آخرین آپدیت: پنجشنبه 5 شهریورماه ساعت 11:45  
 
                                                                                                                                        
 
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
 
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 کارخانه کیلو  
2 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 انبار تهران شاخه 2450000
3 12 ترک (سنگین)     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 کارخانه کیلو 16950
2 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار اصفهان شاخه 2670000
3 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار تهران شاخه 2660000
4 14 کرمانشاه     انبار اصفهان شاخه 2310000
5 14 ناب تبریز     کارخانه کیلو 17800
6 14 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 16100
7 14 اهواز     انبار اصفهان شاخه 2320000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 کارخانه کیلو 16950
2 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار اصفهان شاخه 3260000
3 16 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 15640
4 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار تهران شاخه 3260000
5 16 فولاد اهواز     انبار اصفهان شاخه  
6 16 آریان فولاد     کارخانه شاخه 3060000
7 16 فولاد یزد     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 کارخانه کیلو  
2 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار اصفهان شاخه 3570000
3 18 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 15300
4 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار تهران شاخه 3580000
5 18 آریان فولاد     کارخانه شاخه 3340000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 کارخانه کیلو 23730
2 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار اصفهان شاخه 6450000
3 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار تهران شاخه 6530000
4 20 آریان فولاد     کارخانه شاخه 4610000
5 20 روس     انبار تهران شاخه 5310000
6 20 کره     انبار تهران شاخه 5400000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 کارخانه کیلو 23330
2 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار اصفهان شاخه 7450000
3 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار تهران شاخه 7530000
4 22 آریان فولاد     کارخانه شاخه 5370000
5 22 آریان فولاد     انبار تهران شاخه  
6 22 ترک     انبار تهران شاخه 6810000
7 22 کره     انبار تهران شاخه 6810000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 کارخانه کیلو 23830
2 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار اصفهان شاخه 8900000
3 24 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
4 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار تهران شاخه 8980000
5 24 ترک (سبک)     انبار تهران شاخه 8300000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 کارخانه کیلو 23330
2 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار اصفهان شاخه 10210000
3 27 (نرمال)       کارخانه کیلو 19900
4 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار تهران شاخه 10300000
5 27 کره     انبار تهران شاخه 9520000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
2 30 ذوب آهن اصفهان     انبار تهران شاخه 10220000
3 30 ترک     انبار تهران شاخه  
4 30 روس     انبار تهران شاخه 10900000
 
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 

 
بازدید از این صفحه : 551538
5 شهريور 1394 ساعت 11:45 ق.ظ