آخرین آپدیت: پنجشنبه 21 خردادماه ساعت 11:40  

                                                                                                                                       
 
  قیمت نبشی
 
ردیف سایز نبشی (mm) ضخامت (mm) طول (m) کارخانه محل‌تحویل قیمت در بنگاه (ریال)
1 3 4 6 مشهد بنگاه اصفهان 15800
2 3 3 6 ناب تبریز کارخانه 15700
3 4 5 6 یزد بنگاه اصفهان 15100
4 4 5 6 مشهد بنگاه اصفهان 15900
5 4 4 6 ناب تبریز کارخانه 15400
6 5 5 6 تکادو بنگاه اصفهان 14900
7 5 5 6 شیراز بنگاه اصفهان 15400
8 5 5 12 مشهد بنگاه اصفهان 16050
9 5 6 6   بنگاه اصفهان 16000
10 5 5 6 ناب تبریز کارخانه 15400
11 5 5 12 ناب تبریز کارخانه 15800
12 5 5 6 آریان فولاد کارخانه 15500
13 6 6 6 مشهد بنگاه اصفهان 15900
14 6 6 6 تبریز بنگاه اصفهان 16000
15 6 6 6 ناب تبریز کارخانه 15500
16 6 6 12 ناب تبریز کارخانه 15900
17 6 6 6 آریان فولاد کارخانه 15500
18 7 8 6 سپاهان بنگاه اصفهان 17000
19 7 7 6 ناب تبریز کارخانه  
20 7 7 12 ناب تبریز کارخانه  
21 8 8 6 سپاهان بنگاه اصفهان 15700
22 8 8 6 ناب تبریز کارخانه  
23 8 8 12 ناب تبریز کارخانه  
24 10 8 6 سپاهان بنگاه اصفهان 16000
25 10 10 6 ناب تبریز کارخانه 15800
26 12 12 6 سپاهان بنگاه اصفهان 16400
27 15 15 6 سپاهان بنگاه اصفهان 27000
 
 
  قیمت ناودانی
 
ردیف سایز ناودانی (mm) طول (m) واحد قیمت کارخانه محل‌تحویل قیمت در بنگاه (ریال)
1 6 6 کیلو اسپیرال بنگاه اصفهان 18200
2 8 6 کیلو شکفته بنگاه اصفهان 16200
3 8 6 کیلو ناب تبریز کارخانه 15800
4 8 12 کیلو ناب تبریز کارخانه 15800
5 10 12 کیلو   بنگاه اصفهان 15900
6 10 6 کیلو ناب تبریز کارخانه 15900
7 10 12 کیلو ناب تبریز کارخانه 15900
8 12 12 شاخه شکفته بنگاه اصفهان 1700000
9 12 6 کیلو ناب تبریز کارخانه 15500
10 12 12 کیلو ناب تبریز کارخانه 15500
11 14 12 شاخه تبریز بنگاه اصفهان 2520000
12 14 6 کیلو ناب تبریز کارخانه 16700
13 14 12 کیلو ناب تبریز کارخانه 16700
14 16 12 شاخه تبریز بنگاه اصفهان 2850000
15 16 6 کیلو ناب تبریز کارخانه 16500
16 16 12 کیلو ناب تبریز کارخانه  
17 18 12 شاخه   بنگاه اصفهان 5250000
18 20 12 شاخه اروپا بنگاه اصفهان 8800000
19 22 12 شاخه روس بنگاه اصفهان 6500000
20 24 12 شاخه روس بنگاه اصفهان 6400000
 
  توضیحات:
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

  
بازدید از این صفحه : 316
21 خرداد 1394 ساعت 03:46 ب.ظ