آخرین آپدیت: دوشنبه 9 آذرماه ساعت 11:57  
 
                                                                                                                                        
 
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
 
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 کارخانه کیلو  
2 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 انبار تهران شاخه  
3 12 ترک (سنگین)     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 کارخانه کیلو 16980
2 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار اصفهان شاخه 2660000
3 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار تهران شاخه  
4 14 کرمانشاه     انبار تهران شاخه  
5 14 ناب تبریز     کارخانه کیلو 17250
6 14 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
7 14 ناب تبریز     انبار تهران شاخه  
8 14 فولاد اهواز     کارخانه شاخه 2160000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 کارخانه کیلو 16980
2 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار اصفهان شاخه 3255000
3 16 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 16200
4 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار تهران شاخه  
5 16 فولاد اهواز     کارخانه شاخه 2675000
6 16 آریان فولاد     کارخانه شاخه 2680000
7 16 آریان فولاد     انبار تهران شاخه  
8 16 فولاد یزد     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 کارخانه کیلو 16450
2 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار اصفهان شاخه 3830000
3 18 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 14850
4 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار تهران شاخه  
5 18 آریان فولاد     کارخانه شاخه 3480000
6 18 آریان فولاد     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 کارخانه کیلو 22270
2 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار اصفهان شاخه 6130000
3 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار تهران شاخه  
4 20 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 20200
5 20 آریان فولاد     کارخانه شاخه 4700000
6 20 آریان فولاد     انبار تهران شاخه  
7 20 ترک     انبار تهران شاخه  
8 20 کره     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 کارخانه کیلو 22270
2 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار اصفهان شاخه 7100000
3 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار تهران شاخه  
4 22 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 19850
5 22 آریان فولاد     کارخانه شاخه 5700000
6 22 آریان فولاد     انبار تهران شاخه  
7 22 ترک (سبک)     انبار تهران شاخه  
8 22 کره     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 کارخانه کیلو 22270
2 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار اصفهان شاخه 8300000
3 24 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 20200
4 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار تهران شاخه  
5 24 ترک (سبک)     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 کارخانه کیلو  
2 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار اصفهان شاخه 9750000
3 27 (نرمال)       کارخانه کیلو 19850
4 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار تهران شاخه  
5 27 ترک (سبک)     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
2 30 ذوب آهن اصفهان     انبار تهران شاخه  
3 30 ترک     انبار تهران شاخه  
4 30 روس     انبار تهران شاخه  
 
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 

 
بازدید از این صفحه : 606541
9 آذر 1394 ساعت 11:57 ق.ظ