قیمت تیرآهن پنجشنبه 7 مهرماه 1390




سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
14 ذوب آهن 975 --- اصفهان ---
16 اهواز --- 131000 کارخانه ---




سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
16 ذوب آهن 1035 --- اصفهان ---




سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
18 ذوب آهن 1310 --- اصفهان ---
18 اهواز --- 251000 کارخانه ---




سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
20 ذوب آهن 1420 --- اصفهان ---




سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
22 ذوب آهن 1390 --- اصفهان ---




سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
24 ذوب آهن 1390 --- اصفهان ---




سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
27 ذوب آهن 1180 --- اصفهان ---



 
 

 
بازدید از این صفحه : 762
7 مهر 1390 ساعت 11:46 ق.ظ