آخرین آپدیت: سه‌شنبه 18 فروردین‌ماه ساعت 14:19  


                                                           
  قیمت قوطی
 
قیمت روز (ریال) وزن شاخه 6 متری (kg) محل تحویل ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
20200 5.3 اصفهان | کارخانه 2 20×10 1
19800 6.4 اصفهان | کارخانه 2 20×20 2
20200 5.4 اصفهان | کارخانه 2 25×10 3
19500 8.2 اصفهان | کارخانه 2 25×25 4
20200 6.4 اصفهان | کارخانه 2 30×10 5
19700 8.2 اصفهان | کارخانه 2 30×20 6
19500 10 اصفهان | کارخانه 2 30×30 7
19500 10.1 اصفهان | کارخانه 2 40×20 8
19500 12 اصفهان | کارخانه 2 40×30 9
19500 13.9 اصفهان | کارخانه 2 40×40 10
تماس بگیرید 13 اصفهان | کارخانه 2 50×25 11
19500 13.9 اصفهان | کارخانه 2 50×30 12
19500 21.7 اصفهان | کارخانه 2 50×50 13
19500 13.9 اصفهان | کارخانه 2 60×20 14
19600 19.5 اصفهان | کارخانه 2.5 60×30 15
19600 21.9 اصفهان | کارخانه 2.5 60×40 16
19600 26.4 اصفهان | کارخانه 2.5 60×60 17
19600 31.1 اصفهان | کارخانه 2.5 70×70 18
تماس بگیرید 17.6 اصفهان | کارخانه 2 80×20 19
19600 26.4 اصفهان | کارخانه 2.5 80×40 20
19600 35.9 اصفهان | کارخانه 2.5 80×80 21
20000 48.2 اصفهان | کارخانه 3 90×90 22
  37 اصفهان | کارخانه 3 100×40 23
  39.7 اصفهان | کارخانه 3 100×50 24
  53.8 اصفهان | کارخانه 3 100×100 25
  59.5 اصفهان | کارخانه 3 110×110 26
  48.2 اصفهان | کارخانه 3 120×60 27
19800 91.4 اصفهان | کارخانه 3 140×140 28

                                                                           
  قیمت پروفیل درب و پنجره
 
قیمت روز (ریال) وزن شاخه 6 متری (kg) محل تحویل ضخامت (mm) سایز پروفیل (mm) ردیف
19500 14.8 اصفهان | کارخانه 2 سپری پروفیل 507 1
19500 14.8 اصفهان | کارخانه 2 لنگه دری پروفیل 508 2
19500 14.8 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی پروفیل 509 3
19500 23.2 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی فلزی ساده 1_86 4
19500 24.5 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی فلزی فرانسوی 11_86 5
تماس بگیرید 13.9 اصفهان | کارخانه 2 چهار چوبی فلزی دولبه 12_86 6
تماس بگیرید 8 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 30*30 7
تماس بگیرید 10.6 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 40*40 8
تماس بگیرید 14 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 50*50 9
19500 46 اصفهان | کارخانه 3 Z_18 10
19500 49 اصفهان | کارخانه 3 Z_20 11
19500 52 اصفهان | کارخانه 3 Z_22 12
 
  توضیحات:
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

 
بازدید از این صفحه : 499
18 فروردين 1394 ساعت 03:28 ب.ظ