آخرین آپدیت: پنجشنبه 8 مردادماه ساعت 11:35  
 
                                                                                                                                        
 
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
 
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 کارخانه کیلو  
2 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 انبار تهران شاخه 2480000
3 12 ترک (سنگین)     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 کارخانه کیلو 17250
2 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار اصفهان شاخه 2710000
3 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار تهران شاخه 2710000
4 14 کرمانشاه     انبار اصفهان شاخه 2270000
5 14 ناب تبریز     کارخانه کیلو  
6 14 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو 16100
7 14 اهواز     انبار اصفهان شاخه 2300000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 کارخانه کیلو 17270
2 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار اصفهان شاخه 3310000
3 16 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
4 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار تهران شاخه 3320000
5 16 فولاد اهواز     انبار اصفهان شاخه  
6 16 ناب تبریز     کارخانه کیلو  
7 16 فولاد یزد     انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 کارخانه کیلو 16030
2 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار اصفهان شاخه 3640000
3 18 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
4 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار تهران شاخه 3680000
5 18 آریان فولاد     کارخانه شاخه 3410000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 کارخانه کیلو 22650
2 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار اصفهان شاخه 6200000
3 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار تهران شاخه 6270000
4 20 آریان فولاد     کارخانه شاخه  
5 20 کره     انبار تهران شاخه 5340000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 کارخانه کیلو 22650
2 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار اصفهان شاخه 7300000
3 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار تهران شاخه 7350000
4 22 آریان فولاد     کارخانه شاخه 5320000
5 22 آریان فولاد     انبار اصفهان شاخه  
6 22 ترک     انبار تهران شاخه 6700000
7 22 کره     انبار تهران شاخه 6730000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 کارخانه کیلو 22650
2 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار اصفهان شاخه 8450000
3 24 (نرمال) ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
4 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار تهران شاخه 8590000
5 24 کره     انبار تهران شاخه 8310000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 کارخانه کیلو 22650
2 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار اصفهان شاخه 9950000
3 27 (نرمال)       کارخانه کیلو  
4 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار تهران شاخه 10080000
5 27 کره     انبار تهران شاخه 9550000
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 ذوب آهن اصفهان     کارخانه کیلو  
2 30 ذوب آهن اصفهان     انبار اصفهان شاخه  
3 30 ذوب آهن اصفهان     انبار تهران شاخه 12510000
4 30 روس     انبار تهران شاخه 11200000
 
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 

 
بازدید از این صفحه : 529983
8 مرداد 1394 ساعت 11:35 ق.ظ