آخرین آپدیت: دوشنبه 25 خردادماه ساعت 10:42  


                                                           
  قیمت قوطی
 
قیمت روز (ریال) وزن شاخه 6 متری (kg) محل تحویل ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
17700 5.3 اصفهان | کارخانه 2 20×10 1
17300 6.4 اصفهان | کارخانه 2 20×20 2
17700 5.4 اصفهان | کارخانه 2 25×10 3
17000 8.2 اصفهان | کارخانه 2 25×25 4
17700 6.4 اصفهان | کارخانه 2 30×10 5
17200 8.2 اصفهان | کارخانه 2 30×20 6
17000 10 اصفهان | کارخانه 2 30×30 7
17000 10.1 اصفهان | کارخانه 2 40×20 8
17000 12 اصفهان | کارخانه 2 40×30 9
17000 13.9 اصفهان | کارخانه 2 40×40 10
تماس بگیرید 13 اصفهان | کارخانه 2 50×25 11
17000 13.9 اصفهان | کارخانه 2 50×30 12
17000 21.7 اصفهان | کارخانه 2 50×50 13
17000 13.9 اصفهان | کارخانه 2 60×20 14
18000 19.5 اصفهان | کارخانه 2.5 60×30 15
18000 21.9 اصفهان | کارخانه 2.5 60×40 16
18000 26.4 اصفهان | کارخانه 2.5 60×60 17
18000 31.1 اصفهان | کارخانه 2.5 70×70 18
تماس بگیرید 17.6 اصفهان | کارخانه 2 80×20 19
18000 26.4 اصفهان | کارخانه 2.5 80×40 20
18000 35.9 اصفهان | کارخانه 2.5 80×80 21
17900 48.2 اصفهان | کارخانه 3 90×90 22
تماس بگیرید 37 اصفهان | کارخانه 3 100×40 23
تماس بگیرید 39.7 اصفهان | کارخانه 3 100×50 24
تماس بگیرید 53.8 اصفهان | کارخانه 3 100×100 25
تماس بگیرید 59.5 اصفهان | کارخانه 3 110×110 26
تماس بگیرید 48.2 اصفهان | کارخانه 3 120×60 27
18000 91.4 اصفهان | کارخانه 3 140×140 28

                                                                           
  قیمت پروفیل درب و پنجره
 
قیمت روز (ریال) وزن شاخه 6 متری (kg) محل تحویل ضخامت (mm) سایز پروفیل (mm) ردیف
17000 14.8 اصفهان | کارخانه 2 سپری پروفیل 507 1
17000 14.8 اصفهان | کارخانه 2 لنگه دری پروفیل 508 2
17000 14.8 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی پروفیل 509 3
17000 23.2 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی فلزی ساده 1_86 4
17000 24.5 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی فلزی فرانسوی 11_86 5
تماس بگیرید 13.9 اصفهان | کارخانه 2 چهار چوبی فلزی دولبه 12_86 6
تماس بگیرید 8 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 30*30 7
تماس بگیرید 10.6 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 40*40 8
تماس بگیرید 14 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 50*50 9
17600 46 اصفهان | کارخانه 3 Z_18 10
17600 49 اصفهان | کارخانه 3 Z_20 11
17600 52 اصفهان | کارخانه 3 Z_22 12
 
  توضیحات:
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 


 
بازدید از این صفحه : 412
25 خرداد 1394 ساعت 01:43 ب.ظ