آخرین آپدیت: سه‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه ساعت 13:10  

                                                                                                                                       
 
  قیمت نبشی
 
ردیف سایز نبشی (mm) ضخامت (mm) طول (m) محل‌تحویل قیمت در بنگاه (ریال)
1 3 4 6 بنگاه اصفهان 16400
2 3 3 6 کارخانه ناب تبریز 16050
3 4 5 6 بنگاه اصفهان 15900
4 4 4 6 کارخانه ناب تبریز 15750
5 5 6 6 بنگاه اصفهان 16100
6 5 5 6 کارخانه ناب تبریز 15850
7 5 5 12 کارخانه ناب تبریز 16250
8 6 8 6 بنگاه اصفهان 16400
9 6 6 6 کارخانه ناب تبریز 15550
10 6 6 12 کارخانه ناب تبریز 15950
11 7 8 6 بنگاه اصفهان 22600
12 7 7 6 کارخانه ناب تبریز 16450
13 7 7 12 کارخانه ناب تبریز 16850
14 8 8 6 بنگاه اصفهان 15600
15 8 8 6 کارخانه ناب تبریز 15650
16 8 8 12 کارخانه ناب تبریز 16050
17 10 8 6 بنگاه اصفهان 16100
18 10 10 6 کارخانه ناب تبریز ---
19 12 8 6 بنگاه اصفهان 16100
 
 
  قیمت ناودانی
 
ردیف سایز ناودانی (mm) طول (m) واحد قیمت محل‌تحویل قیمت در بنگاه (ریال)
1 6 6 کیلو بنگاه اصفهان 16700
2 8 6 کیلو بنگاه اصفهان 16350
3 8 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16550
4 8 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16550
5 10 12 کیلو بنگاه اصفهان 16800
6 10 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16550
7 10 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16550
8 12 12 شاخه بنگاه اصفهان 1870000
9 12 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16550
10 12 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16550
11 14 12 شاخه بنگاه اصفهان 2620000
12 14 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16900
13 14 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16900
14 16 12 شاخه بنگاه اصفهان 3020000
15 16 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16550
16 16 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16550
17 18 12 شاخه بنگاه اصفهان 5820000
18 20 12 شاخه بنگاه اصفهان 8020000
19 22 12 شاخه بنگاه اصفهان 6620000
20 24 12 شاخه بنگاه اصفهان 6720000
 
  توضیحات:
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031


 
بازدید از این صفحه : 460
8 ارديبهشت 1394 ساعت 02:51 ب.ظ