آمار معاملات روز شنبه 22 خردادماه 1395  
 
 
 
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزارریال) تاریخ تحویل
سبد میلگرد
A3-20,28،32

ذوب آهن اصفهان
 
سلف 14,200 1512 14,200 1512 1512 21470400.512 1395/04/30
سبد میلگرد
مخلوط

ذوب آهن اصفهان
 
نقدی 14,700 625 14,700 625 625 9187500.032 1395/03/25
میلگرد
25.28-A3

ذوب آهن اصفهان
 
سلف 14,600 48 14,600 48 48 700800 1395/03/31
سبد میلگرد و تیرآهن
نبشی و ناودانی

ذوب آهن اصفهان
 
سلف 14,315 50000 14,300 75000 50000 715749982.208 1395/05/31
سبد میلگرد و تیرآهن
ذوب آهن اصفهان
 
سلف   1000 14,800 0 0 0 1395/04/31
 
 
 
بازدید از این صفحه : 92855
22 خرداد 1395 ساعت 11:23 ق.ظ