آخرین آپدیت: شنبه 15 فروردین‌ماه ساعت 15:45  


                                                           
  قیمت قوطی
 
قیمت روز (ریال) وزن شاخه 6 متری (kg) محل تحویل ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
  5.3 اصفهان | کارخانه 2 20×10 1
  6.4 اصفهان | کارخانه 2 20×20 2
  5.4 اصفهان | کارخانه 2 25×10 3
  8.2 اصفهان | کارخانه 2 25×25 4
  6.4 اصفهان | کارخانه 2 30×10 5
  8.2 اصفهان | کارخانه 2 30×20 6
  10 اصفهان | کارخانه 2 30×30 7
  10.1 اصفهان | کارخانه 2 40×20 8
  12 اصفهان | کارخانه 2 40×30 9
  13.9 اصفهان | کارخانه 2 40×40 10
  13 اصفهان | کارخانه 2 50×25 11
  13.9 اصفهان | کارخانه 2 50×30 12
  21.7 اصفهان | کارخانه 2 50×50 13
  13.9 اصفهان | کارخانه 2 60×20 14
  19.5 اصفهان | کارخانه 2.5 60×30 15
  21.9 اصفهان | کارخانه 2.5 60×40 16
  26.4 اصفهان | کارخانه 2.5 60×60 17
  31.1 اصفهان | کارخانه 2.5 70×70 18
  17.6 اصفهان | کارخانه 2 80×20 19
  26.4 اصفهان | کارخانه 2.5 80×40 20
  35.9 اصفهان | کارخانه 2.5 80×80 21
  48.2 اصفهان | کارخانه 3 90×90 22
  37 اصفهان | کارخانه 3 100×40 23
  39.7 اصفهان | کارخانه 3 100×50 24
  53.8 اصفهان | کارخانه 3 100×100 25
  59.5 اصفهان | کارخانه 3 110×110 26
  48.2 اصفهان | کارخانه 3 120×60 27
  91.4 اصفهان | کارخانه 3 140×140 28

                                                                           
  قیمت پروفیل درب و پنجره
 
قیمت روز (ریال) وزن شاخه 6 متری (kg) محل تحویل ضخامت (mm) سایز پروفیل (mm) ردیف
  14.8 اصفهان | کارخانه 2 سپری پروفیل 507 1
  14.8 اصفهان | کارخانه 2 لنگه دری پروفیل 508 2
  14.8 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی پروفیل 509 3
  23.2 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی فلزی ساده 1_86 4
  24.5 اصفهان | کارخانه 2 چهارچوبی فلزی فرانسوی 11_86 5
  13.9 اصفهان | کارخانه 2 چهار چوبی فلزی دولبه 12_86 6
  8 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 30*30 7
  10.6 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 40*40 8
  14 اصفهان | کارخانه 3 نبشی 50*50 9
  46 اصفهان | کارخانه 3 Z_18 10
  49 اصفهان | کارخانه 3 Z_20 11
  52 اصفهان | کارخانه 3 Z_22 12
 
  توضیحات:
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

 
بازدید از این صفحه : 777
15 فروردين 1394 ساعت 03:51 ب.ظ