مفهوم برخي از اصطلاحات تجاري در جدول قيمت‌هاي جهاني


 
   تن سبك : هر تن سبك معادل 907 كيلوگرم است.

تن سنگين : هر تن سنگين معادل 1016 كيلوگرم است .

پوند : هر پوند معادل 454 گرم است.

   CFR يا سي اند اف ( C&F ) : هزينه و كرايه حمل پرداخت شده - فروشنده بايد هزينه‌ها و كرايه حمل لازم براي آوردن كالا به بندر مقصد معين را بپردازد ولي مسئوليت فقدان يا خسارت وارده به كالا و نيز

هر گونه مخارج اضافي ناشي از حوادث بعدي پس از تحويل روي عرشه از زماني كه كالا از نرده كشتي در بندر بارگيري مي‌گذرد از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود .
   
FOB يا فوب : تحويل روي عرشه كشتي بندر مبداء – فروشنده كالا را بندر مبداء كه در قرارداد قيد شده است – روي عرشه كشتي مي‌گذارد . خطرات احتمالي و فقدان يا خسارات وارده بر كالا از زمانيكه كالا از نرده كشتي رد مي‌شود از فروشنده به خريدار انتقال مي‌يابد .
  
CIF : بهاي كالا – هزينه بيمه و حمل – اين اصطلاح در اعلام بها عبارتست از قيمت كالا به اضافه هزينه بيمه و حمل آن
   
EXW : تحويل كالا در كارخانه – تنها مسئوليت فروشنده تهيه كالا در مكان فعاليت خود ( كارخانه ) است .
   
DEL : ( دليوري ) تحوي كالا
  
VAT : وات به معناي ماليات بر ارزش افزوده
  
DAF: يا داف به معناي تحويل در مرز است
  
DD : تحويل در انبار تاجر يا مصرف‌كننده
   
$cent / dmtu : اين اصطلاح كه در قيمت‌هاي انواع سنگ‌آهن بكار مي‌رود قيمت سنت محصول بر حسب هر يك درصد آهن موجود در هر واحد تن متريك خشك را نشان مي‌دهد. بعنوان مثال چنانچه قيمت سنگ‌آهن  ((100$ cent / dmtu   باشد ، عدد مذكور را بايد در عيار سنگ‌آهن ضرب نموده و سپس براي تبديل به دلار آنرا بر 100 تقسيم نماييد. در اين صورت قيمت سنگ‌آهن 64 درصدي طبق اين محاسبه 64 دلار در تن خواهد بود.


 بازدید از این صفحه : 3534
8 آبان 1390 ساعت 01:50 ب.ظ