تاريخ به روزرساني تعرفه‌ها:    07 بهمن‌ماه 1392
تعرفه‌های اعلامی، تقریبی بوده و در شرایط مختلف به نسبت وضعیت باربری‌ها و ... احتمال تغییر خواهد داشت.
 
    شهر كرايه (ریال)   شهر كرايه (ریال)    
  ابرقو 5760000   راسك 15770000  
  ابهر 8050000 رامسر 11050000  
  اراك 6110000 رامهرمز 9440000  
  اردبيل 12430000 راور كرمان 9440000  
  اردكان 5750000 رفسنجان 7490000  
  ارسنجان 6880000 رودان 9650000  
  اروميه 13570000 رودبار 8510000  
  ازنا 5530000 رودسر 9440000  
  استهبان 9190000 زابل 15770000  
  اسدآباد همدان 8050000 زاهدان 13800000  
  اسفراين 14390000 زرند كرمان 8510000  
  اشتهارد 7840000 زنجان 8510000  
  اشنويه 12430000 زيراب قايم شهر 11270000  
  اقليد 5700000 ساري 12220000  
  الشتر 7490000 ساوه 6110000  
  اليگودرز 5530000 سبزوار 13340000  
  اميركلا 12220000 سپيدان 8050000  
  اميريه 7840000 سراب 12220000  
  انار رفسنجان 6700000 سرابله ايلام 11050000  
  انديمشك 7140000 سراوان سيستان 16800000  
  اهر 12220000 سرباز ايرانشهر 15440000  
  اهرم بوشهر 9440000 سربندر 8510000  
  اهواز 7490000 سرپل ذهاب 9650000  
  اوزالار 10810000 سرچشمه كرمان 7490000  
  ايذه 7490000 سرخس 16800000  
  ايرانشهر 14940000 سرخوان 8050000  
  ايلام 11050000 سرد رود 12220000  
  ايوان غرب 10570000 سردشت 15550000  
  آبادان 8290000 سرعين 12430000  
  آباده 5530000 سروستان 8290000  
  آبدانان 9190000 سقز 11510000  
  آبيك 7820000 سلفچگان 5980000  
  آذرشهر 12220000 سلماس 12680000  
  آزادشهر 13010000 سمنان 8510000  
  آستارا 11640000 سنقر 8050000  
  آستانه اشرفيه 9650000 سنندج 9240000  
  آشتيان 6700000 سوسنگرد 8290000  
  آغاجاري 8510000 سيرجان 7140000  
  آمل 12220000 شاهرود 10810000  
  بابل 12220000 شاهزند 6440000  
  بابلسر 12220000 شاهين دژ 12180000  
  بازرگان 14050000 شبستر 12220000  
  بافت 8510000 شهر ري 7490000  
  بافق 6880000 شهربابك 6880000  
  بانه 12220000 شهركرد 4390000  
  بجستان 13570000 شهريار 7490000  
  بجنورد 15070000 شهيد رجايي 7490000  
  برازجان 8750000 شوش 7140000  
  بردسكن 14940000 شوشتر 7840000  
  بردسير 8050000 شيراز 7600000  
  بروجرد 6440000 شيروان 15190000  
  بروجن 4150000 صائين قلعه 8050000  
  بستان آباد 11050000 صحنه 8050000  
  بستك لار 12220000 صوفيان 12010000  
  بشرويه 11640000 صومعه سرا 9650000  
  بم 9910000 طبس 10570000  
  بمپور 14940000 عجب شير 12220000  
  بناب 11960000 عسلويه 12220000  
  بندر انزلي ( اين طرف پل ) 9650000 علمده 12430000  
  بندر انزلي ( آن  طرف پل ) 10810000 علي آباد گلستان 13010000  
  بندر خمير 10570000 فارسان 4720000  
  بندر دير 12120000 فراشبنده 10260000  
  بندر طاهري 10810000 فردوس 13340000  
  بندر عسلو يه 12220000 فرديس كرج 7840000  
  بندر كنگان 11960000 فريدون كنار 12220000  
  بندر لنگه 13010000 فريمان مشهد 15440000  
  بندرامام 8050000 فسا 8290000  
  بندرتركمن 12680000 فومن 9440000  
  بندرديلم 9440000 فيروز آباد فارس 8880000  
  بندرعباس 8290000 فيروز كوه 9910000  
  بندركنك 12680000 قائم شهر 11960000  
  بندرگز 12680000 قائن 14720000  
  بهار 7490000 قرچك 7840000  
  بهبهان 8880000 قره ضياءالدين 13340000  
  بهشهر 12430000 قروه 8050000  
  بوئين زهرا 7490000 قزوين 7840000  
  بوانات 7490000 قشم 10570000  
  بوشهر 9190000 قصر شيرين 13110000  
  بوكان 11960000 قصر قند 16800000  
  بومهن 8290000 قم 6110000  
  بيجار 10810000 قوچان 15440000  
  بيرجند 14720000 قير و  كارزين 9540000  
  پارس آباد مغان 14940000 كازرون 8290000  
  پل دختر 7140000 كاشمر 14940000  
  پيران شهر 14250000 كبوتر آهنگ 7140000  
  پيران شهر ( حاج عمران ) 14880000 كرج 7840000  
  پيشواي ورامين 7840000 كردكوي 12430000  
  تاكستان 7840000 كرمان 8050000  
  تالش 10260000 كرمانشاه 8960000  
  تايباد 16100000 كلاردشت 12220000  
  تبريز 12010000 كمال آباد كرج 7840000  
  تربت جام 15770000 كميجان اراك 6880000  
  تربت حيدريه 14720000 كنارك 16550000  
  تركمن چاي 10810000 كنگان 11960000  
  تفت 6220000 كنگاور 8050000  
  تفرش 7360000 كهنوج 10570000  
  تكاب 11960000 كهورستان 10260000  
  تنكابن 11510000 كوه بنان 8980000  
  تهران 7490000 كوهدشت 8050000  
  تهران (ج آبعلي ) 8050000 كيش ( از طريق چارك  ) 13340000  
  تهران طرح ( بالاي شهر) 9300000 كيش ( از طريق لنگه ) 12880000  
  تهران طرح ( پايين شهر) 8310000 گاوبندي 11960000  
  تويسركان 7490000 گراش لار 11050000  
  جفطاي سبزوار 14050000 گرگان 12880000  
  جلفا 13810000 گرمسار 8290000  
  جليل آباد ورامين 7840000 گناباد 13810000  
  جم 11960000 گناوه 9190000  
  جهرم 9190000 گنبد 13010000  
  جويبار 12220000 گيلان غرب 11850000  
  جيرفت 10260000 لار فارس 11050000  
  چابكسر 10570000 لامرد 12430000  
  چناران 15440000 لاهيجان 9190000  
  چابهار 16550000 لردگان 5750000  
  چالوس 12220000 لنگرود 9650000  
  چغارك 8880000 ماكو 13810000  
  چمستان نور 11960000 ماهان 8510000  
  حاجي آباد  بندر 7840000 ماهشهر 8050000  
  حاجي آباد قائن 16550000 محلات 5980000  
  حصارك 7840000 محمود آباد 12220000  
  خاش 15440000 مراغه 11960000  
  خامنه 12430000 مرند 12220000  
  خدا بنده 8880000 مرودشت 6880000  
  خرامه 8510000 مريوان 12960000  
  خرم آباد 7080000 مسجد سليمان 8050000  
  خرمدره 8050000 مشكين شهر 13010000  
  خرمشهر 8290000 مشهد 15070000  
  خسروشهر 12430000 ملاير 7490000  
  خسروي 12220000 مهاباد 12220000  
  خشت 8510000 مهران 14260000  
  خلخال 12680000 مهريز 6110000  
  خمين 5980000 مياندواب 12430000  
  خنج لار 11050000 ميانه 10260000  
  خواف 15190000 ميبد 5750000  
  خورموج بوشهر 8880000 ميلك زابل 17140000  
  خوي 12680000 ميناب 9440000  
  خير آباد 7840000 نقده 12430000  
  داراب 9190000 نكا 12430000  
  دامغان 9650000 نها وند 7490000  
  دره شهر 8510000 نهبندان 16350000  
  دره گز 16800000 نور 12220000  
  درود 5750000 نورآباد لرستان 8050000  
  دزفول 7140000 نورآباد ممسني 8510000  
  دليجان 5070000 نوشهر 12220000  
  دماوند 8510000 نيريز شيراز 9260000  
  ده بيد فارس 5750000 نيشابور 14050000  
  ده شيخ لامرد 13340000 نيك شهر 17140000  
  دهدشت 9190000 هرات يزد 6700000  
  دهكلان 8290000 هشتگرد 7840000  
  دهلران 8960000 هفتگل 8050000  
  دوغارون 17140000 هفشجان 4390000  
  دوگنبدان 9650000 همدان 7490000  
  ديوان دره 10570000 هنديجان 8510000  
  ذهك 15770000 هويزه 8290000  
  رباط كريم 7490000 ورامين 7840000  
  رزن همدان 7490000 ياسوج 7840000  
  رشت 8880000 يزد 6110000  
         
 
 

 
بازدید از این صفحه : 31085
18 اسفند 1395 ساعت 08:58 ق.ظ