آخرین آپدیت: یکشنبه 3 خردادماه ساعت 13:30  
 
                                                                                                                                        
 
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
 
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 کارخانه کیلو 19450
2 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 انبار تهران شاخه 2500000
3 12 ترک (سنگین)     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 کارخانه کیلو 16750
2 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار اصفهان شاخه 2650000
3 14 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 16120
4 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار تهران شاخه  
5 14 کرمانشاه     انبار اصفهان شاخه 2270000
6 14 اهواز     انبار اهواز شاخه 2250000
7 14 ناب تبریز     کارخانه کیلو 17800
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 کارخانه کیلو 16650
2 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار اصفهان شاخه 3220000
3 16 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 16150
4 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار تهران شاخه  
5 16 فولاد اهواز     انبار اصفهان شاخه  
6 16 ناب تبریز     کارخانه شاخه 17300
7 16 فولاد یزد     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 کارخانه کیلو 16600
2 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار اصفهان شاخه 3850000
3 18 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 15650
4 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار تهران شاخه  
5 18 آریان فولاد     کارخانه شاخه 3520000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 کارخانه کیلو 21050
2 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار اصفهان شاخه 5750000
3 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار تهران شاخه  
4 20 آریان فولاد     کارخانه شاخه 4420000
5 20 آریان فولاد     انبار اصفهان شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 کارخانه کیلو 20950
2 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار اصفهان شاخه 6700000
3 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار تهران شاخه  
4 22 آریان فولاد     کارخانه شاخه  
5 22 آریان فولاد     انبار اصفهان شاخه  
6 22 چین     انبار تهران شاخه  
7 22 کره     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 کارخانه کیلو 21050
2 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار اصفهان شاخه 7850000
3 24 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 17750
4 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار تهران شاخه  
5 24 کره     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 کارخانه کیلو 20950
2 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار اصفهان شاخه 9150000
3 27 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 17750
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 24550
2 30 ذوب آهن اصفهان     انبار اصفهان شاخه 12750000
3 30 ذوب آهن اصفهان     انبار تهران شاخه  
4 30 کره     انبار تهران شاخه  
 
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 

 
بازدید از این صفحه : 484024
3 خرداد 1394 ساعت 01:30 ب.ظ