معرفی استانداردهای قراضه آهن و بررسی ویژگیهای انواع قراضهتقسيم بندي ويژگيهاي قراضه فولادي ساده
  1- هدف
 هدف از تدوين اين استاندارد , تقسيم‏ بندي و تعيين ويژگيهاي قراضه‏ هاي آهني از نوع فولاد ساده كربني مي‏باشد .
  2- دامنه كاربرد
 اين استاندارد در برگيرنده قراضه‏ هاي فولادي ساده ‏اي است كه مجموع عناصر باقيمانده 1 آن ( بجز سيلسيم , منگنز ) كمتر از 2 درصد باشد . اين استاندارد قراضه‏ هاي فولاد آلياژي و چدني را در بر نمي‏گيرد .
 يادآوري : از اين پس براي سهولت امر در اين استاندارد كمله " قراضه " جايگزين قراضه فولاد ساده مي‏شود .
  3- تعاريف
 3-1- قراضه‏ هاي آزاد
 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه پس از جمع ‏آوري و آماده‏ سازي بدون نياز به بسته‏ بندي مصرف مي‏شود .
 3-2- قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو )
 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه در مراحل فرايند توليد فولاد خام يا محصولات نهائي در واحدهاي صنعتي بوجود مي‏آيد و با توجه به نو بودن و وارد نشدن در چرخه مصرف معمولا عاري از زنگ زدگي مي‏باشد .
 3-3- قراضه‏ هاي كهنه
 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه در جريان مراحل مختلف مصرف يا استفاده محصولات فولادي بوجود مي‏آيد .
 3-4- قراضه‏ هاي مخلوط
 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه از جمع‏ آوري مخلوطي از انواع قراضه‏ ها تشكيل شده باشد .
 3-5- قراضه‏ هاي بسته
 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه جهت افزايش وزن مخصوص ظاهري و يا سهولت در حمل و نقل و جابجائي , بسته ‏بندي مي‏شود .
 3-6- قراضه ‏هاي سبك بار
 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 0/5 تا 0/8 تن بر متر مكعب باشد .
 3-7- قراضه متوسط بار
 به انواع قراضه ‏هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 0/8 تا 1/0 تن بر متر مكعب باشد .
 3-8- قراضه سنگين بار
 به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها يك تن بر متر مكعب و يا بيشتر باشد .
  4- ويژگيها
 4-1- درجه تميزي يا كيفيت شيميائي
 انواع قراضه‏ هاي فولادي ساده بايد فاقد قطعات فولاد آلياژي شامل گيربكس كاميون‏ها , قطعات مكانيكي موتورها , قطعات و اجزاء ماشين آلات سنگين , اتصالات و شيرآلات , قطعات فولادي زنگ نزن و موارد مشابه ديگر باشد .
 قراضه‏ هاي گروه فولاد ساده از نظر درجه تميزي كيفيت شيميائي و محدوديت عناصر اصلي و همراه به سه درجه متفاوت بشرح زير تقسيم مي‏شوند .
 4-1-1- قراضه درجه يك
 - حداكثر مقادير فسفر و گوگرد هر كدام 0/05 درصد
 - حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل و هر كدام 0/20 درصد
 - حداكثر مقدار موليبدن 0/1 درصد
 - مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/25 درصد
 - حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هركدام 0/03 درصد
 - حداقل مقدار آهن 97 درصد
 
 4-1-2- قراضه درجه 2
 - حداكثر فسفر گوگرد هركدام 0/06 درصد
 - حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل و هركدام 0/25 درصد
 - حداكثر مقدار موليبدن 0/12 درصد
 - مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/45 درصد
 - حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هر كدام 0/03 درصد
 - حداقل مقدار آهن 94 درصد
 4-1-3- قراضه درجه سه
 - حداكثر مقادير فسفر و گوگرد هركدام 0/06 درصد
 - حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل هركدام 0/4 درصد
 - حداكثر مقدار موليبدن 0/20 درصد
 - مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/6 درصد
 - حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هركدام 0/03 درصد
 - حداقل مقدار آهن 92 درصد
 يادآوري : قراضه‏ هاي با مشخصات شيميائي خارج از سه درجه ذكر شده مشمول مقررات اين استاندارد نمي‏گردند .
 
 4-2- ويژگيهاي انواع قراضه با توجه به تقسيم‏ بندي مربوطه
 4-2-1- قراضه ‏هاي آزاد - اين قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو ,) - قراضه كهنه و قراضه‏ هاي مخلوط مي‏باشد .
 4-2-1-1- قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو ) - اين قراضه شامل انواع خرسك , قطعات تختال , شمال , شمشه و ... مي‏باشد .
 4-2-1-1-1- خرسك 2 - ( شناسه 100)
 تعريف :
 خرسك باقيمانده , فولاد در پاتيل 3 و پاتيل مياني 4 و يا هرگونه فولاد كارگاه‌هاي ذوب و ريخته‏ گري است كه بصورت آزاد منجمد مي‏شود .
 كيفيت شيميايي :
 با توافق مصرف كننده و تامين كننده تعيين مي‏گردد .
 اندازه و ابعاد :
 با توافق مصرف كننده تعيين مي‏گردد .
 وزن مخصوص ظاهري
 سنگين بار
 موارد غيرمجاز :
 نسوز و سرباره
 4-2-1-1-2- قطعات تختال 5, شمشال 6 و شمشه 7 ( شناسه 210)
 تعريف :
 بخشي از ضايعات واحدهاي ريخته‏ گري و نورد است كه داراي شرايط زير مي‏باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار
 موارد غيرمجاز :
 قطعات نسوز و سرباره
 4-2-1-1-3- قطعات صفحه ضخيم 8 ( شناسه 220)
 تعريف :
 بخشي از ضايعات تخت كارگاه‌هاي نورد است كه داراي شرايط زير مي‏باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو
 اندازه و ابعاد :  
 ضخامت 6 تا 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار

 4-2-1-1-4- قطعات ورق , تسمه و صفحه ( شناسه 310)
 تعريف :
 بخش از ضايعات كارگاه‌هاي نورد و كارگاه‌هاي مصرف كننده محصولات تخت است كه داراي شرايط زير مي‏باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 ضخامت 3 تا : 6 ميليمتر , حداكثر عرض 500 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر
 يادآوري 1) در مورد ورقها و يا ضخامت شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد اندازه قطعات نبايد از 300 ميليمتر تجاوز نمايد . ضايعات حاصل از لبه زني ورق بايستي بصورت كلاف يا قطعات كوتاهتر از 300 ميليمتر باشد .
 يادآوري 2) قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود .
 وزن مخصوص ظاهري :
 متوسط بار يا سبك بار
 
4-2-1-1-5- ضايعات مقاطع نوردي ( شناسه 320)
 تعريف :
 اين ضايعات شامل سر و ته قطعات تيرآهن , ميلگرد , نبشي , ناوداني , سپري و ... مي‏باشد كه از كارگاه‌هاي نورد و واحدهاي مصرف كننده مقاطع نورد حاصل مي‏شوند .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر طول 1000 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري
 سنگين بار

 2-1-1-6- قطعات لوله و پروفيل ( شناسه 330)
 تعريف :
 اين ضايعات شامل قطعات لوله و پروفيل حاصل از واحدهاي لوله يا پروفيل سازي با شرايط زير مي‏باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك
 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر قطر 150 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر
 يادآوري : قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته‏بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود .
 وزن مخصوص ظاهري :
 سبك بار

 4-2-1-1-7- قراضه لقمه‏ اي ( شناسه 340)
 تعريف :
 قراضه لقمه ‏اي به بخشي از قراضه‏ هاي كارگاه هاي آهنگري , قطعه‏ سازي و سمبه‏ کاري اطلاق مي‏شود كه از نظر كيفيت شيميائي و اندازه و ابعاد تقريبأ همگن ( يكنواخت ) بوده و داراي شرايط زير باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر ابعاد در هر دو جهت 200 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار

 يادآوري :
 اين نوع قراضه پولكي‏هاي بزرگ را نيز در بر مي‏گيرد .
 4-2-1-2- قراضه‏ هاي كهنه ( شناسه‏ هاي 400 تا و شامل 700:) اين قراضه ‏هاي شامل قراضه‏ هاي مصالح مصرف شده , راه آهن , كشتي و اسقاطي‏ها مي‏باشند .
 4-2-1-2-1- قراضه مصالح مصرف شده ( شناسه 400:) اين قراضه شامل قطعات حاصل از مخازن , لوله و پروفيل‏هاي كهنه و مصالح ساختماني فولادي مي‏باشد .
 4-2-1-2-1-1- قطعات حاصل از مخازن ( شناسه *410)
 تعريف :
 اين قراضه شامل ضايعات فولادي حاصل از مخازن نگهداري سوخت , آب , مواد شيميائي و غيره با شرايط زير مي‏باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 ضخامت 3 تا 6 ميليمتر با حداكثر 500 ميليمتر و حداكثر طول 1000 ميليمتر ضخامت 6 ميليمتر به بالا با حداكثر عرض 600 ميليمتر و حداكثر طول 1500 ميليمتر
 يادآوري - قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته بندي شود قطعات داراي قطر بيش 150 ميليمتر بايد جوشكاري شود .
 وزن مخصوص ظاهري :
 سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار
 موارد غيرمجاز :
 اين قراضه بايد از مخازن فولادي بدون لايه پوششي 9 تامين گردد كه فاقد هرگونه مواد شيميايي , روغن , سوخت و زوائد غيرآهني , نسوز و ساير مواد مضر بوده و از خوردگي و زنگ زدگي آن بيش از حد نباشد .
-2-1-2-1-2-4 لوله پروفيل‏هاي كهنه (شناسه 420 )
تعريف:
اين نوع قراضه شامل انواع لوله و پروفيلهاي فولادي كهنه با شرايط زير مي‏باشد.
كيفيت شيميائي
درجه دو يا درجه سه
اندازه و ابعاد
حداقل ضخامت 3 ميليمتر، حداكثر قطر 15 ميليمتر، حداكثر طول 1500 ميليمتر
يادآوري – قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي متر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي متر بايد برشكاري شود.
وزن مخصوص ظاهري
سبك بار
موارد غير مجاز:
اين نوع قراضه بايستي عاري از رسوبات داخلي بوده، خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات غير فولادي مانند مصالح ساختماي و غيره باشد.
يادآوري: قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميليمتر بايشتي با برش طولي بشكل دو نيم استوانه در آيد و يا بصورت تخت فشرده شود.
-3-1-2-1-2-4 قراضه مصالح ساختماني فولادي (شناسه 430 )
تعريف
اين نوع قراضه شامل انواع مصالح فولادي بكار رفته در ساختمان با شرايط زير مي‏باشد.
كيفيت شيميائي:
درجه دو يا درجه سه
اندازه و ابعاد:
حداكثر طول بصورت مستقيم 1000 ميلميتر، حداكثر طول زوائد 150 ميليمتر
يادآوري: پروفيلهاي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود
وزن مخصوص ظاهري
سنگين بار يا متوسط بار
موارد غير مجاز:
اين قراضه ها بايستي خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات مصالح غير فولادي ساختماني باشند.
 4-2-1-2-2- قراضه راه آهن با شناسه 500: اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي آهن قراضه‏ هاي راه آهن بشرح زير باشد .
 4-2-1-2-2-1- قراضه ريل , محور و تراورس فولادي ( شناسه 510)
 تعريف :
 اين قراضه شامل انواع ريل , محور و تراورس فولادي راه آهن با شرايط زير مي‏باشد .
 كيفيت :
 درجه يك يا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر طول 1000 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار

 4-2-1-2-2-2- قراضه چرخ و بانداژ راه آهن ( شناسه 520)
 تعريف :
 اين قراضه شامل انواع چرخ و بانداژ راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :
 كيفيت شيميائي :
 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر قطر 1100 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار

 4-2-1-2-2-3- قراضه سازه‏ هاي فولادي راه آهن ( شناسه 530)
 تعريف :
 اين قراضه شامل قطعات سازه ‏هاي فولادي راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :
 كيفيت شيميائي :
 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر قطر 1000 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار

 4-2-1-2-2-4- قراضه ورق بنده واگن و مخازن ( شناسه 540)
 تعريف :
 اين قراضه شامل بدن واگن و مخازن راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :
 كيفيت شيميائي :
 درجه يك يا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار
 موارد غيرمجاز:
 اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني آلومينيومي و ... باشد .
 4-2-1-2-2-5- قراضه قطعات فولادي و متعلقات مربوطه ( شناسه 550)
 تعريف :
 اين قراضه شامل قطعات فولادي و متعلقات مربوطه مانند پيچ , مهره , قلابها , ريل بندها , اتصالات , كفشك ترمز , فنر , پين و ... با شرايط زير مي‏باشد .
 كيفيت شيميائي :
 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 با توافق طرفين
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار
 موارد غيرمجاز:
 اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني , آلومينيومي و ... باشد .
 4-2-1-2-3- قراضه كشتي ( شناسه 600)
 تعريف :
 قراضه كشتي شامل انواع ورق , لوله , سازه‏ هاي فولادي و متعلقات آن مي‏باشد .
 كيفيت شيميائي :
 برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه
 اندازه و ابعاد :
 برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه
 وزن مخصوص ظاهري :
 برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه
 موارد غيرمجاز:
 اين نوع قراضه بايستي عاري از گل و لاي و لايه‏ هاي مرجاني يا زنگ زدگي و پوسيدگي هاي عميق و نيز رسوبات گوگردي , گريس و قير باشد ضمنأ قراضه كشتي بايستي فاقد قطعاتي از قبيل مبدل‏هاي حرارتي پمپهاي الكتريكي , پروانه‏هاي برنجي پمپها , رتورهاي توربين , دودكش‏ها پينيون و محور , ورق‏هاي با پوشش قير يا يا محافظتهاي خوردگي ديگر , سيمها و قطعات مسي , انواع دستگيره‏ ها و لوله‏ هاي در و پنجره و مخازن چدني و امثال آن باشد .
 4-2-1-2-2- قراضه ‏هاي اسقاطي ( شناسه 700:)
 اين نوع قراضه شامل قراضه‏ هاي اسقاطي وسايل نقليه و تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مي‏باشد كه براساس منبع تامين به دو دسته تقسيم مي‏گردد .
 4-2-1-2-2-1- قراضه اسقاطي وسائط نقليه ( شناسه 710)
 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل اوراقي وسايل نقليه مانند محور , شاسي , رينگ چرخ فنر تخت و ... با شرايط زير مي‏باشد .
 كيفيت شيميائي :
 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار
 موارد غيرمجاز:
 اين نوع قراضه فاقد اجزائي نظير قطعات جعبه دنده , موتور , چرخ دنده , ديفرانسيل , صفحه كلاچ و لنت ترمز مي‏باشد .
 4-2-1-2-4-2- قراضه اسقاطي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي ( شناسه 720)
 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل اوراقي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مانند بدنه و اسكلت فلزي با شرايط زير مي‏باشد .
 كيفيت شيميائي :
 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار

 4-2-1-3- قراضه مخلوط ( شناسه 800)
 اين نوع قراضه شامل مخلوط كارگاه هاي صنعتي و مخلوط خانگي و شهري مي‏باشد .
 4-2-1-3-1- قراضه مخلوط كارگاه هاي صنعتي ( شناسه 810)
 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل ضايعات حاصل از قطعات كار نشده مي‏باشد كه از كارگاه هاي ماشين ابزار , اسكلت فلزي , مخزن سازي و غيره بصورت مخلوط و تفكيك نشده جمع ‏آوري شده است مانند قطعات تيرآهن , نبشي , سپري , لوله و ورق .
 كيفيت شيميائي :
 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر ظول1200 ميليمتر , حداكثر زوائد 200 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :
 سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار

 يادآوري : در مورد ورقها يا صفحات شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد . اندازه‏ هاي قطعه نبايد از 300 ميليمتر بيشتر باشد .
 4-2-1-3-2- قراضه مخلوط خانگي و شهري ( شناسه 820)
 تعريف :
 اين قراضه شامل ضايعات آهني مستعمل حاصل از لوازم و وسايل خانگي و شهري مي‏باشد كه بصورت مخلوط جمع ‏آوري شده است مانند قطعات مستعمل دوچرخه , ميز , صندلي , قفسه فلزي , بدنه ماشين لباسشوئي .
 كيفيت شيميايي :
 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر طول 1200 ميليمتر , حداكثر طول زوائد يا ساير ابعاد 200 ميليمتر , حداكثر وزن 50 كيلوگرم
 وزن مخصوص ظاهري :
 سبك بار يا متوسط بار
 موارد غيرمجاز:
 اين قراضه بايستي فاقد هرگونه اجزاء غيرفلزي و غيرآهني مانند لاستيك , واشرهاي غيرفلزي , قطعات برنجي و امثال آن باشد .
 2-2-4- قراضه‏ هاي بسته ( شناسه 900:)
 اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي نو , بدنه ورقهاي كهنه , قطعات پروفيل , قراضه ريزدانه ( بشكل بريكت يا بسته ) و پرسي مخلوط مي‏باشد .
 4-2-2-1- قراضه ‏هاي پرسي ورق‏هاي فولادي نو يا اصطلاحأ روغني ( شناسه 910)
 تعريف :
 اين قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي و نو و همگن و از يك منبع تامين كه به روش هيدروليك يا روشهاي مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت , بسته ‏بندي مي‏شود .
 كيفيت شيميائي :
 درجه يك
 اندازه و ابعاد :
 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع
 الف : حداكثر طول 600 ميليمتر
 ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر
 ج : طول بزرگتر 900 ميليمتر با توافق طرفين
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار
 موارد غيرمجاز:
 اين قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي , كرم ورق‏هاي الكتريكي 10, لعاب و رنگ باشد .
 4-2-2-2-1- قراضه ريزبار دانه (920)
 اين نوع قراضه شامل خشته 11 ريزدانه و بسته ريزدانه با مشخصات زير مي‏باشد .
 4-2-2-2-1- قراضه خشته ريزدانه ( شناسه 921)
 تعريف :
 اين نوع قراضه از خشته كردن پولكي ريز , تراشه يا براده آهني حامل از ماشين كاري به اشكال مختلف ( عمدتأ استوانه ‏اي شكل تهيه مي‏گردد .
 كيفيت شيميائي :
 درجه يك يا دو
 اندازه و ابعاد :
 با توافق طرفين
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار با حداقل 2 تن بر متر مكعب
 موارد غيرمجاز:
 خشته‏ ها بايستي حتي الامكان از نظر نوع فولاد يكنواخت بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي , غيرآهني و غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز , آلومينيوم , سنگريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي بيش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .
 يادآوري : براي جلوگيري از ايجاد بيش از حد نرمه در حمل و نقل , خشته‏ ها بايستي از استحكام كافي برخوردار باشند .
 4-2-2-2-2- بسته ريزدانه ( شناسه 922)
 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل بسته ريزدانه بصورت بسته ‏بندي پولكي ريز , تراشه يا براده آهن حاصل از شابلون كاري و ماشين كاري در ظروف سربسته مناسب ( عمدتأ قوطي‏هاي آهني يا كيسه‏ هاي محكم ) مي‏باشد .
 كيفيت شيميائي :
 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداكثر حجم بسته 20 دسي متر مكعب
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار
 موارد غيرمجاز:
 بسته ريزدانه بايستي حتي الامكان از نظر نوع فولاد يكنواخته بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي , غيرآهني و غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز , آلومينيوم , سنگريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي بيش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .
 4-2-3- قراضه پرسي قطعات پروفيل ( شناسه 930)
 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي قطعات پروفيل مانند قطعات لوله , قوطي , انواع مقاطع در پنجره , و امثال آن مي‏باشد كه به روش هيدروليك يا روشهاي مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت بسته بندي مي‏شود .
 كيفيت شيميائي :
 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع
 الف : حداكثر طول 600 ميليمتر
 ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر
 ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار
 موارد غيرمجاز:
 اين نوع قراضه بايستي عاري از قطعات آلياژي و هرگونه پوشش فلزي و خوردگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد .
 4-2-2-4- قراضه‏ هاي پرسي بدنه و ورق‏هاي كهنه ( شناسه 940)
 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي كهنه شامل بدنه خوردو , مخازن , لوازم خانگي و ... مي‏باشد كه به روش هيدروليكي يا روشهاي مشابه به صورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت , بسته بندي مي‏شود .
 كيفيت شيميائي :
 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع
 الف : حداكثر طول 600 ميليمتر
 ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر
 ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين
 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار
 
 
 موارد غيرمجاز:
 اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي و سرب , ورقهاي الكتريكي , خوردگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد .
 4-2-2-5- قراضه پرسي مخلوط ( شناسه 950)
 اين نوع قراضه از بسته‏ هاي پرسي مخلوط تشكيل مي‏گردد كه شامل انواع قطعات و اجزاء مختلف قراضه‏ هاي آهني حامل از منابع مختلف توليد مي‏باشد كه به روش هيدروليكي يا روشهاي مشابه فشرده شده و به صورت محكم , ايمن و قابل جابجايي با مگنت باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 بسته‏ هاي پرسي مخلوط بايد داراي ابعاد پرسي مخلوط باشد .
 وزن مخصوص ظاهري :
 متوسط بار
 مواد غيرمجاز :
 اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه قطعات و اجزاء آلياژي و غيرآلياژي با پوشش ( پوشش‏هاي آلي را ميتوان با توافق مصرف كننده مستثني نمود ) و همچنين فاقد خوردگي و مقادير بيش از حد زنگ زدگي , روغن و گريس باشد .
 
1- Residual
2- Skulls
3- Ladle
4- Tundish
5- Slab
6- Billet
7- Bloom
8- Heavy plate
9- پوشش رنگ مي‏تواند با توافق خريدار و فروشنده مستثني شود .
10- مقصود ورق‏هاي فولادي داراي سيليسيم بالا مي‏باشد .
11- Briqutte 
بازدید از این صفحه : 4756
16 آذر 1392 ساعت 10:10 ب.ظ