1- بازار ثانویه به چه معناست؟ 2- بازار های فعال چه بازار هایی هستند؟ 3- سهام فعال به چه معنا ست؟ 4- سهام غیر فعال چه سهامی هستند؟ 5- بازار حساس به چه معناست؟ 6- کارگزار بورس به چه معناست؟ 7- تحلیل گران بنیادی چه کسانی هستند؟ 8- تجزیه و تحلیل بنیادی به چه معناست؟ 9- نسبت های مالی به چه معناست؟ 10- نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش چیست؟ 11- درآمد باقی مانده به چه معناست؟ 12- نسبت قیمت ( سهام ) به درآمد به چه معناست ؟ 13- نسبت در آمد به دارایی چیست؟ 4- نسبت نقدینگی چیست؟ 15- تحلیل گران فنی چه کسانی هستند؟

بررسي روند پيدايش و تكامل بورسهاي كالا در جهان حاكي از آن است كه ظهور و بسط فعاليت هاي اين گونه بازارها در عرصه اقتصاد كشورها از قرن 19 به بعد در پي پاسخ گويي به برخي از نيازمندي هاي اقتصادي و در بسياري موارد رفع برخي تنگناها و موانع در بازار كالاها بوده است .به عبارت ديگر ، وجود برخي مشكلات در بازار كالا ( چه در بخش عرضه ، تقاضا و چه در بخش توزيع) و به تبع آن نوسانات قيمت كالاها و همچنين برخي از نارسايي ها و ناکارآمدي هاي بازارهاي سنتي از يك طرف و مزايا و منافع ايجاد و راه اندازي بورسهاي كالا و توانمندي آنها در رفع مشكلات فوق الذكر از طرف ديگر، مهمترين انگيزه و عواملي هستند كه موجب پديدار شدن بورس هاي کالا در صحنه اقتصاد كشورهاي مختلف گشته اند.نارسايي هاي بازار سنتي در شکل هاي نوسانات کاذب و عدم شفافيت در کشف قيمت و فقدان تضمين هاي لازم براي معامله گران از مهمترين دلايل راه اندازي بورس هاي کالايي در کشورهاي جهان بوده است.در چنين شرايطي راه اندازي بورس هاي کالايي و به تبع آن، استفاده از ابزارهاي مشتقه به ايجاد يك نظام سازمان يافته داد و ستد و توزيع كالاها در كشور هاي مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهاي جهاني را براي کشورها تسهيل نموده است . از اين رو هم اکنون صد ها بورس کالايي مدرن در سراسر جهان داير مي باشد.

طلا در اصل ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشانAu ( لاتینaurum) و عدد اتمی ۷۹وجود دارد. طلا فلزی است نرم ، براق ، زرد رنگ ، چکشخوار ، قابل انعطاف (سه ظرفینتی و یک ظرفیتی) و فلز واسطه که با بیشتر عناصرشیمیایی واکنش ندارد و تنها بوسیله کلر و تیزاب سلطانی (آمیزه ای از اسید نیتریک واسید هیدروکلریک) مورد حمله قرار می گیرد.

احتراز از تورم، جهت حفاظت از ارزش پول ملی، حفظ قدرت خرید مردم و اطمینان فعالان اقتصادی از آینده و مواردی از این دست، مورد توصیه اقتصاددانان است، ولی در شرایطی که تورم به دلایل غیرمرتبط با تولید و یا به دلیل برخی روش‏های قابل اصلاح در این بخش به وجود می‏آید، محدود نمودن نقدینگی بخش تولید برای کنترل تورم، علاوه برآنکه چاره ساز نخواهد بود، به عنوان عاملی در افزایش هزینه های واحد تولید ( به دلیل تقسیم هزینه‏های ثابت واحد تولیدی روی تولید کمتر) و در نتیجه افزایش قیمت ها و تورم، نقش آفرینی می‏کند . این روش، مانند گم کردن چیزی در صحرا وجستجوی آن در دریا است.علت اصلی تورم در کشور ما، سهم بالای درآمد نفت در بودجه کشور است که به دلیل استفاده از آن برای هزینه‏های عمرانی و جاری، عامل افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه رشد تقاضا می‏باشد. این روند می‏باید با رشد تولید و یا واردات کالا خنثی گردد؛ در غیر اینصورت، به علت فزونی تقاضا نسبت به تولید، تورم زا خواهد بود.

معرفی هفت فرمول کاربردی و مهم برای محاسبه قیمت طلا در ایران از روی قیمت های اونس جهانی