آخرین آپدیت: شنبه 22 فروردین‌ماه ساعت 14:54  


                                                           
  قیمت قوطی
 
قیمت روز (ریال) وزن شاخه 6 متری (kg) محل تحویل ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
19300 5.3 اصفهان | کارخانه 2 20×10 1
18900 6.4 اصفهان | کارخانه 2 20×20 2
19300 5.4 اصفهان | کارخانه 2 25×10 3
18600 8.2 اصفهان | کارخانه 2 25×25 4
19300 6.4 اصفهان | کارخانه 2 30×10 5
18800 8.2 اصفهان | کارخانه 2 30×20 6
18600 10 اصفهان | کارخانه 2 30×30 7
18600 10.1 اصفهان | کارخانه 2 40×20 8
18600 12 اصفهان | کارخانه 2 40×30 9
18600 13.9 اصفهان | کارخانه 2 40×40 10
تماس بگیرید 13 اصفهان | کارخانه 2 50×25 11
18600 13.9 اصفهان | کارخانه 2 50×30 12
18600 21.7 اصفهان | کارخانه 2 50×50 13
18600 13.9 اصفهان | کارخانه 2 60×20 14
18900 19.5 اصفهان | کارخانه 2.5 60×30 15
18900 21.9 اصفهان | کارخانه 2.5 60×40 16
18900 26.4 اصفهان | کارخانه 2.5 60×60 17
18900 31.1 اصفهان | کارخانه 2.5 70×70 18
تماس بگیرید 17.6 اصفهان | کارخانه 2 80×20 19
18900 26.4 اصفهان | کارخانه 2.5 80×40 20
18900 35.9 اصفهان | کارخانه 2.5 80×80 21
19600 48.2 اصفهان | کارخانه 3 90×90 22
  37 اصفهان | کارخانه 3 100×40 23
  39.7 اصفهان | کارخانه 3 100×50 24
  53.8 اصفهان | کارخانه 3 100×100 25
  59.5 اصفهان | کارخانه 3 110×110 26
  48.2 اصفهان | کارخانه 3 120×60 27
19600 91.4 اصفهان | کارخانه 3 140×140 28

                                                                           
  قیمت پروفیل درب و پنجره
 
قیمت روز (ریال) وزن شاخه 6 متری (kg) محل تحویل ضخامت (mm) سایز پروفیل (mm) ردیف
18600 14.8 اصفهان | کارخانه 2 سپری پروفیل 507 1
18600 14.8 اصفهان | کارخانه 2 لنگه دری پروفیل 508 2
18600 14.8 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی پروفیل 509 3
18600 23.2 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی فلزی ساده 1_86 4
18600 24.5 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی فلزی فرانسوی 11_86 5
تماس بگیرید 13.9 اصفهان | کارخانه 2 چهار چوبی فلزی دولبه 12_86 6
تماس بگیرید 8 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 30*30 7
تماس بگیرید 10.6 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 40*40 8
تماس بگیرید 14 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 50*50 9
19500 46 اصفهان | کارخانه 3 Z_18 10
19500 49 اصفهان | کارخانه 3 Z_20 11
19500 52 اصفهان | کارخانه 3 Z_22 12
 
  توضیحات:
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

 
بازدید از این صفحه : 396
23 فروردين 1394 ساعت 09:13 ق.ظ