6 16 ناب تبریز     کارخانه کیلو  
7 16 فولاد یزد     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 کارخانه کیلو 16630
2 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار اصفهان شاخه 3820000
3 18 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
4 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار تهران شاخه 3820000
5 18 آریان فولاد     کارخانه شاخه 3460000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 کارخانه کیلو 22330
2 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار اصفهان شاخه 6100000
3 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار تهران شاخه 6160000
4 20 آریان فولاد     کارخانه شاخه 4610000
5 20 کره     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 کارخانه کیلو 22330
2 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار اصفهان شاخه 7200000
3 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار تهران شاخه 7210000
4 22 آریان فولاد     کارخانه شاخه 5400000
5 22 آریان فولاد     انبار اصفهان شاخه  
6 22 چین     انبار تهران شاخه  
7 22 کره     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 کارخانه کیلو 22330
2 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار اصفهان شاخه 8300000
3 24 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
4 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار تهران شاخه 8400000
5 24 کره     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 کارخانه کیلو 22330
2 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار اصفهان شاخه 9850000
3 27 (نرمال)       کارخانه کیلو 18250
4 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار تهران شاخه 9890000
5 27 کره     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
2 30 ذوب آهن اصفهان     انبار اصفهان شاخه  
3 30 ذوب آهن اصفهان     انبار تهران شاخه 12500000
4 30 روس     انبار تهران شاخه  
 
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 

 
بازدید از این صفحه : 510696
10 تير 1394 ساعت 12:38 ب.ظ