آخرین آپدیت: پنجشنبه 9 بهمن‌ماه ساعت 11:12  
 
                                                                                                                                        
 
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
 
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 IPE ترک انبارتهران شاخه 2305000
2 12 IPE ترک (سنگین) انبارتهران شاخه 2445000
3 12 IPE ذوب آهن اصفهان انبارتهران شاخه 2535000
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 17800
2 14 IPE ذوب آهن اصفهان انباراصفهان شاخه 2850000
3 14 IPE ذوب آهن اصفهان انبارتهران شاخه 2790000
4 14 IPE فولاد اهواز انبارتهران شاخه 2400000
5 14 IPE فولاد یزد کارخانه کیلو  
6 14 IPE ترک انبارتهران شاخه 2355000
ردیف سایز تیرآهن  استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 18300
2 16 IPE ذوب آهن اصفهان انباراصفهان شاخه 3550000
3 16 IPE ذوب آهن اصفهان انبارتهران شاخه 3520000
4 16 IPE فولاد اهواز انبارتهران شاخه  
5 16 IPE فولاد یزد کارخانه کیلو  
6 16 IPE فولاد یزد انبارتهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 17800
2 18 IPE ذوب آهن اصفهان انباراصفهان شاخه 4120000
3 18 IPE ذوب آهن اصفهان انبارتهران شاخه 4100000
4 18 IPE اهواز انبارتهران شاخه  
5 18 IPE ترک (سنگین) انبارتهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 IPE ذوب آهن اصفهان انباراصفهان شاخه  
2 20 IPE ذوب آهن اصفهان انبارتهران شاخه 5700000
3 20 IPE اهواز انبارتهران شاخه  
4 20 IPE روس انبارتهران شاخه  
5 20 IPE کره انبارتهران شاخه 5165000
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  
2 22 IPE ذوب آهن اصفهان انباراصفهان شاخه  
3 22 IPE ذوب آهن اصفهان انبارتهران شاخه 6760000
4 22 IPE ترک (سنگین) انبارتهران شاخه 6255000
5 22 IPE ترک انبارتهران شاخه 5525000
6 22 IPE چین انبارتهران شاخه 5835000
7 22 IPE کره انبارتهران شاخه 6265000
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  
2 24 IPE ذوب آهن اصفهان انباراصفهان شاخه  
3 24 IPE ذوب آهن اصفهان انبارتهران شاخه 7950000
4 24 IPE ترک انبارتهران شاخه  
5 24 IPE کره انبارتهران شاخه 7635000
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 IPE ذوب آهن اصفهان انباراصفهان شاخه  
2 27 IPE ذوب آهن اصفهان انبارتهران شاخه 9160000
3 27 IPE کره انبارتهران شاخه 9085000
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 IPE ذوب آهن اصفهان انبارتهران شاخه 12980000
2 30 IPE ترک (سنگین) انبارتهران شاخه 12885000
3 30 IPE ترک انبارتهران شاخه 11935000
4 30 IPE کره انبارتهران شاخه 12885000
 
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
بازدید از این صفحه : 404148
9 بهمن 1393 ساعت 11:12 ق.ظ 
    خرید آنلاین آهن آلات از طریق: پرداخت با کارت‌های شبکه شتاب
 
    خرید آنلاین آهن آلات از طریق: سامانه پرداخت امن پاسارگاد
 
   
راهنمای سامانه

ورود به سامانه