قیمت ورق فولادی سه‌شنبه 12 دی‌ماه 1391

 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 12:00 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


 

ضخامت
(mm)
حالت ابعاد (متر) کارخانه قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
محل تحویل
3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16400 16400 انبار اصفهان
4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16400 16300 انبار اصفهان
5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان --- 16350 انبار اصفهان
6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16450 16350 انبار اصفهان
8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16450 16450 انبار اصفهان
10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16450 16450 انبار اصفهان
12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16450 16450 انبار اصفهان
15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16650 16600 انبار اصفهان


10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- --- کارخانه
12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 16450 16450 کارخانه
15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 16550 16550 کارخانه
20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 16450 16450 کارخانه
25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 15950 15950  کارخانه
30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 16200 16200 کارخانه
35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 15900 15900 کارخانه
40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 15900 15900 کارخانه
45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 15900 15900 کارخانه
50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 16250 16250 کارخانه
60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 16250 16250 کارخانه
70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- --- کارخانه


 توضیحات:


سفارش ورق‌های ابعادی، بولت و صفحه‌ستون در ضخامت‌های مختلف پذیرفته می شود.