آخرین آپدیت: پنجشنبه 3 اردیبهشت‌ماه ساعت 11:44  

                                                                                                                                       
 
  قیمت نبشی
 
ردیف سایز نبشی (mm) ضخامت (mm) طول (m) محل‌تحویل قیمت در بنگاه (ریال)
1 3 4 6 بنگاه اصفهان 16600
2 3 3 6 کارخانه ناب تبریز 16200
3 4 5 6 بنگاه اصفهان 16350
4 4 4 6 کارخانه ناب تبریز 15900
5 5 6 6 بنگاه اصفهان 16350
6 5 5 6 کارخانه ناب تبریز 16000
7 5 5 12 کارخانه ناب تبریز 16400
8 6 8 6 بنگاه اصفهان 15900
9 6 6 6 کارخانه ناب تبریز 15700
10 6 6 12 کارخانه ناب تبریز 16100
11 7 8 6 بنگاه اصفهان 22600
12 7 7 6 کارخانه ناب تبریز 16600
13 7 7 12 کارخانه ناب تبریز 17000
14 8 8 6 بنگاه اصفهان 16000
15 8 8 6 کارخانه ناب تبریز 15800
16 8 8 12 کارخانه ناب تبریز 16200
17 10 8 6 بنگاه اصفهان 16300
18 10 10 6 کارخانه ناب تبریز ---
19 12 8 6 بنگاه اصفهان 16300
 
 
  قیمت ناودانی
 
ردیف سایز ناودانی (mm) طول (m) واحد قیمت محل‌تحویل قیمت در بنگاه (ریال)
1 6 6 کیلو بنگاه اصفهان 16700
2 8 6 کیلو بنگاه اصفهان 16350
3 10 12 کیلو بنگاه اصفهان 17100
4 10 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16900
5 10 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16900
6 12 12 شاخه بنگاه اصفهان 2160000
7 12 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16900
8 12 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16900
9 14 12 شاخه بنگاه اصفهان 2600000
10 14 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 17100
11 14 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 17100
12 16 12 شاخه بنگاه اصفهان 3020000
13 16 6 کیلو کارخانه ناب تبریز 16900
14 16 12 کیلو کارخانه ناب تبریز 16900
15 18 12 شاخه بنگاه اصفهان 5920000
16 20 12 شاخه بنگاه اصفهان 8020000
17 22 12 شاخه بنگاه اصفهان 6620000
18 24 12 شاخه بنگاه اصفهان 6720000
 
  توضیحات:
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031


 
بازدید از این صفحه : 365
3 ارديبهشت 1394 ساعت 01:08 ب.ظ