آخرین آپدیت: یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه ساعت 14:30  

                                                                                                                                       
 
  قیمت نبشی
 
ردیف سایز نبشی (mm) ضخامت (mm) طول (m) محل‌تحویل قیمت در بنگاه (ریال)
1 3 4 6 بنگاه اصفهان 16500
2 3 3 6 کارخانه ناب تبریز 15900
3 4 5 6 بنگاه اصفهان 16200
4 4 4 6 کارخانه ناب تبریز 15600
5 5 6 6 بنگاه اصفهان 16200
6 5 5 6 کارخانه ناب تبریز 15800
7 5 5 12 کارخانه ناب تبریز 16200
8 5 5 6 کارخانه آریان فولاد 15500
9 6 6 6 بنگاه اصفهان 16200
10 6 6 6 کارخانه ناب تبریز 15500
11 6 6 12 کارخانه ناب تبریز 15900
12 6 6 6 کارخانه آریان فولاد 15500
13 7 8 6 بنگاه اصفهان 18600
14 7 7 6 کارخانه ناب تبریز  
15 7 7 12 کارخانه ناب تبریز 16500
16 8 8 6 بنگاه اصفهان 15700
17 8 8 6 کارخانه ناب تبریز 15600
18 8 8 12 کارخانه ناب تبریز  
19 10 8 6 بنگاه اصفهان 15800
20 10 10 6 کارخانه ناب تبریز ---
21 12 12 6 بنگاه اصفهان 16400
22 15 15 6 بنگاه اصفهان 27100
 
 
  قیمت ناودانی
 
ردیف سایز ناودانی (mm) طول (m) واحد قیمت محل‌تحویل قیمت در بنگاه (ریال)
1 6 6 کیلو بنگاه اصفهان 18300
2 8 6 کیلو بنگاه اصفهان 16600
3 8 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16300
4 8 12 کیلو کارخانه ناب تبریز  
5 10 12 کیلو بنگاه اصفهان 16300
6 10 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16200
7 10 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16200
8 12 12 شاخه بنگاه اصفهان 1690000
9 12 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16000
10 12 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16000
11 14 12 شاخه بنگاه اصفهان 2670000
12 14 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16500
13 14 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16500
14 16 12 شاخه بنگاه اصفهان 2880000
15 16 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16400
16 16 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16400
17 18 12 شاخه بنگاه اصفهان 5620000
18 20 12 شاخه بنگاه اصفهان 8920000
19 22 12 شاخه بنگاه اصفهان 6520000
20 24 12 شاخه بنگاه اصفهان 6320000
 
  توضیحات:
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 


 
بازدید از این صفحه : 328
27 ارديبهشت 1394 ساعت 03:33 ب.ظ