آخرین آپدیت: چهارشنبه 27 اسفندماه ساعت 11:42  
 
                                                                                                                                        
 
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
 
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
2 12 IPE ترک انبار تهران شاخه  
3 12 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 15900
2 14 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2590000
3 14 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 14 IPE فولاد اهواز انبار اهواز شاخه 2230000
5 14 IPE فولاد یزد کارخانه کیلو  
6 14 IPE ترک انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن  استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 15900
2 16 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3100000
3 16 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 16 IPE فولاد اهواز انبار اهواز شاخه 2930000
5 16 IPE فولاد یزد کارخانه کیلو  
6 16 IPE فولاد یزد انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 15900
2 18 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3650000
3 18 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 18 IPE اهواز انبار تهران شاخه  
5 18 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 20700
2 20 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه  
3 20 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 20 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
5 20 IPE کره انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 20150
2 22 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 6670000
3 22 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 22 IPE ترک انبار تهران شاخه  
5 22 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
6 22 IPE چین انبار تهران شاخه  
7 22 IPE کره انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 20150
2 24 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 7750000
3 24 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 24 IPE ترک انبار تهران شاخه  
5 24 IPE کره انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 21050
2 27 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 9070000
3 27 IPE کره انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
2 30 IPE ترک انبار تهران شاخه  
3 30 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
4 30 IPE روس انبار تهران شاخه  
 
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
بازدید از این صفحه : 440821
27 اسفند 1393 ساعت 11:42 ق.ظ