آمار معاملات روز چهارشنبه 4 آذرماه 1394  

                                                        
 
نام کالا تولید کننده قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزارریال)
نبشی 10
نورد آریان فولاد
 
  990 12,600 00 00 00
نبشی 12
نورد آریان فولاد
 
  990 12,600 00 00 00
نبشی 5
نورد آریان فولاد
 
  990 12,300 00 00 00
نبشی 8
نورد آریان فولاد
 
  990 12,600 00 00 00
نبشی 15
نورد آریان فولاد
 
  990 15,200 00 00 00
نبشی 6
نورد آریان فولاد
 
  990 12,300 00 00 00
میلگرد 20تا14-A3
صدر فولاد
 
  1,600 11,200 00 00 00
سبد میلگرد 32تا10-A3
فولاد آذربایجان
 
  220 13,000 00 00 00
ضایعات مقاطع نوردی
فولاد آذربایجان
 
  1,000 6,500 00 00 00
میلگرد 14-A3
نورد آریان فولاد
 
  990 11,460 00 00 00
میلگرد 16-A3
نورد آریان فولاد
 
  990 11,460 00 00 00
میلگرد 18-A3
نورد آریان فولاد
 
  990 11,460 00 00 00
میلگرد 28-A3
نورد آریان فولاد
 
  990 11,460 00 00 00
میلگرد 25-A3
نورد آریان فولاد
 
  990 11,460 00 00 00
میلگرد 22-A3
نورد آریان فولاد
 
  990 11,460 00 00 00
تیرآهن 16
نورد آریان فولاد
 
  990 13,600 00 00 00
میلگرد 20-A3
نورد آریان فولاد
 
  990 11,460 00 00 00
تیرآهن 18
نورد آریان فولاد
 
  990 14,600 00 00 00
میلگرد 10-A2
نورد آریان فولاد
 
  990 11,460 00 00 00
تیرآهن 20
نورد آریان فولاد
 
  990 16,200 00 00 00
میلگرد 12-A2
نورد آریان فولاد
 
  990 11,460 00 00 00
تیر آهن 22
نورد آریان فولاد
 
  990 16,000 00 00 00
 
 
 
 
 
بازدید از این صفحه : 74512
4 آذر 1394 ساعت 12:15 ب.ظ